08. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU CHO HỌC SINH  TRƯỚC KHI ĐỌC VĂN BẢN  "CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA" CỦA NGUYỄN MINH CHÂU  (CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 12)

08. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU CHO HỌC SINH TRƯỚC KHI ĐỌC VĂN BẢN "CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA" CỦA NGUYỄN MINH CHÂU (CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 12)

 15:45 22/11/2017

Tóm tắt: Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu là truyện ngắn tiêu biểu cho sáng tác của Nguyễn Minh Châu ở nhiều phương diện như: đề tài, bút pháp, tư duy thẩm mĩ, điểm nhìn nghệ thuật... Để phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh, chúng tôi đã áp dụng một số biện pháp cụ thể trong giai đoạn trước khi đọc hiểu văn bản như: Tổng quan về văn bản, Kết nối trải nghiệm, Ghế ngồi tác giả. Những biện pháp trên có thể giúp học sinh trở thành chủ thể quá trình đọc, kết nối những vấn đề của văn bản với thực tiễn cuộc sống, phát triển tư duy khái quát tổng hợp, tăng cường hứng thú học tập.... từ đó góp phần phát triển năng lực đọc hiểu văn bản Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu) và nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn.
Từ khóa: Biện pháp, năng lực đọc hiểu, trước khi đọc văn bản, học sinh, Chiếc thuyền ngoài xa.

12. Hoạt động tương tác với câu hỏi đối thoại trong dạy học “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu

12. Hoạt động tương tác với câu hỏi đối thoại trong dạy học “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu

 16:03 22/02/2017

Bài báo trình bày một tiếng nói hoạt động tương tác với câu hỏi đối thoại trong dạy học tác phẩm đa thanh, đa nghĩa, đa giọng điệu “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu.

13. Vận dụng thi pháp truyện ngắn hậu chiến của Nguyễn Minh Châu trong dạy học tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” (Ngữ văn 12)

13. Vận dụng thi pháp truyện ngắn hậu chiến của Nguyễn Minh Châu trong dạy học tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” (Ngữ văn 12)

 16:11 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết bàn về “thi pháp Nguyễn Minh Châu”, biểu hiện thi pháp truyện ngắn hậu chiến của Nguyễn Minh Châu trong “Chiếc thuyền ngoài xa” và việc dạy học tác phẩm, với các nội dung: pháp truyện ngắn biểu hiện trong tá phẩm; vận dụng thi pháp Nguyễn Minh Châu vào dạy học tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa”. Bài viết góp một cách nhìn từ thi pháp truyện ngắn hậu chiến của Nguyễn Minh Châu với mong muốn mang lại hiệu quả cao hơn khi dạy học văn bản này.
Từ khóa: thi pháp, Chiếc thuyền ngoài xa, Ngữ văn 12, Nguyễn Minh Châu, dạy học tác phẩm

12. Hướng dẫn học sinh tìm hiểu điểm nhìn nghệ thuật trong hai tác phẩm: Chiếc thuyền ngoài xa và Một người Hà Nội (Ngữ văn 12)

12. Hướng dẫn học sinh tìm hiểu điểm nhìn nghệ thuật trong hai tác phẩm: Chiếc thuyền ngoài xa và Một người Hà Nội (Ngữ văn 12)

 08:23 22/08/2016

Bài báo trình bày những phân tích về so sánh “điểm nhìn” trong hai tác phẩm với các tác phẩm truyện ngắn trước 1975 trong chương trình; bám sát những đặc trưng của tác phẩm tự sự, nhất là thể loại truyện ngắn hiện đại để nhận diện các cách tân gắn với điểm nhìn nghệ thuật.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây