03. Thực trạng và giải pháp phát triển năng lực dạy học cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

03. Thực trạng và giải pháp phát triển năng lực dạy học cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

 09:48 11/11/2018

Tóm tắt: Bài viết đánh giá thực trạng năng lực dạy học của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An qua đối chiếu với các tiêu chí, tiêu chuẩn của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển năng lực dạy học cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.
Từ khóa: Năng lực, năng lực dạy học, sinh viên, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

6. Năng lực dạy học theo chuẩn nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

6. Năng lực dạy học theo chuẩn nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

 03:18 27/02/2017

Bài báo trình bày tóm lược về năng lực dạy học tiểu học và kết quả nghiên cứu thực trạng năng lực dạy học theo chuẩn nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

13. Tổ chức thực hiện tiết kiểm tra, đánh giá trong hoạt dộng thực tập sư phạm của sinh viên theo tiếp cận chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học

13. Tổ chức thực hiện tiết kiểm tra, đánh giá trong hoạt dộng thực tập sư phạm của sinh viên theo tiếp cận chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học

 06:13 31/10/2016

Bài báo trình bày thực trạng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong nội dung thực tập sư phạm cuối khóa của các trường sư phạm hiện nay, quy trình thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh và xây dựng công cụ đánh giá, xếp loại tiết kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong nội dung thực tập sư phạm cuối khóa.

1. Đổi mới mô hình đào tạo giáo viên trong các trường Đại học Sư phạm theo hướng tiếp cận năng lực

1. Đổi mới mô hình đào tạo giáo viên trong các trường Đại học Sư phạm theo hướng tiếp cận năng lực

 22:51 23/10/2016

Bài báo trình bày xu thế thế giới trong thiết kế chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực, chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông ở các nước trên thế giới và Việt Nam, chương trình đào tạo giáo viên của các trường đại học ở Việt Nam cùng những kiến nghị và đề xuất của tác giả.

18. Phát triển năng lực dạy học toán cho sinh viên sư phạm đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên thông qua dạy học nội dung hàm số

18. Phát triển năng lực dạy học toán cho sinh viên sư phạm đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên thông qua dạy học nội dung hàm số

 03:34 14/09/2016

Bài viết trình bày thực trạng dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông; từ đó đặt ra yêu cầu đổi mới trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây