20. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CÁN BỘ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO TRONG TÌNH HÌNH MỚI  Ở HỌC VIỆN HẢI QUÂN

20. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CÁN BỘ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO TRONG TÌNH HÌNH MỚI Ở HỌC VIỆN HẢI QUÂN

 16:06 08/07/2019

Tóm tắt: Học viện Hải quân là trung tâm đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học của quân đội và Quân chủng Hải quân, Những năm qua, học viện luôn bám sát tình hình thực tiễn, không ngừng đổi mới, nâng cao chất đào tạo cán bộ, góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Bài báo này sơ lược đánh giá công tác giáo dục, đào tạo của Học viên Hải quân trong thời gian qua. Từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới ở học viên Học viện Hải quân.
Từ khóa: Bảo vệ, chủ quyền, Học viện Hải quân.

49.	Vận dụng phương pháp dự án trong dạy học chủ đề “Bảo vệ chủ quyền biển đảo” nhằm phát triển năng lực cho học sinh 12 chuyên Sử

49. Vận dụng phương pháp dự án trong dạy học chủ đề “Bảo vệ chủ quyền biển đảo” nhằm phát triển năng lực cho học sinh 12 chuyên Sử

 19:45 23/07/2017

Bài báo này đề cập đến việc áp dụng phương pháp dựa vào dự án để giảng dạy chủ đề “Bảo vệ chủ quyền của Hoàng Sa và Trường Sa”. Với sự hướng dẫn và hỗ trợ của giáo viên, các nhóm sinh viên hoàn thành các tiểu dự án để nâng cao nhận thức về chủ quyền biển và đảo và phát triển kĩ năng học tập cho học sinh chuyên ngành Lịch sử lớp 12.

34.	GIÁO DỤC Ý THỨC CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH BÌNH ĐỊNH QUA DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1954-2000 [LỊCH SỬ 12]

34. GIÁO DỤC Ý THỨC CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH BÌNH ĐỊNH QUA DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1954-2000 [LỊCH SỬ 12]

 14:28 24/04/2017

Bình Định là tỉnh duyên hải với nhiều lợi thế về biển, đảo và biển, đảo đã thực sự trở thành ưu thế phát triển của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Đứng trước bối cảnh chủ quyền biển, đảo bị xâm phạm, việc giáo dục ý thức chủ quyền biển, đảo cho thế hệ trẻ đang học tập trong trường phổ thông là một nhiệm vụ quan trọng. Để nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức chủ quyền biển, đảo cho học sinh tỉnh Bình Định qua dạy học lịch sử, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp dạy học, đồng thời kêu gọi sự chung tay góp sức của các ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội cho nhiệm vụ chính trị cấp thiết này.

17. Sử dụng công nghệ thông tin vào dạy bài “Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia” (Giáo dục quốc phòng – An ninh 11)

17. Sử dụng công nghệ thông tin vào dạy bài “Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia” (Giáo dục quốc phòng – An ninh 11)

 16:17 03/09/2016

Dạy học giáo dục quốc phòng an ninh hiện nay giáo viên có thể sưu tầm nhiều loại kênh hình, kênh âm thanh như: hình ảnh QP – AN, phim tư liệu, lược đồ, biểu đồ… để thiết kế bài giảng điện tử. Bài viết đề xuất một số biện pháp sư phạm giúp gióa viên tổ chức bài học “Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia” với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin ở các nội dung”: Lãnh thổ quốc gia và chủ quyền lãnh thổ quốc gia, biên giới quốc gia, bảo vệ biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

12. Tích hợp kiến thức về chủ quyền biển đảo trong dạy học Lịch sử thế giới lớp 12 trung học phổ thông

12. Tích hợp kiến thức về chủ quyền biển đảo trong dạy học Lịch sử thế giới lớp 12 trung học phổ thông

 02:37 15/07/2016

Bài báo trình bày vai trò, ý nghĩa của việc tích hợp kiến thức về biển đảo trong dạy học lịch sử thế giới; một số đề xuất cụ thể về việc tích hợp nội dung, kiến thức biển đảo trong quá trình dạy học và đánh giá phần lịch sử thế giới (Lịch sử 12).

6. Một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho học sinh sinh viên trong giai đoạn hiện nay

6. Một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho học sinh sinh viên trong giai đoạn hiện nay

 19:41 07/07/2016

Bài viết trình bày ý nghĩa của việc giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay; một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho học sinh, sinh viên: giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc; giáo dục ý thức, trách nhiệm cho công dân Việt Nam nói chung, cho học sinh, sinh viên nói riêng trong việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây