08. Một số vấn đề lí luận về phát triển năng lực từ ngữ tiếng Việt cho học sinh lớp 5 dân tộc Tày qua hệ thống bài tập

08. Một số vấn đề lí luận về phát triển năng lực từ ngữ tiếng Việt cho học sinh lớp 5 dân tộc Tày qua hệ thống bài tập

 10:51 07/07/2019

Tóm tắt: Phát triển năng lực từ ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học nói chung, học sinh người dân tộc thiểu số thông qua hệ thống bài tập là một biện pháp tác động cả về nội dung và phương pháp dạy học. Từ trước đến nay, bài tập được sử dụng như một phương tiện cơ bản trong dạy học tiếng Việt. Sự ra đời của lí thuyết hoạt động lời nói với quan niệm về sự hình thành, phát triển ngôn ngữ như là hình thành, phát triển một hoạt động cũng đã góp phần khẳng định vai trò quan trọng của hệ thống bài tập dạy học tiếng. Mục đích của dạy tiếng ở tiểu học là hình thành ở các em kĩ năng, năng lực hoạt động giao tiếp ngôn ngữ. Xuất phát từ thực tiễn giao tiếp và định hướng phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tiểu học, vấn đề phát triển năng lực từ ngữ cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số được đặt ra. Mặc dù vậy, nền tảng lí luận quan trọng cho việc dạy học từ ngữ tiếng Việt trong môn Tiếng Việt vẫn bắt đầu từ những nghiên cứu cả về lí luận và thực tiễn về từ ngữ tiếng Việt.
Từ khóa: năng lực, từ ngữ, bài tập, học sinh, dân tộc, giao tiếp.

02. Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số, miền núi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

02. Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số, miền núi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 10:16 26/05/2017

Tóm tắt: Phát huy nguồn lực con người, nguồn lực lớn nhất, quí báu nhất trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá và là sự nghiệp quan trọng của toàn Đảng, toàn dân. Đất nước chỉ thực sự phồn vinh, thịnh vượng khi tiềm năng con người được toả sáng. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực đã và đang trở thành nhiệm vụ hết sức cấp bách không phải chỉ ở cấp quốc gia mà còn là vấn đề của từng vùng, miền, dựa theo đặc điểm về địa lí, dân cư và yêu cầu định hướng phát triển kinh tế - xã hội...
Từ khóa: nguồn nhân lực, dân tộc, giáo dục và đào tạo.

50. Giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm Lạng Sơn

50. Giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm Lạng Sơn

 15:23 01/03/2017

Bài báo trình bày vai trò của việc giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho sinh viên trong nhà trường nói chung. Tác giả cũng trình bày những kết quả đạt được trong việc thực hiện giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc ở trường Cao đẳng sư phạm Sơn La và những biện pháp cụ thể để đạt được kết quả đó.

8. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực tự học của học sinh dự bị đại học dân tộc

8. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực tự học của học sinh dự bị đại học dân tộc

 17:02 16/09/2016

Có nhiều phương pháp dạy học có ưu thế trong việc phát triển năng lực tự học cho học sinh như: nêu và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, dạy học dự án… trong đó, với học sinh dân tộc, phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề là có hiệu quả nhất. Bài viết này đề cập đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực tự học của học sinh dự bị đại học dân tộc, với một số ví dụ minh họa trong dạy học môn Toán.

3. Nguồn nhân lực - yếu tố quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng dân tộc, miền núi

3. Nguồn nhân lực - yếu tố quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng dân tộc, miền núi

 15:53 16/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến thành tựu và những hạn chế bất cập của nguồn nhân lực vùng dân tộc, miền núi; qua đó nêu mục tiêu và các giải pháp phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc, miền núi.
Từ khóa: nguồn nhân lực, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, dân tộc, miền núi.

11. Khai thác tính trực quan, tính động của phần mềm hình học động  nhằm hỗ trợ học sinh dân tộc, miền núi giải bài tập hình học

11. Khai thác tính trực quan, tính động của phần mềm hình học động nhằm hỗ trợ học sinh dân tộc, miền núi giải bài tập hình học

 20:29 03/09/2016

Bài báo trình bày về việc sử dụng phầm mềm hình học động giúp học sinh dân tộc, miền núi giải bài tập hình học; ví dụ minh họa và một số kết quả bước đầu của quá trình thực nghiệm.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây