08. Phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh trung học cơ sở trong dạy học giải toán bằng cách lập phương trình

08. Phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh trung học cơ sở trong dạy học giải toán bằng cách lập phương trình

 15:56 23/01/2018

Tóm tắt: Trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Việt Nam năm 2017 đã chỉ rõ 5 năng lực đặc thù toán học, trong đó có năng lực mô hình hóa toán học. Đây là xu hướng đổi mới giáo dục toán học phù hợp với quốc tế. Tuy nhiên, điểm yếu nổi bật của học sinh Việt Nam là việc chuyển thể không thành công các vấn đề bằng lời văn trong bối cảnh thực tế sang ngôn ngữ khoa học để giải quyết, trong khi các em giải quyết rất tốt các vấn đề đã được chuyển thể sẵn một phần theo các gợi ý. Bài viết đề cập vấn đề phát triển năng lực mô hình hóa cho học sinh trong dạy học giải toán bằng cách lập phương trình.
Từ khóa: mô hình hóa, năng lực mô hình hóa, dạy học giải toán.

13. Rèn luyện các thao tác tư duy cho học sinh trong dạy học giải toán chủ đề đường tròn (Toán 9)

13. Rèn luyện các thao tác tư duy cho học sinh trong dạy học giải toán chủ đề đường tròn (Toán 9)

 17:07 07/11/2017

Tóm tắt: Tư duy là một quá trình cá nhân thực hiện các thao tác tư duy để giải quyết một vấn đề hay nhiệm vụ đặt ra. Trong dạy học giải toán nói chung, rèn luyện các thao tác tư duy có vai trò quan trọng trong việc phát triển tư duy, là cơ sở để học sinh nắm vững và vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Bài viết đề cập vấn đề rèn luyện các thao tác tư duy cơ bản cho học sinh trong dạy học giải toán chủ đề đường tròn (Toán 9).
Từ khóa: các thao tác tư duy, dạy học giải toán, chủ đề Đường tròn.

11. Rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức cho học sinh trong dạy học giải toán

11. Rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức cho học sinh trong dạy học giải toán

 23:40 24/12/2016

Bài viết đề cập vấn đề rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức cho học sinh trong dạy học giải toán nhằm xác định hướng giải và tìm cách giải bài toán. Thông qua hoạt động giải toán sẽ rèn luyện các kĩ năng siêu nhận thức cho học sinh như: phân tích; tìm hiểu đề toán; phát hiện các mối quan hệ trong đề toán; suy luận tìm hướng giải và cách giải.

14. Thực trạng hình thành kĩ năng tư duy cho học sinh tiểu học thông qua dạy học giải toán

14. Thực trạng hình thành kĩ năng tư duy cho học sinh tiểu học thông qua dạy học giải toán

 17:01 30/09/2016

Tóm tắt: Từ việc khẳng định vai trò hình thành và phát triển tư duy cho học sinh qua dạy học toán, bài viết trình bày kết quả khảo sát hoạt động hình thành kĩ năng tư duy thông qua dạy học giải toán ở các lớp cuối cấp tiểu học, về nhận thức của giáo viên, việc tổ chức dạy học toán lớp 4, 5 theo hướng hình thành kĩ năng tư duy, đánh giá của giáo viên về mức độ biểu hiện kĩ năng tư duy của học sinh tiểu học trong giải toán. Tác giả cũng phân tích những khó khăn trong công tác này; từ đó, đề xuất một số biện pháp để thực hiện tốt việc tổ chức dạy học giải toán theo hướng hình thành kĩ năng tư duy cho học sinh.
Từ khóa: hình thành kĩ năng tư duy, học sinh tiểu học, dạy học giải toán

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây