37. BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRÊN BIỂN Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

37. BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRÊN BIỂN Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 23:04 24/06/2019

Tóm tắt: Bài viết phân tích một số khái niệm cơ bản và các quan điểm của Đảng, Nhà nước về chủ quyền biên giới quốc gia và chủ quyền biên giới quốc gia trên biên. Từ lập trường: kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội của Đảng và Nhà nước, tác giả đề xuất một số giải pháp liên quan đến vấn đề bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên biển ở nước ta giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Biên giới quốc gia, biên giới quốc gia trên biển, chủ quyền biển đảo.

12. Giáo dục chủ quyền biển đảo theo hướng tích hợp trong dạy học Địa lí 9

12. Giáo dục chủ quyền biển đảo theo hướng tích hợp trong dạy học Địa lí 9

 10:34 26/05/2017

Tóm tắt: Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam, là nhân tố quan trọng bảo đảm cho đất nước được ổn định và phát triển bền vững. Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đã chỉ rõ: “Mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa”. Bài viết này đề cập việc tích hợp nội dung giáo dục chủ quyền biển đảo trong dạy học Địa lí 9, góp phần giáo dục lòng yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Keywords: Tích hợp giáo dục, chủ quyền biển đảo, dạy học Địa lí.

10. Giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo cho học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam ở trường phổ thông

10. Giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo cho học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam ở trường phổ thông

 16:07 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập vai trò, nhiệm vụ của giáo dục ý thức về chủ quyền biển đảo cho học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam ở trường phổ thông; nội dung của hoạt động này gồm: giáo dục ý thức về chủ quyền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, về giá trị tiềm năng kinh tế - xã hội của biển đảo với xây dựng, phát triển đất nước; nắm vững kiến thức về biển đảo trong sự thống nhất biên giới, lãnh thổ quốc gia; giáo dục ý thức trách nhiệm và hành động cụ thể để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Từ đó, tác giả đề xuất biện pháp cụ thể giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo cho học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam ở trường phổ thông, qua các bài học chính khóa và ngoại khóa.
Từ khóa: giáo dục ý thức, chủ quyền biển đảo, học sinh, dạy học lịch sử, trường phổ thông

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây