16. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  THEO QUAN ĐIỂM CHUẨN HÓA

16. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO QUAN ĐIỂM CHUẨN HÓA

 16:00 22/11/2017

Tóm tắt: công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho mọi công dân nói chung, cho học sinh, sinh viên nói riêng có vị trí quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi quốc gia. Mục tiêu cơ bản xuyên suốt của nhiệm vụ này là nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng, niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Để làm tốt công tác này cần tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng-an ninh. Bài viết này đề cập kinh nghiệm quốc tế về phát triển đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng-an ninh ở các trường trung học phổ thông theo quan điểm chuẩn hóa.
Từ khóa: kinh nghiệm quốc tế, phát triển đội ngũ giáo viên, quốc phòng an ninh, chuẩn hóa.

15. QUẢN LÍ ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG “CHUẨN HÓA”

15. QUẢN LÍ ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG “CHUẨN HÓA”

 20:57 01/10/2017

Tóm tắt: Trong những năm qua, ngành giáo dục đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất l¬¬ượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ hiệu trưởng, đến nay, về cơ bản Việt Nam đã có một đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức tốt, tạo nên sự phát triển vững chắc cho trường trung học phổ thông. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn một số hiệu trưởng còn bộc lộ yếu kém về năng lực chuyên môn và nghiệp vụ quản lí, tình trạng chưa đồng đều về trình độ và năng lực quản lí giữa hiệu trưởng trung học phổ thông khu vực thành thị, nông thôn và miền núi còn khá phổ biến. Bài viết này đề cập khung lí luận quản lí đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông theo hướng chuẩn hóa.
Từ khóa: khung quản lí, chuẩn hóa, đội ngũ hiệu trưởng, trung học phổ thông.

05. Phát triển đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh ở các trường trung học phổ thông theo quan điểm chuẩn hóa

05. Phát triển đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh ở các trường trung học phổ thông theo quan điểm chuẩn hóa

 17:14 20/09/2017

Tóm tắt: Bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay, do đó, cần nâng cao ý thức trách nhiệm cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là với học sinh, sinh viên về ý thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, cần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nói chung, giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh nói riêng. Bài viết này đề cập việc phát triển đội ngũ giáo viên giáo dục Quốc phòng-An ninh ở các trường trung học phổ thông theo quan điểm chuẩn hóa.
Từ khóa: phát triển, giáo viên, giáo dục quốc phòng-an ninh, trung học phổ thông, chuẩn hóa.

2. Một số giải pháp phát triển đội  ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở các tỉnh vùng Tây Bắc theo hướng chuẩn hóa

2. Một số giải pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở các tỉnh vùng Tây Bắc theo hướng chuẩn hóa

 09:10 20/02/2017

Bài báo trình bày một số giải pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở (dự báo, quy hạch, kiểm tra, đào tạo, phối hợp, thi đua) các tỉnh vùng Tây Bắc theo hướng chuẩn hóa.

4. Các giải pháp quản lí phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở theo hướng chuẩn hóa

4. Các giải pháp quản lí phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở theo hướng chuẩn hóa

 22:13 13/09/2016

Bài viết trình bày những nguyên tắc đề xuất các giải pháp: phát triển, toàn diện, khách quan, thực tiễn, lịch sử - cụ thể; 7 giải pháp quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trung học cơ sở theo hướng chuẩn hóa: nâng cao nhận thức; xây dựng quy hoạch, kế hoạch; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của các trường, khoa sư phạm; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; tạo mối liên kết chặt chẽ giữa các trường sư phạm – sở GD-ĐT; xây dựng và hoàn thiện một số chế độ, chính sách đội ngũ giảng viên, học sinh, sinh viên sư phạm; mối quan hệ giữa các giải pháp.

5. Chuẩn hóa chất lượng đào tạo giảng viên các môn lí luận chính trị đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay

5. Chuẩn hóa chất lượng đào tạo giảng viên các môn lí luận chính trị đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay

 15:00 13/09/2016

Bài viết trình bày về các nội dung về chuẩn hóa chất lượng đào tạo giảng viên các môn lí luận chính trị đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay, gồm: thiết kế mục tiêu đào tạo; lập kế hoạch đào tạo phù hợp với định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học; chuẩn hóa chương trình, nội dung đào tạo; chuẩn hóa phương pháp, hình thức đào tạo.

4. Xây dựng đội ngũ giảng viên các trường đại học theo hướng chuẩn hóa

4. Xây dựng đội ngũ giảng viên các trường đại học theo hướng chuẩn hóa

 15:14 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số vấn đề cơ bản, biện pháp thực hiện để xây dựng đội ngũ giảng viên các trường đại học theo hướng chuẩn hóa.
Từ khóa: xây dựng, đội ngũ, giảng viên, trường đại học, chuẩn hóa.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Mừng Đảng mừng xuân
Chúc mừng năm mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây