10. Một số biện pháp hỗ trợ học sinh gặp khó khăn về toán lớp 10 ở các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh Điện Biên

10. Một số biện pháp hỗ trợ học sinh gặp khó khăn về toán lớp 10 ở các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh Điện Biên

 14:34 14/04/2020

Tóm tắt: Xuất phát từ thực tiễn dạy học cho thấy, đối tượng học sinh lớp 10 ở trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh Điện Biên phần lớn là người dân tộc thiểu số, sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, thường gặp những khó khăn về Toán. Để tạo tiền đề vững chắc cho các em tiếp tục theo học ở phổ thông và các bậc học, trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi đề xuất một số biện pháp hỗ trợ học sinh gặp khó khăn về toán lớp 10 ở trường phổ thông Dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh Điện Biên nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học Toán.
Từ khóa: bồi dưỡng, học sinh gặp khó khăn về Toán, dân tộc nội trú.

13. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC  CHO HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ  HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA

13. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC CHO HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA

 09:03 19/12/2017

Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho đề xuất các giải pháp hiệu quả vấn đề này.
Từ khoá: thực trạng, giáo dục, bản sắc văn hóa dân tộc, dân tộc nội trú.

47.	 Dạy học kết hợp và một số hình thức kết hợp trong dạy học môn Địa lí ở các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú, tỉnh Thái Nguyên

47. Dạy học kết hợp và một số hình thức kết hợp trong dạy học môn Địa lí ở các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú, tỉnh Thái Nguyên

 15:36 19/07/2017

Bài báo trình bày một số vấn đề lí luận của việc dạy học kết hợp trong môn Địa lí, khả năng ứng dụng và một số hình thức kết hợp trong dạy học Địa lí ở các trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên.

3. Nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường phổ thông dân tộc nội trú  trung ương

3. Nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường phổ thông dân tộc nội trú trung ương

 09:58 20/02/2017

Bài báo trình bày một số giải pháp quan trọng nằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường phổ thông dân tộc nội trú trung ương.

26. Quản lí ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Đăk  Lắk

26. Quản lí ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Đăk Lắk

 16:26 17/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng quản lí ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Đăk Lắk.

3. Đổi mới công tác quản lí hiệu trưởng nhằm xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn quốc gia

3. Đổi mới công tác quản lí hiệu trưởng nhằm xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn quốc gia

 08:59 13/02/2017

Bài báo đề xuất một số biện pháp nhằm đổi mới công tác quản lí hiệu trưởng nhằm xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn quốc gia.

7. Xu hướng nhân cách của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú

7. Xu hướng nhân cách của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú

 11:04 17/01/2017

Bài báo trình bày phương pháp đo mức độ biểu hiện xu hướng nhân cách của giáo viên và những nguyên nhân ảnh hưởng tới xu hướng nhân cách của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú.

6. Năng lực hiểu học sinh trong quá trình dạy học và giáo dục của giáo viên phổ thông dân tộc nội trú

6. Năng lực hiểu học sinh trong quá trình dạy học và giáo dục của giáo viên phổ thông dân tộc nội trú

 16:18 04/01/2017

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu và một số đề xuất về năng lực hiểu học sinh trong quá trình dạy học và giáo dục của giáo viên phổ thông dân tộc nội trú.

05. Quản lí hoạt động tự học của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Bát Xát , tỉnh Lào Cai

05. Quản lí hoạt động tự học của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Bát Xát , tỉnh Lào Cai

 16:52 22/11/2016

Tóm tắt: Việc quản lí hoạt động tự học của học sinh tại trường phổ thông dân tộc nội trú là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất để nâng cao nền nếp, ý thức tự học để từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường.
Từ khóa: tự học, dân tộc nội trú, quản lí.

6. Bước đầu tìm hiểu một số đặc điểm tâm lí giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên

6. Bước đầu tìm hiểu một số đặc điểm tâm lí giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên

 15:40 24/10/2016

Bài báo trình bày thực trạng đặc điểm tâm lí giáo viên, nguyên nhân và kiến nghị nhằm khắc phục những hạn chế của giáo viên giúp nhà quản lí giáo dục có cơ sở xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục miền núi.

24.  Nhu cầu giáo dục sức khỏe sinh sản của học sinh trung học phổ thông thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La - Thực trạng và giải pháp

24. Nhu cầu giáo dục sức khỏe sinh sản của học sinh trung học phổ thông thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La - Thực trạng và giải pháp

 09:46 14/09/2016

Trong những nhân tố ảnh hưởng đến công tác giáo dục học sinh trung học phổ thông, sự biến đổi về tâm - sinh lí của các em là nhân tố quan trọng hàng đầu. những biến đổi đó làm xuất hiện nhu cầu đặc biệt, đó là nhu cầu được giáo dục về sức khỏe sinh sản. Giải quyết thỏa đáng vấn đề này có ảnh hưởng quyết định đến kết quả giáo dục của nhà trường phổ thông và quá trình hình thành nhân cách của học sinh. Việc khảo sát và đánh giá đúng thực trạng nhu cầu giáo dục sức khỏe sinh sản của học sinh trung học phổ thông tỉnh Sơn La có ý nghĩa khoa học và xã hội to lớn.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây