10. TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC “LẬP TRÌNH  HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG” CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG  NGHỀ TIN HỌC ỨNG DỤNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ

10. TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC “LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG” CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG NGHỀ TIN HỌC ỨNG DỤNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ

 18:36 28/07/2020

Tóm tắt: Đối với đào tạo nghề, việc “học qua làm” là cách hiệu quả để phát triển những kĩ năng nghề nghiệp cần thiết. Có một hình thức tổ chức dạy học theo mô hình “học qua làm” được gọi là dạy học dự án. Trong chương trình đào tạo nghề Tin học ứng dụng, đa số các học phần, mà đặc biệt là nhóm các học phần lập trình hướng đối tượng như: Lập trình với C++, Lập trình với C#, Lập trình với Java, đều là những học phần mang tính ứng dụng cao, lí thuyết gắn bó chặt chẽ với thực hành, thực tiễn. Theo đó, dạy học dự án là sự lựa chọn phù hợp để giúp sinh viên vừa chiếm lĩnh tri thức, vừa phát triển kĩ năng học tập cũng như kĩ năng nghề nghiệp.
Từ khoá: Dạy học dự án, hình thức tổ chức dạy học, lập trình hướng đối tượng.

42. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH  TRONG DẠY HỌC CÔNG NGHỆ 8 THEO HÌNH THỨC DẠY HỌC DỰ ÁN

42. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CÔNG NGHỆ 8 THEO HÌNH THỨC DẠY HỌC DỰ ÁN

 15:07 29/05/2020

Tóm tắt: Có nhiều phương pháp để phát triển năng lực của học sinh, trong đó tổ chức các hoạt động trải nghiệm được đánh giá là có hiệu quả cao, được các nhà giáo dục chú trọng trong thời gian gần đây. Bài viết phân tích việc tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong dạy học Công nghệ 8, kiến thức phần “Kĩ thuật điện” theo hình thức dạy học dự án; qua đó, hình thành những phẩm chất nhân cách và phát triển năng lực cho học sinh.
Từ khóa: Dạy học dự án, hoạt động trải nghiệm, Công nghệ 8

13. Quy trình xây dựng dự án học tập theo định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh trung học phổ thông

13. Quy trình xây dựng dự án học tập theo định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh trung học phổ thông

 11:35 20/01/2020

Tóm tắt: Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh là vấn đề cấp thiết trong giáo dục hiện nay. Dạy học theo dự án là một trong số các phương thức dạy học tích cực. Xây dựng các dự án học tập theo định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh để áp dụng trong dạy học là rất quan trọng. Nội dung bài viết của tác giả sẽ chia sẻ về vấn đề: Nguyên tắc thiết kế một dự án học tập theo định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh; Quy trình thiết kế một dự án học tập; Ví dụ minh họa trong dạy học phần Sinh thái học (Sinh học 12).
Từ khóa: Dạy học dự án, Dự án học tập, Năng lực nghiên cứu khoa học.

41. TỔ CHỨC DẠY HỌC DỰ ÁN CHỦ ĐỀ “CẤP SỐ CỘNG, CẤP SỐ NHÂN”  GẮN VỚI THỰC TIỄN CHO HỌC SINH  LỚP 11 THPT

41. TỔ CHỨC DẠY HỌC DỰ ÁN CHỦ ĐỀ “CẤP SỐ CỘNG, CẤP SỐ NHÂN” GẮN VỚI THỰC TIỄN CHO HỌC SINH LỚP 11 THPT

 17:19 04/09/2019

Tóm tắt: Dạy học dự án thường được sử dụng trong các hoạt động học tập có liên quan đến thực tiễn cuộc sống, khuyến khích người học thúc đẩy các kĩ năng học tập hợp tác và nâng khả năng trải nghiệm. Chủ đề cấp số cộng, cấp số nhân thuộc chương trình Đại số và Giải tích lớp 11 có khá nhiều các bài toán liên quan đến thực tiễn. Giáo viên cần khéo léo tổ chức các hoạt động, lựa chọn các phương pháp dạy học phù hợp để học sinh có thể tiếp cận nhiều hơn với các bài toán thực tiễn nhằm phát huy tính sáng tạo và tư duy kinh tế. Bài viết này đề cập đến việc sử dụng phương pháp dạy học dự án nhằm giải quyết một số bài toán gắn với thực tiễn ở chủ đề cấp số cộng, cấp số nhân góp phần phát triển tư duy kinh tế cho học sinh ở trường phổ thông.
Từ khóa: Bài toán thực tiễn, dạy học dự án, cấp số cộng, cấp số nhân.

05. Quy trình dạy học dự án theo mô hình “lớp học đảo ngược” cho sinh viên khoa Sư phạm tin học Trường Đại học Phạm Văn Đồng

05. Quy trình dạy học dự án theo mô hình “lớp học đảo ngược” cho sinh viên khoa Sư phạm tin học Trường Đại học Phạm Văn Đồng

 09:35 08/07/2019

Tóm tắt: “Lớp học đảo ngược” là một mô hình dạy học hiện đại, được sử dụng phổ biến hiện nay trên thế giới. Mô hình này đáp ứng được những yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực của người học. Bài viết đề cập dạy học dự án theo mô hình “Lớp học đảo ngược” nhằm phát triển năng lực tự học cho sinh viên khoa sư phạm tin học Trường Đại học Phạm Văn Đồng nhờ sự hỗ trợ của công cụ Google Classroom. Kết quả cho thấy, sự kết hợp này không những mang lại hứng thú học tập, nâng cao kết quả học tập mà còn giúp phát triển các năng lực và kĩ năng tự học cho sinh viên.
Từ khóa: Mô hình lớp học đảo ngược, dạy học dự án, Google Classroom.

10. Thiết kế bộ công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh các tỉnh miền núi Tây Bắc thông qua dạy học dự án trong môn Hóa học

10. Thiết kế bộ công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh các tỉnh miền núi Tây Bắc thông qua dạy học dự án trong môn Hóa học

 17:49 06/03/2019

Tóm tắt: Thiết kế bộ công cụ để đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo là một vấn đề quan trọng, góp phần xác định được các biện pháp cụ thể trong dạy học ở trường phổ thông để hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh, đặc biệt là với giáo dục miền núi. Bài báo nghiên cứu xây dựng bộ công cụ để đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh các tỉnh miền núi Tây Bắc thông qua dạy học dự án.
Từ khóa: Năng lực, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, bộ công cụ, đánh giá, học sinh, Tây Bắc, dạy học dự án.

09. Dạy học thơ Việt Nam giai đoạn 1930-1945 theo hình thức dạy học dự án

09. Dạy học thơ Việt Nam giai đoạn 1930-1945 theo hình thức dạy học dự án

 23:41 22/12/2018

Tóm tắt: Phần thơ Việt Nam giai đoạn 1930-1945 là một nội dung quan trọng trong chương trình Ngữ văn trung học phổ thông. Bài báo đề xuất vận dụng hình thức dạy học dự án vào thiết kế trang web hỗ trợ học tập trong dạy học thơ Việt Nam giai đoạn 1930-1945.
Từ khoá: Dạy học dự án, thơ Việt Nam 1930-1945, trang web, sử dụng công nghệ thông tin, dạy học thơ Việt Nam.

25. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN        “GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO TRẺ MẦM NON” NHẰM PHÁT TRIỂN  NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

25. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN “GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO TRẺ MẦM NON” NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

 09:41 22/02/2018

Tóm tắt: Bài báo trình bày một trong những phương pháp quan trọng nhất của giáo dục môi trường, phương pháp dạy học dự án. Bài viết vận dụng phương pháp dạy học dự án để tổ chức các hoạt động học tập cho sinh viên trong học phần “Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non” nhằm hướng tới phát triển cho sinh viên một số năng lực quan trọng: năng lực giáo dục, năng lực hợp tác, năng lực đánh giá và năng lực phát triển bản thân.
Từ khóa: dạy học dự án, sinh viên, giáo dục bảo vệ môi trường, trẻ mầm non.

53. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DỰ ÁN VÀO DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11

53. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DỰ ÁN VÀO DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11

 14:48 19/12/2017

Tóm tắt: Trong dạy học Địa lí, phương pháp dạy học dự án là một trong những phương pháp tiên tiến, phát triển toàn diện năng lực người học. Tuy nhiên, qua khảo sát tại một số trường trung học phổ thông khu vực miền Trung, dạy học dự án chưa được giáo viên Địa lí áp dụng nhiều. Để bài dạy học Địa lí hấp dẫn, mang lại hiệu quả cao, phát triển tốt các năng lực cho học sinh, bài viết giới thiệu khái quát dạy học dự án và cách áp dụng cụ thể phương pháp này vào dạy học Địa lí 11 trung học phổ thông.
Từ khóa: dạy học dự án, Địa lí 11, phương pháp dạy học.

47. DẠY HỌC DỰ ÁN TÍCH HỢP LIÊN MÔN CHỦ ĐỀ “NĂNG LƯỢNG VÀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG” Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ THU ĐƯỢC

47. DẠY HỌC DỰ ÁN TÍCH HỢP LIÊN MÔN CHỦ ĐỀ “NĂNG LƯỢNG VÀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG” Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ THU ĐƯỢC

 14:37 19/12/2017

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả dạy học dự án tích hợp liên môn với chủ đề“Năng lượng và sử dụng năng lượng” cho học sinh trung học phổ thông. Qua đó cho thấy tính khả thi của tiến trình dạy học và các dự án được thiết kế cho chủ đề tích hợp liên môn Lí, Hóa, Sinh, Địa lí. Kết quả thực nghiệm sư phạm đã phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh nhờ đưa người học vào quá trình vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn.
Từ khóa: dạy học tích hợp, dạy học dự án, liên môn.

24. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC CỤM BÀI: TRÌNH BÀY MỘT VẤN ĐỀ, LUYỆN TẬP TRÌNH BÀY MỘT VẤN ĐỀ, VĂN BẢN QUẢNG CÁO VÀ VIẾT VĂN BẢN QUẢNG CÁO (NGỮ VĂN 10 NÂNG CAO, TẬP HAI)

24. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC CỤM BÀI: TRÌNH BÀY MỘT VẤN ĐỀ, LUYỆN TẬP TRÌNH BÀY MỘT VẤN ĐỀ, VĂN BẢN QUẢNG CÁO VÀ VIẾT VĂN BẢN QUẢNG CÁO (NGỮ VĂN 10 NÂNG CAO, TẬP HAI)

 09:26 23/08/2017

Dạy học dự án là một phương pháp dạy học tích cực, hiệu quả trong việc phát huy vai trò tự chủ của học sinh. Trong Ngữ văn 10 nâng cao (tập 2), cụm bài Trình bày một vấn đề, Luyện tập trình bày một vấn đề, Văn bản quảng cáo và Viết văn bản quảng cáo có tính thực hành và thực tiễn cao, có mối liên hệ mật thiết với nhau và có thể tiến hành dạy học tích hợp để hỗ trợ cho nhau. Bài viết này sẽ xây dựng kế hoạch dạy học cụm bài trên theo PPDHDA: Hà Nội- điểm đến của năm châu.

42. Xây dựng và triển khai dự án vẽ tranh về chủ đề biến đổi khí hậu ở Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành

42. Xây dựng và triển khai dự án vẽ tranh về chủ đề biến đổi khí hậu ở Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành

 21:45 16/07/2017

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Mĩ thuật trong nhà trường phổ thông và thực hiện định hướng dạy học tích hợp của Bộ GD-ĐT, chúng tôi đã tiến hành xây dựng và triển khai dự án vẽ tranh về chủ đề biến đổi khí hậu ở Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành. Dự án là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc tuyên truyền về biến đổi khí hậu thông qua hình thức sáng tạo nghệ thuật của học sinh. Bài viết là sự tổng hợp về cách thức xây dựng, triển khai cũng như những kết quả đạt được của dự án.

66.	Phát triển tư duy kĩ thuật cho sinh viên ngành kĩ thuật trong vật lí đại cương thông qua dạy học dự án

66. Phát triển tư duy kĩ thuật cho sinh viên ngành kĩ thuật trong vật lí đại cương thông qua dạy học dự án

 14:57 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Tư duy kĩ thuật; - Một số biện pháp phát triển tư duy kĩ thuật cho sinh viên kĩ thuật trong vật lí đại cương thông qua dạy học dự án, bao gồm: Giai đoạn chuẩn bị dự án. Giai đoạn thực hiện dự án. Giai đoạn kết thúc dự án; - Kết quả thu được.

10. Tổ chức dạy học nội dung Tổ hợp và lí thuyết đồ thị nhằm rèn luyện một số hoạt động trí tuệ cho học sinh ở trường trung học phổ thông chuyên

10. Tổ chức dạy học nội dung Tổ hợp và lí thuyết đồ thị nhằm rèn luyện một số hoạt động trí tuệ cho học sinh ở trường trung học phổ thông chuyên

 09:13 13/04/2017

Tóm tắt: Rèn luyện một số thao tác tư duy để giải quyết vấn đề là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình dạy học môn Toán. Trong bài viết này, chúng tôi xây dựng một số nội dung dạy học chủ đề Tổ hợp và Lí thuyết đồ thị nhằm tổ chức kiến tạo tri thức dưới dạng học tập theo dự án, qua đó góp phần rèn luyện các thao tác tư duy phân tích, trừu tượng hóa và khái quát hóa cho học sinh.
Từ khóa: Trừu tượng hóa, khái quát hóa, dạy học dự án.

22. Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trong môn Ngữ văn trung học phổ thông qua dạy học dự án

22. Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trong môn Ngữ văn trung học phổ thông qua dạy học dự án

 14:52 01/03/2017

Dạy học dự án đã và đang được triển khai ở các nhà trường phổ thông hiện nay. Đậy là một trong những nỗ lực nhằm đối mới phương pháp dạy học trong nhà trường. Bài báo trình bày về năng lực sáng tạo và phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh qua dạy học dự án. Áp dụng thực tế vào việc thiết kế bài học môn Ngữ văn trung học phổ thông theo tiếp cận dạy học dự án nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho người học.

18. Sử dụng bài toán nhận thức để tổ chức hoạt động cho học sinh theo phương pháp dạy học dự án phần cơ chế di truyền và biến dị

18. Sử dụng bài toán nhận thức để tổ chức hoạt động cho học sinh theo phương pháp dạy học dự án phần cơ chế di truyền và biến dị

 15:44 17/02/2017

Bài báo giới thiệu dự án học tập phần cơ chế di truyền và biến dị và sử dụng bài toán nhận thức làm phương tiện tổ chức hoạt động cho học sinh theo phương pháp dạy học dự án.

14. Tổ chức môi trường học tập tương tác trong dạy học theo dự án nhằm nâng cao hiệu quả dạy học ở phổ thông

14. Tổ chức môi trường học tập tương tác trong dạy học theo dự án nhằm nâng cao hiệu quả dạy học ở phổ thông

 08:59 13/02/2017

Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu khoa học về não bộ liên quan đến dạy học dự án và tổ chức cho học sinh các hoạt động tương tác, kết quả thực nghiệm sư phạm trong dạy học theo dự án nhằm nâng cao hiệu quả dạy học ở phổ thông.

21. Vận dụng dạy học dự án trong dạy học kiến thức phần “nam châm” (Vật lí 9)

21. Vận dụng dạy học dự án trong dạy học kiến thức phần “nam châm” (Vật lí 9)

 16:00 10/01/2017

Bài báo trình bày quan điểm lí luận và tổ chức dạy học dự án trong dạy học kiến thức phần “nam châm” phát huy vai trò tích cực chủ động của người học.

13. Tổ chức dạy học, bồi dưỡng học sinh giỏi thông qua dự án học tập bài Một số phương pháp đếm nâng cao (Đại số 11)

13. Tổ chức dạy học, bồi dưỡng học sinh giỏi thông qua dự án học tập bài Một số phương pháp đếm nâng cao (Đại số 11)

 23:40 24/12/2016

Phép đếm trong giải tích tổ hợp đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong khoa học máy tính và toán ứng dụng. Để giải quyết được các vấn đề có tính ứng dụng, phức tạp, học sinh cần được trang bị các phương pháp đếm nâng cao và việc tổ chức các dự án học tập sẽ giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách tích cực, chủ động và sáng tạo. Thông qua các dự án học tập học sinh có thể nắm bắt được nội dung và các ứng dụng mang tính thực tiễn của lý thuyết tổ hợp.

15. Tổ chức dạy học dự án trong dạy học Sinh học trung học phổ thông

15. Tổ chức dạy học dự án trong dạy học Sinh học trung học phổ thông

 10:29 27/10/2016

Tóm tắt: Dạy học dự án vừa là phương pháp dạy học, vừa là hình thức tổ chức dạy học. Dạy học dự án có nhiều ưu điểm trong việc nâng cao kiến thức và phát triển một số năng lực khác cho người học (đặc biệt là kĩ năng thu thập và xử lí thông tin, năng lực giải quyết vấn đề và năng lực nghiên cứu khoa học). Bên cạnh việc trình bày một số điểm cơ bản về cơ sở lí luận của dạy học dự án (Khái niệm; Đặc điểm cơ bản của dạy học dự án; Tiến trình dạy học dự án...), bài báo còn đưa ra ví dụ minh họa về tổ chức dạy học dự án phần nội dung kiến thức "Di truyền học người" (Sinh học 12).
Từ khóa: Dạy học Sinh học, Dạy học dự án, Phương pháp dạy học, Phương pháp dạy học Sinh học.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây