68. THỰC TRẠNG DẠY HỌC LÂM SÀNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH

68. THỰC TRẠNG DẠY HỌC LÂM SÀNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH

 15:14 19/12/2017

Tóm tắt: Khảo sát thực trạng cho thấy công tác dạy học lâm sàng được các trường đại học y rất quan tâm đầu tư, song nội dung dạy học lâm sàng chủ yếu tập trung dạy kiến thức kĩ năng nghề còn việc dạy kiến tạo còn hạn chế, chưa chú trọng đến dạy các kĩ năng mềm cho sinh viên; phương pháp dạy học lâm sàng còn nặng về thuyết trình, độc thoại; sinh viên ít được thực hành trên bệnh nhân thật. Do vậy, các nhà quản lí cần có những giải pháp phù hợp giải quyết những bất cập trên để chất lượng dạy học lâm sàng nói riêng, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế nói chung ngày một nâng cao.
Từ khóa: Thực trạng, dạy học lâm sàng, Đại học Y khoa Vinh.

22. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ DẠY HỌC LÂM SÀNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH

22. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ DẠY HỌC LÂM SÀNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH

 09:18 19/12/2017

Tóm tắt: Bài viết khảo sát đánh giá công tác quản lí dạy học lâm sàng ở Trường Đại học Y khoa Vinh, trên 4 nội dung: kế hoạch hóa dạy học lâm sàng; công tác tổ chức bộ máy và tổ chức nhân sự dạy học lâm sàng; lãnh đạo, chỉ đạo trong dạy học lâm sàng; kiểm tra, đánh giá dạy học lâm sàng. Nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác quản lí dạy học lâm sàng chủ yếu thuộc về nhận thức, trình độ chuyên môn, năng lực quản lí của chủ thể quản lí và đối tượng quản lí và môi trường quản lí dạy học lâm sàng.
Từ khóa: Quản lí, quản lí dạy học, dạy học lâm sàng, Đại học Y khoa Vinh.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây