71. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN PHÁP LUẬT THEO CHUẨN ĐẦU RA Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP CẢNH SÁT VŨ TRANG

71. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN PHÁP LUẬT THEO CHUẨN ĐẦU RA Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP CẢNH SÁT VŨ TRANG

 12:31 23/08/2017

Pháp luật là môn học bắt buộc, có vị trí rất quan trọng trong các trường Công an nhân dân nói chung và trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang nói riêng; môn học trang bị cho học viên những kiến thức về pháp luật chuyên sâu phục vụ công tác tại đơn vị sau khi tốt nghiệp. Trong những năm qua, trên cơ sở Chuẩn đầu ra của các ngành, chuyên ngành đào tạo, Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang đã xây dựng mới hệ thống các chương trình đào tạo, chương trình môn học gắn với Chuẩn đầu ra, đầu tư xây dựng hệ thống giảng đường, phòng học đạt chuẩn, biên soạn, nghiệm thu hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học môn học, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy Pháp luật… Do đó, chất lượng công tác dạy học Pháp luật theo Chuẩn đầu ra ở nhà trường ngày càng được nâng cao, đáp ứng kịp thời yêu cầu đặt ra của thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.

25. Nâng cao chất lượng giảng dạy học phần “Phương pháp dạy học Vật lí trung học cơ sở” ở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

25. Nâng cao chất lượng giảng dạy học phần “Phương pháp dạy học Vật lí trung học cơ sở” ở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

 18:05 09/07/2017

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng giáo dục được coi là một trong những giải pháp đột phá trong quá trình đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục của Việt Nam. Căn cứ vào thực trạng dạy - học học phần Phương pháp dạy học Vật lí tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây, bài báo này đã đưa ra một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên vật lí cấp trung học cơ sở trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: chất lượng, chất lượng dạy học, phương pháp dạy học Vật lí.

56. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Ở HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

56. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Ở HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

 09:27 04/05/2017

Các môn khoa học xã hội và nhân văn ở nhà trường Công an nói chung và Học viện Chính trị Công an nhân dân nói riêng có vai trò vô cùng quan trọng nhằm xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học và niềm tin cộng sản chủ nghĩa, xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đạo đức, lối sống, nhân cách cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an. Để đáp ứng được mục tiêu này, chất lượng giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn có ý nghĩa quyết định. Bài viết này đề cập một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở Học viện Chính trị Công an nhân dân hiện nay.

26. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học của giảng viên theo hướng tiếp cận năng lực nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới trong giáo dục đào tạo

26. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học của giảng viên theo hướng tiếp cận năng lực nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới trong giáo dục đào tạo

 08:27 28/02/2017

Bài báo trình bày về vấn đề dạy học tiếp cận năng lực thực hiện và các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học của giáo viên theo hướng tiếp cận năng lực nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới trong giáo dục đào tạo.

17. Sử dụng thông tin ngược để điều khiển quá trình dạy học môn Sinh học nhằm nâng cao chất lượng dạy học

17. Sử dụng thông tin ngược để điều khiển quá trình dạy học môn Sinh học nhằm nâng cao chất lượng dạy học

 15:19 23/02/2017

Bài báo trình bày quy trình tổ chức quá trình dạy học môn Sinh học theo nguyên tắc điều khiển bằng thông tin phản hồi nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

5. Một số giải pháp chỉ đạo của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện Hiệp Hòa- Bắc Giang nhằm nâng cao chất lượng dạy học

5. Một số giải pháp chỉ đạo của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện Hiệp Hòa- Bắc Giang nhằm nâng cao chất lượng dạy học

 15:25 22/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng công tác chỉ đạo của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở và một số giải pháp chỉ đạo của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện Hiệp Hòa- Bắc Giang nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

7. Phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường cao đẳng, đại học

7. Phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường cao đẳng, đại học

 08:46 20/02/2017

Bài báo trình bày nội dung cơ bản về phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên qua đổi mới phương pháp, đổi mới đánh giá và chất lượng chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường cao đẳng, đại học.

26. Quản lí ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Đăk  Lắk

26. Quản lí ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Đăk Lắk

 16:26 17/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng quản lí ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Đăk Lắk.

10. Tự đánh giá kết quả học tập của người học- yếu tố cần thiết nâng cao chất lượng dạy học

10. Tự đánh giá kết quả học tập của người học- yếu tố cần thiết nâng cao chất lượng dạy học

 16:07 17/02/2017

Bài báo trình bày vai trò tự đánh giá kết quả học tập của người học trong quá trình dạy học, những yếu tố ảnh hưởng đến tự đánh giá và việc hình thành thói quen tự đánh giá kết quả học tập- yếu tố cần thiết nâng cao chất lượng dạy học.

17. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho lưu học sinh Lào ở trường Hữu Nghị T78

17. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho lưu học sinh Lào ở trường Hữu Nghị T78

 16:07 17/02/2017

Bài báo trình bày một số biện pháp (giáo dục ý thức tự giác, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên) nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho lưu học sinh Lào ở trường Hữu Nghị T78.

20. Nâng cao chất lượng dạy học thông qua bài tập sáng tạo trong bài “ Chuyển động của vật bị ném”

20. Nâng cao chất lượng dạy học thông qua bài tập sáng tạo trong bài “ Chuyển động của vật bị ném”

 09:55 13/02/2017

Bài báo giới thiệu bài học sáng tạo trong dạy học vật lí và việc xây dựng, sử dụng bài tập sáng tạo trong bài “ Chuyển động của vật bị ném” nhằm nâng cao chất lượng dạy học .

25. Đổi mới xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhằm nâng cao chất lượng dạy học Sinh học

25. Đổi mới xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhằm nâng cao chất lượng dạy học Sinh học

 09:31 16/01/2017

Bài báo trình bày phương pháp đổi mới xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhằm phát huy ưu điểm và khắc phục hạn chế nâng cao chất lượng dạy học Sinh học lớp 8 tại trường trung học cơ sở Trưng Vương – Hà Nội.

22. Ứng dụng phương pháp dạy học thông qua giao tiếp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Ngoại ngữ

22. Ứng dụng phương pháp dạy học thông qua giao tiếp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Ngoại ngữ

 15:25 04/01/2017

Bài báo trình bày ưu điểm và vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học thông qua giao tiếp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Ngoại ngữ.

13. Đẩy mạnh công tác cố vấn học tập và tư vấn sinh viên góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong trường đại học theo học chế tín chỉ

13. Đẩy mạnh công tác cố vấn học tập và tư vấn sinh viên góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong trường đại học theo học chế tín chỉ

 15:04 04/01/2017

Bài báo trình bày phát triển công tác cố vấn học tập và một số yêu cầu đặt ra đối với công tác công tác cố vấn học tập ở trường đại học cùng những khó khăn của các trường đại học nước ta và một số gợi mở cho công tác tư vấn sinh viên góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong trường đại học theo học chế tín chỉ.

21. Tổ chức seminar trong giảng dạy học phần Hóa vô cơ ở Trường Đại học Hải Phòng

21. Tổ chức seminar trong giảng dạy học phần Hóa vô cơ ở Trường Đại học Hải Phòng

 14:50 01/12/2016

Bài báo trình bày một số hình thức đổi mới phương pháp giảng dạy học phần Hóa vô cơ hình thức tổ chức seminar nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở Trường Đại học Hải Phòng.

6. Quản lí học môn tiếng Anh ở các trường tiểu học thành phố Vĩnh Long

6. Quản lí học môn tiếng Anh ở các trường tiểu học thành phố Vĩnh Long

 17:13 31/10/2016

Bài báo trình bày tình hình dạy học tiếng Anh cấp tiểu học ở Vĩnh Long, biện pháp quản lí dạy học môn tiếng Anh tự chọn và một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh ở các trường tiểu học.

4. Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn thực hành tại các trường cao đẳng nghề

4. Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn thực hành tại các trường cao đẳng nghề

 16:36 31/10/2016

Bài báo trình bày vai trò của đội ngũ giảng viên trong nâng cao trình độ, chất lượng bài giảng; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn thực hành tại các trường cao đẳng nghề.

5. Giải pháp quản lí nâng cao chất lượng dạy học ở trường cao đẳng cộng đồng Lào Cai

5. Giải pháp quản lí nâng cao chất lượng dạy học ở trường cao đẳng cộng đồng Lào Cai

 16:36 31/10/2016

Bài báo trình bày thực trạng và nghiên cứu lí luận về quản lí dạy học ở trường cao đẳng cộng đồng Lào Cai, tác giả đề xuất một số giải pháp quản lí nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường.

22. Các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Lí Sinh cho sinh viên Trường đại học Y Dược Thái Nguyên

22. Các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Lí Sinh cho sinh viên Trường đại học Y Dược Thái Nguyên

 16:12 31/10/2016

Bài báo giới thiệu môn lí sinh ở trường chuyên nghiệp và vai trò của môn học đối với ngành Y, Các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Lí Sinh cho sinh viên Trường đại học Y Dược Thái Nguyên.

13. Dạy học văn nghị luận xã hội ở trung học phổ thông

13. Dạy học văn nghị luận xã hội ở trung học phổ thông

 09:59 31/10/2016

Bài báo trình bày thực trạng dạy học văn nghị luận xã hội ở trung học phổ thông và một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học văn nghị luận xã hội ở trung học phổ thông.

14. Hỗ trợ chất lượng dạy học môn Toán ở trường phổ thông theo tiếp cận ngôn ngữ

14. Hỗ trợ chất lượng dạy học môn Toán ở trường phổ thông theo tiếp cận ngôn ngữ

 15:15 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập những vấn đề: ý nghĩa của ngôn ngữ toán học trong dạy học Toán phổ thông; quan niệm về ngôn ngữ toán học trong môn Toán ở trường phổ thông; bài toán sư phạm về ngôn ngữ toán học trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông; ngôn ngữ toán học trong sách giáo khoa toán phổ thông hiện hành; khía cạnh ngôn ngữ toán học trong các năng lực toán học theo yêu cầu PISA. Tác giả nhấn mạnh việc tiếp cận ngôn ngữ toán học cần được tiếp tục quan tâm nghiên cứu và thực hành trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và hướng tới xây dựng xã hội học tập.
Từ khóa: chất lượng dạy học, môn Toán, trường phổ thông, tiếp cận ngôn ngữ

17. Nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử ở trường phổ thông qua dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề

17. Nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử ở trường phổ thông qua dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề

 15:49 28/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập vấn đề chất lượng dạy học, dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề (khái niệm, bản chất, cách tạo tình huống và giải quyết tình huống có vấn đề), minh họa qua những câu hỏi cụ thể trong dạy học Lịch sử, giúp phát huy hiệu quả tính tích cực học tập môn học này ở học trung học phổ thông.
Từ khóa: dạy học Lịch sử, chất lượng dạy học, trường phổ thông, phát hiện và giải quyết vấn đề

22. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học Tin học ở Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường

22. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học Tin học ở Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường

 17:21 26/09/2016

Tóm tắt: Thông qua thực tiễn giảng dạy Tin học cho sinh viên, bài viết đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học Tin học ở Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
Từ khóa: nâng cao, chất lượng dạy học, Tin học, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường.

13. Nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục chính trị - Thách thức và giải pháp

13. Nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục chính trị - Thách thức và giải pháp

 15:44 15/09/2016

Trong thời gian quá, việc dạy học môn Giáo dục chính rị cho học sinh hệ trung cấp ở một số trường chuyên nghiệp còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, nhất là về phương pháp dạy học. Từ đó, chương trình, nội dung môn Giáo dục chính trị đã không ngừng được điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của tình hình mới. Do vậy, việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học môn Giáo dục chính trị trong nhà trường càng trở thành nhiệm vụ cấp bách hơn bao giờ hết. Qua những thách thức hiện có, bài viết đề ra một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học bộ môn.

20. Nâng cao chất lượng dạy học môn thể thao tự chọn chất lượng cho sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa

20. Nâng cao chất lượng dạy học môn thể thao tự chọn chất lượng cho sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa

 15:47 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày thực trạng công tác dạy và học môn thể thao tự chọn cho sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa; một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Thể thao tự chọn chất lượng cho sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.
Từ khóa: chất lượng dạy học, thể thao tự chọn chất lượng, sinh viên, Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây