16.	Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên ở trường cao đẳng sư phạm Lạng Sơn đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên dạy học theo mô hình trường học mới ở trung học cơ sở hiện nay

16. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên ở trường cao đẳng sư phạm Lạng Sơn đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên dạy học theo mô hình trường học mới ở trung học cơ sở hiện nay

 10:28 14/07/2017

Bài báo trình bày về mô hình trường học mới và những yêu cầu đặt ra tại các cơ sở đào tạo giáo viên nói chung và Trường cao đẳng sư phạm Lạng Sơn nói riêng; một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên trường cao đẳng sư phạm Lạng Sơn nhằm đáp ứng thực tiễn đào tạo giáo viên dạy học theo mô hình trường học mới ở trung học cơ sở hiện nay.

13. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

13. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

 16:38 03/05/2017

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trong đó có cán bộ giảng viên ở các trường, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở nước ta hiện nay là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới ở nước ta. Vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ giảng dạy không chỉ là mục đích nội sinh của mỗi cơ sở đào tạo mà còn là yêu cầu khách quan của của thực tiễn xã hội Việt Nam và thực tiễn xây dựng đất nước trong tình hình mới.

22. Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên giáo dục quốc phòng – an ninh ở trung tâm giáo dục quốc phòng Hà Nội 2

22. Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên giáo dục quốc phòng – an ninh ở trung tâm giáo dục quốc phòng Hà Nội 2

 15:56 17/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên giáo dục quốc phòng – an ninh ở trung tâm giáo dục quốc phòng Hà Nội 2.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây