12. Dạy học Hình học ở các lớp cuối cấp trung học cơ sở theo định hướng tăng cường khai thác các mối quan hệ trong nội bộ môn Toán, với các môn học khác và với thực tiễn

12. Dạy học Hình học ở các lớp cuối cấp trung học cơ sở theo định hướng tăng cường khai thác các mối quan hệ trong nội bộ môn Toán, với các môn học khác và với thực tiễn

 23:06 27/10/2018

Tóm tắt. Bài viết trình bày cơ sở khoa học của việc dạy học hình học ở các lớp cuối cấp trung học cơ sở qua việc khắc sâu các mối liên hệ giữa các nội dụng hình học các lớp cuối cấp trung học cơ sở; mối liên hệ liên môn giữa các môn học; mối liên hệ giữa dạy học hình học các lớp cuối cấp trung học cơ sở với thực tiễn. Tiếp đó tác giả trình bày quy trình thiết kế các tình huống học tập và các ví dụ cụ thể về các tình huống học tập nhằm cụ thể hóa các mối liên hệ trong dạy học hình học ở các lớp cuối cấp trung học cơ sở.
Từ khóa: Dạy học hình học, trường trung học cơ sở, dạy học tích hợp, tình huống dạy học.

48. Hoạt động trải nghiệm trong dạy học Hình học (Toán 4) ở trường tiểu học

48. Hoạt động trải nghiệm trong dạy học Hình học (Toán 4) ở trường tiểu học

 11:24 10/07/2017

Tóm tắt: Học tập trải nghiệm, hoạt động học tập trải nghiệm hay học tập thông qua trải nghiệm là những thuật ngữ được nhắc đến nhiều trong giai đoạn đổi mới giáo dục ở nước ta gần đây. Vấn đề này đã được nhiều nhà nghiên cứu đề cập đến. Bài viết đề cập đến hoạt động học tập trải nghiệm trong dạy học Toán ở tiểu học nói chung và dạy các yếu tố hình học lớp 4 nói riêng; đề xuất một số biện pháp dạy học trải nghiệm cho học sinh lớp 4 ở nội dung các yếu tố hình học.
Từ khóa: học tập trải nghiệm, dạy học hình học, học sinh lớp 4.

08. Phát triển năng lực suy luận ngoại suy cho học sinh trong dạy học Hình học ở trường trung học cơ sở

08. Phát triển năng lực suy luận ngoại suy cho học sinh trong dạy học Hình học ở trường trung học cơ sở

 17:14 06/06/2017

Tóm tắt: Bài viết trình bày vai trò của việc phát triển năng lực suy luận cho học sinh ở trường trung học cơ sở, đặc biệt là suy luận ngoại suy. Thông qua quá trình trao đổi nhóm của học sinh, chúng tôi khẳng định vai trò của suy luận ngoại suy trong chứng minh hình học. Từ đó, bài viết đưa ra các thành tố của năng lực suy luận ngoại suy và đề xuất một số biện pháp sư phạm nhằm phát triển các thành tố này giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo, chủ động, tích cực trong khám phá tri thức. Kết quả thực nghiệm đã khẳng định được tính khả thi của việc phát triển năng lực suy luận ngoại suy trong dạy học hình học ở trường trung học cơ sở.
Từ khóa: Năng lực suy luận, suy luận ngoại suy, dạy học hình học.

14. Chuyển tiếp từ trực quan sang suy diễn trong dạy học hình học không gian lớp 11

14. Chuyển tiếp từ trực quan sang suy diễn trong dạy học hình học không gian lớp 11

 15:09 23/02/2017

Bài báo trình bày điều kiện để chuyển tiếp từ trực quan sang suy diễn trong dạy học hình học không gian lớp 11 cần tổ chức dạy học theo 3 giai đoạn: Trực quan; trực quan – suy diễn; suy diễn.

17. Vận dụng khái niệm “Tựa đối ngẫu” trong dạy học hình học ở trường phổ thông

17. Vận dụng khái niệm “Tựa đối ngẫu” trong dạy học hình học ở trường phổ thông

 08:37 27/09/2016

Bài viết đề cập vận dụng khái niêm tựa đối ngẫu trong dạy học hình học ở trường phổ thông, trong đó tập trung trình bày một số nội dung cơ bản như: Khái niệm tựa đối ngẫu, dùng khái niệm tựa đối ngẫu để phân loại, hệ thống kiến thức, dùng định lí tựa đối ngẫu để mở rộng các kết quả mới, dùng quy tắc tựa đối ngẫu để phát triển tính sáng tạo của học sinh trong giải toán.

16. Sử dụng liên tưởng trong quá trình khám phá tri thức mới cho học sinh qua dạy học hình học

16. Sử dụng liên tưởng trong quá trình khám phá tri thức mới cho học sinh qua dạy học hình học

 11:15 27/07/2016

Tóm tắt: Bài viết hướng đến làm rõ vai trò liên tưởng trong mô hình dạy học khám phá của Jerome Bruner và tác giả đề xuất quy trình tổ chức hoạt động nhận thức sử dụng liên tưởng trong quá trình khám phá tri thức mới cho học sinh qua dạy học hình học ở trường phổ thông như: để học sinh tự tìm tòi phát hiện kiến thức mới; vận dụng quy trình sử dụng liên tưởng trong quá trình tổ chức hoạt động nhận thức để dạy học tri thức mới cho học sinh qua dạy học các tình huống điển hình trong môn Toán ở phổ thông.
Từ khoá: liên tưởng, khám phá, tri thức mới, học sinh, dạy học hình học.

15. Luyện tập cho học sinh hoạt động kết nối tri thức trong dạy học hình học ở trường trung học phổ thông

15. Luyện tập cho học sinh hoạt động kết nối tri thức trong dạy học hình học ở trường trung học phổ thông

 08:07 14/07/2016

Bài viết giúp học sinh phát triển kiến thức mới trong việc tìm tòi kiến thức toán học cũng như trong thực tiễn thông qua các nội dung: Quan điểm về kết nối tri thức từ góc độ triết học; từ góc độ tâm lí học liên tưởng.Tác giả cũng chỉ rõ các hoạt động kết nối tri thức bao gồm: Hoạt động xác định các mâu thuẫn trong các tình huống tri thức mới nhằm làm bộc lộ nhiệm vụ nhận thức trong quá trình chủ thể hoạt động tư duy, xâm nhập vào đối tượng nghiên cứu, xâm nhập vào tình huống mới; Hoạt động biến đổi thông tin về các đối tượng, các quy luật cần khám phá theo nhiều hướng khác nhau, nhằm giúp chủ thể huy động kiến thức theo nhiều cách khác nhau; Hoạt động chuyển hóa các bài tập trong sách giáo khoa thành các bài toán mở, tạo cơ hội cho học sinh khám phá kiến thức mới trên cơ sở huy động tối đa các tri thức đã có; Hoạt động huy động các tri thức cội nguồn thông qua phát hiện hệ nhân quả hoặc khả quan nhằm giúp học sinh quy lạ về quen khi giải quyết các vấn đề toán học; Khảo sát các mô hình thực tiễn nhằm khắc sâu vai trò ứng dụng tri thức toán học.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây