13. PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN TIẾNG ANH  THÔNG QUA MÔ HÌNH C-POP  (COLLABORATIVE PEER OBSERVATION PROCESS)

13. PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN TIẾNG ANH THÔNG QUA MÔ HÌNH C-POP (COLLABORATIVE PEER OBSERVATION PROCESS)

 10:46 30/07/2020

Tóm tắt: Năng lực của người giáo viên tiếng Anh có thể được nâng lên nhờ quá trình làm việc, hợp tác với những giáo viên khác. Việc học hỏi nhau sẽ giúp phát triển chuyên môn của họ thông qua mô hình nhóm giáo viên tích cực. Thực hiện hoạt động của nhóm hiệu quả là yếu tố quan trọng dựa trên những am hiểu về mô hình có nhiều lợi ích này.
Kết quả: Bài viết này sẽ đề cập tới những vấn đề cơ bản nhất về mô hình phát triển chuyên môn C-POP (Collaborative Peer Observation Process) - mô hình hiện đại về nhóm giáo viên tích cực; đồng thời, đưa ra những khuyến nghị để việc vận dụng mô hình này có thể mang lại kết quả tích cực trong phát triển chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh.
Bàn luận: Những đề xuất cho việc vận dụng thực hiện mô hình nhóm giáo viên tích cực được nêu ra như là tiền đề quan trọng nhằm phát huy tính hiệu quả trong việc phát triển chuyên môn của giáo viên nói chung và giáo viên tiếng Anh nói riêng.
Từ khóa: giáo viên tiếng Anh, phát triển, chuyên môn

04. Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lí cho tổ trưởng chuyên môn trong trường phổ thông tại tỉnh Quảng Trị

04. Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lí cho tổ trưởng chuyên môn trong trường phổ thông tại tỉnh Quảng Trị

 21:41 09/02/2020

Tóm tắt: Bồi dưỡng các kĩ năng về quản lí cho tổ trưởng chuyên môn là điều cần thiết, giúp tổ trưởng chuyên môn nắm được những kiến thức về quản lí giáo dục để làm tốt nhiệm vụ của mình trong trường phổ thông. Bài viết đề cập vấn đề bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lí cho tổ trưởng chuyên môn trong trường phổ thông tại tỉnh Quảng Trị.
Từ khóa: bồi dưỡng, kĩ năng, quản lí, chuyên môn, phổ thông.

13. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHUYÊN MÔN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG  GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

13. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHUYÊN MÔN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

 14:48 28/06/2018

Tóm tắt: Giáo dục thể chất học đường có vị trí quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo thế hệ trẻ phát triển toàn diện để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo vệ Tổ quốc. Thực tế hiện nay công tác giáo dục thể chất trong các trường phổ thông còn nhiều bất cập cần phải quan tâm nghiên cứu để phát huy hiệu quả dạy và học.
Bài viết nghiên cứu và đề xuất một số biện pháp chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho học sinh trung học cơ sở.
Từ khóa: Giáo dục thể chất, giáo dục thể chất học đường, chuyên môn, trung học cơ sở.

24. Quản lí bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã tại các cơ sở bồi dưỡng theo quan điểm tiếp cận năng lực

24. Quản lí bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã tại các cơ sở bồi dưỡng theo quan điểm tiếp cận năng lực

 09:29 13/03/2017

Bài báo trình bày về vấn đề lập kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã; tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra, đánh giá hoạt động điều hành bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã tại các cơ sở bồi dưỡng.

13. Những yêu cầu về chuyên môn đối với giảng viên Trường đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên nhằm thích ứng phương thức  đào tạo theo học chế tín chỉ

13. Những yêu cầu về chuyên môn đối với giảng viên Trường đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên nhằm thích ứng phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ

 10:02 26/10/2016

Bài báo trình bày những yêu cầu khi xây dựng đề cương bài giảng và đề cương môn học đảm bảo những yêu cầu về chuyên môn đối với giảng viên Trường đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên nhằm thích ứng phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây