09. Dạy học chủ đề “Hình tròn quanh em’’ (Toán 5) theo định hướng giáo dục STEM

09. Dạy học chủ đề “Hình tròn quanh em’’ (Toán 5) theo định hướng giáo dục STEM

 14:29 14/04/2020

Tóm tắt: Theo chương trình giáo dục phổ thông mới, chương trình môn Toán có quan điểm xây dựng là: chú trọng tính ứng dụng, gắn kết với thực tiễn hay các môn học, hoạt động giáo dục khác, đặc biệt với các môn học nhằm thực hiện giáo dục STEM. Để đạt được mục tiêu này, cần thay đổi chương trình sách giáo khoa theo chương trình mới cùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên. Từ việc nghiên cứu các tài liệu về giáo dục STEM, thực tiễn dạy học một số chủ đề, bài viết đề xuất quy trình xây dựng bài học theo định hướng giáo dục STEM trong dạy học môn Toán ở trường tiểu học.
Từ khóa: giáo dục STEM, dạy học chủ đề, hình tròn quanh em.

47. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN  (SINH HỌC 11) CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

47. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN (SINH HỌC 11) CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 10:32 29/10/2019

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến các khái niệm: Chủ đề, dạy học theo chủ đề; năng lực giải quyết vấn đề; nguyên tắc và quy trình xây dựng chủ đề; quy trình dạy học theo chủ đề của chương Sinh trưởng và Phát triển nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh ở trường trung học phổ thông.
Từ khóa: Chủ đề, dạy học chủ đề, năng lực giải quyết vấn đề, sinh trưởng và phát triển, Sinh học 11.

55. Dạy học chủ đề "Tìm điểm cố định của họ đường thẳng" cho học sinh trung học cơ sở bằng phần mềm Geometer's Sketchpad

55. Dạy học chủ đề "Tìm điểm cố định của họ đường thẳng" cho học sinh trung học cơ sở bằng phần mềm Geometer's Sketchpad

 15:23 31/03/2017

Bài báo này giới thiệu quá trình dạy toán để tìm điểm cố định của họ đường thẳng với sự giúp đỡ của phần mềm Geometer's Sketchpad cho học sinh trung học cơ sở.

13. Tổ chức kiểm tra, đánh giá trong dạy học các chủ đề Lịch sử ở trường trung học phổ thông

13. Tổ chức kiểm tra, đánh giá trong dạy học các chủ đề Lịch sử ở trường trung học phổ thông

 15:09 03/10/2016

Bài viết trình bày về kiểm tra, đánh giá trong dạy học các chủ đề Lịch sử theo định hướng phát triển năng lực và một số vấn đề đặt ra; mối quan hệ giữa kiểm tra, đánh giá với dạy học các chủ đề lịch sử; cách tổ chức kiểm tra, đánh giá theo chủ đề trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông.

16. Dạy học chủ đề “Hàm số và đồ thị” cho học sinh lớp 7

16. Dạy học chủ đề “Hàm số và đồ thị” cho học sinh lớp 7

 10:46 15/09/2016

Bài viết đề cập dạy học chủ đề “hàm số và đồ thị” cho học sinh lớp 7, trong đó tập trung vào các nội dung cơ bản như: Khái niệm hàm số trong chương trình môn Toán ở trung học cơ sở; Dạy học khái niệm hàm số; Dạy học khái niệm đồ thị của hàm số; dạy học giải bài tập về hàm số. Qua đó rút ra một số kinh nghiệm thúc đẩy tính tích cực, sáng tạo của học sinh trong dạy học nói chung, dạy học môn Toán ở trung học cơ sở nói riêng.

17. Góp phần bồi dưỡng năng lực liên tưởng cho học sinh thông qua dạy học chủ đề phương pháp tọa độ trong không gian (Hình học 12)

17. Góp phần bồi dưỡng năng lực liên tưởng cho học sinh thông qua dạy học chủ đề phương pháp tọa độ trong không gian (Hình học 12)

 10:27 14/09/2016

Bài viết trình bày khái quát về khái niệm liên tưởng; đưa ra một số biện pháp bồi dưỡng khả năng liên tưởng cho học sinh thông qua dạy học chủ đề "Phương pháp tọa độ trong không gian" gồm: bồi dưỡng cho học sinh sự liên tưởng giữa các yếu tố tương tự của hệ tọa độ trong mặt phẳng và hệ tọa độ trong không gian; luyện tập cho học sinh các hoạt động chuyển hóa liên tưởng từ đối tượng này sang đối tượng khác để phát hiện tri thức mới; chú trọng hoạt động biến đổi đối tượng để học sinh nhận thức mối liên hệ, quan hệ ẩn chứa bên trong đối tượng, từ đó xuất hiện những liên tưởng; luyện tập cho học sinh thói quen liên tưởng đến việc sử dụng phương pháp tọa độ khi giải một số bài tập hình học không gian để khắc phục khó khăn trong quá trình giải quyết vấn đề.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây