38. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY  HỌC PHẦN “VỆ SINH VÀ DINH DƯỠNG TRẺ EM” CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

38. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN “VỆ SINH VÀ DINH DƯỠNG TRẺ EM” CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

 16:42 29/07/2020

Tóm tắt: Trong xu thế đổi mới giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng, việc đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo và phương pháp dạy học các học phần là một xu thế tất yếu. Bài viết chỉ ra những thuận lợi, khó khăn qua đó đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy học phần Vệ sinh và dinh dưỡng trẻ em cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non, Trường Đại học Tây Bắc theo hướng phát triển năng lực người học. Học phần Vệ sinh và dinh dưỡng trẻ em có vị trí quan trọng trong chương trình đào tạo sinh viên ngành Giáo dục mầm non. Để hình thành năng lực nghề nghiệp cho sinh viên, cần tăng cường bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, phát huy khả năng tự học, đổi mới mục tiêu học phần và hoạt động thực hành.
Từ khóa: vệ sinh, dinh dưỡng, giáo dục mầm non, chất lượng giảng dạy.

52. DẠY HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH  GẮN VỚI ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI  TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

52. DẠY HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH GẮN VỚI ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tiếng Anh chuyên ngành cho đối tượng sinh viên tại các trường đại học và cao đẳng đáp ứng nhu cầu của xã hội là yêu cầu cấp thiết đối với giáo dục chuyên nghiệp ở nước ta hiện nay. Đã có nhiều nghiên cứu về thách thức và thực trạng của vấn đề này. Bài viết tập trung phản ánh những kết quả nghiên cứu về việc dạy và học tiếng Anh chuyên ngành Du lịch đáp ứng nhu cầu xã hội tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, đồng thời tập trung phân tích khía cạnh nhu cầu người học như một yếu tố cơ bản để vạch ra những kế hoạch về chương trình, giáo trình, giảng dạy và hình thức kiểm tra, đánh giá đối với các môn Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch tại nhà trường. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng việc giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành Du lịch thích ứng với môi trường toàn cầu, đáp ứng mục tiêu chuẩn hóa đội ngũ giáo viên tiếng Anh và chuẩn đầu ra của sinh viên.
Từ khóa: Tiếng Anh chuyên ngành du lịch, chất lượng giảng dạy, giáo dục chuyên nghiệp, Đại học Khoa học Thái Nguyên, nhu cầu xã hội.

11. Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trường Đại học An Giang hiện nay

11. Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trường Đại học An Giang hiện nay

 20:02 21/04/2019

Tóm tắt: Thế giới hiện nay có nhiều thay đổi nhanh chóng và diễn biến phức tạp, khó lường trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, xã hội... Việt Nam đã và đang đứng trước những thời cơ và thách thức. Kiên định với con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đặc biệt đến công tác tư tưởng, lí luận; trong đó chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với thế hệ trẻ. Với tư cách là những người trực tiếp làm công tác giảng dạy các môn Lí luận chính trị, bài viết tập trung trình bày khái quát thực trạng việc giảng dạy và học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trường Đại học An Giang; qua đó đề xuất một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn học này.
Từ khóa: Đường lối cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam, chất lượng giảng dạy, đại học An Giang.

44. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

44. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 15:07 11/04/2019

Tóm tắt: Nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực phát triển toàn diện, không chỉ có kiến thức, kĩ năng chuyên môn mà còn có sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu của công việc thì cần phải nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất tại trường học. Dựa trên việc nghiên cứu thực trạng giảng dạy các học phần Giáo dục thể chất, bài viết đề xuất một số các biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy Giáo dục thể chất tại Trường Đại học Công đoàn.
Từ khóa: nâng cao, chất lượng giảng dạy, giáo dục thể chất, sinh viên.

73.	Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dạy học các môn Lí luận chính trị ở Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc hiện nay

73. Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dạy học các môn Lí luận chính trị ở Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc hiện nay

 22:42 23/07/2017

Lí luận chính trị là một chủ đề trừu tượng và lí thuyết, do đó đôi khi sinh viên không hào hứng trong quá trình học bởi lượng kiến thức lí thuyết rất lớn. Bài báo giới thiệu tình hình học Lí luận chính trị của sinh viên Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc và chỉ ra các nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng học tập module này. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập Lí luận chính trị cho sinh viên.

56.	 Vận dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp để nâng cao chất lượng giảng dạy học phần môi trường và phát triển cho sinh viên trường Đại học Vinh

56. Vận dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp để nâng cao chất lượng giảng dạy học phần môi trường và phát triển cho sinh viên trường Đại học Vinh

 15:41 19/07/2017

Bài báo trình bày về phương pháp nghiên cứu trường hợp, các loại nghiên cứu trường hợp, cách xây dựng một trường hợp để dạy học và vận dụng nó để giảng dạy học phần Môi trường.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây