22. MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC PHÂN HÓA TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN  Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

22. MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC PHÂN HÓA TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

 09:25 05/08/2020

Tóm tắt: Dạy học phân hóa trong môn Toán ở THCS giúp HS phát huy được tối đa tiềm năng của và phát triển năng lực cho HS. Trong bài báo này chúng tôi sẽ tập trung trình bày quan niệm về dạy học phân hóa, đề xuất quy trình dạy học phân hóa trong dạy học môn Toán ở THCS, trên cơ sở đó chúng tôi xây dựng một số biện pháp sư phạm dạy học phân hóa trong dạy học Toán 9 ở trường THCS. Các biện pháp này có thể sử dụng trong dạy học trên lớp học môn Toán, phối hợp giữa cách thức tổ chức dạy học nhóm và đánh giá trong quá trình phân hóa để nâng cao hiệu quả dạy học nói chung, dạy học phân hóa nói riêng.
Từ khóa: dạy học phân hóa, năng lực, dạy học môn Toán, trường trung học cơ sở

31. SỬ DỤNG FORMS (OFFICE 365) VÀ PHẦN MỀM QUIZIZZ  HỖ TRỢ DẠY HỌC PHÂN HÓA TRONG MÔN TIN HỌC  TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU

31. SỬ DỤNG FORMS (OFFICE 365) VÀ PHẦN MỀM QUIZIZZ HỖ TRỢ DẠY HỌC PHÂN HÓA TRONG MÔN TIN HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 16:42 29/07/2020

Tóm tắt: Dạy học phân hóa là yêu cầu của nền giáo dục hiện đại nhằm phát huy tối đa khả năng của người học. Để dạy học phân hóa có hiệu quả, giảng viên cần thường xuyên kiểm tra trình độ của sinh viên trước và sau những tiết học. Bài viết trình bày hướng dẫn sử dụng phần mềm Forms của Office 365 và phần mềm Quizizz nhằm hỗ trợ giảng viên trong việc kiểm tra trình độ sinh viên trong dạy học phân hóa, thống kê được mức độ hoàn thành của sinh viên theo nội dung, từ đó có cơ sở để xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học. Nghiên cứu đã được ứng dụng trong môn Tin học tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu và mang lại một số lợi ích nhất định cho giảng viên và sinh viên, nâng cao hiệu quả dạy học.
Từ khóa: Dạy học phân hóa, Forms, Quizizz, Tin học

12. Vận dụng dạy học phân hóa để thiết kế và tổ chức các hoạt động học tập chương cảm ứng - Sinh học 11

12. Vận dụng dạy học phân hóa để thiết kế và tổ chức các hoạt động học tập chương cảm ứng - Sinh học 11

 23:17 04/01/2020

Tóm tắt: Dạy học phân hóa là tiếp cận dạy học trong đó người học được phân chia thành các nhóm học tập khác nhau phù hợp với năng lực nhận thức, phong cách học tập, kiểu trí tuệ. Vì vậy, để dạy học phân hóa, giáo viên thiết kế các hoạt động học tập phù hợp với mỗi nhóm học sinh nhằm giúp các em phát huy tối đa tiềm năng học tập của bản thân. Trong bài viết này, chúng tôi khái quát một số định nghĩa về dạy học phân hóa, đồng thời đề xuất quy trình tổ chức dạy học phân hóa và đưa ra ví dụ minh họa cụ thể cho quy trình trong dạy học một chủ đề của chương Cảm ứng – Sinh học 11.
Từ khóa: dạy học phân hóa, phong cách học tập, năng lực nhận thức, kiểu trí tuệ.

09. Dạy học phân hóa nội dung viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (Giải tích 11)

09. Dạy học phân hóa nội dung viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (Giải tích 11)

 10:50 19/12/2019

Tóm tắt: Trong bài báo này, người viết trình bày một cách khái quát về dạy học phân hóa: bản chất của dạy học phân hóa, mục tiêu, quy trình, hình thức dạy học phân hóa, và một số kĩ thuật dạy học được sử dụng trong giờ dạy học phân hóa, cách đánh giá trong dạy học phân hóa và những công việc của người giáo viên cần phải làm trong giờ học phân hóa. Đồng thời, tác giả trình bày một pha dạy học áp dụng dạy học phân hóa trong dạy học môn Toán ở trường Trung học phổ thông.
Từ khóa: Dạy học phân hóa, giải tích, lớp 11, phương trình tiếp tuyến.

45. THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC PHÂN HÓA CHỦ ĐỀ HÀM SỐ LỚP 12  GẮN VỚI ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ

45. THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC PHÂN HÓA CHỦ ĐỀ HÀM SỐ LỚP 12 GẮN VỚI ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ

 10:32 29/10/2019

Tóm tắt: Bài viết đưa ra quan điểm dạy học phân hóa chủ đề Hàm số lớp 12 gắn với định hướng nghề; phân tích nội dung chủ đề Hàm số lớp 12 để tìm ra sự liên quan giữa kiến thức với các ngành nghề trong xã hội; trình bày nguyên tắc và quy trình thiết kế, tổ chức dạy học phân hóa chủ đề Hàm số lớp 12 gắn với định hướng nghề, góp phần đổi mới và nâng cao hiệu quả dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, đồng thời giúp cho học sinh có biểu tượng và hiểu biết về các ngành nghề trong xã hội, từ đó có cơ sở khoa học và thực tiễn để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân.
Từ khoá: Dạy học Phân hoá, Hàm số lớp 12, Định hướng nghề.

46. VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM DẠY HỌC PHÂN HÓA VÀO DẠY HỌC HỌC PHẦN “ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM 1” Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

46. VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM DẠY HỌC PHÂN HÓA VÀO DẠY HỌC HỌC PHẦN “ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM 1” Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 13:06 30/06/2018

Tóm tắt: Dạy học phân hóa là một quan điểm dạy học được sử dụng phổ biến trong thời gian gần đây. Áp dụng quan điểm dạy học phân hóa vào việc giảng dạy cho sinh viên ngành Địa lí trong trường Cao đẳng sư phạm là điều rất cần thiết. Trong bài viết này, tác giả đề cập đến các hình thức dạy học phân hóa trong bộ môn Địa lí tự nhiên Việt Nam 1 ở trường CĐSP Hà Tây như dạy học theo nhóm, dạy học dự án, dạy học theo hợp đồng…
Từ khóa: Dạy học phân hóa, Cao đẳng Sư phạm, Địa lí tự nhiên Việt Nam 1.

33. BỒI DƯỠNG KĨ NĂNG DẠY HỌC TÍCH HỢP VÀ DẠY HỌC PHÂN HÓA CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

33. BỒI DƯỠNG KĨ NĂNG DẠY HỌC TÍCH HỢP VÀ DẠY HỌC PHÂN HÓA CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

 12:53 30/06/2018

Tóm tắt: Dạy học tích hợp và dạy học phân hóa là hai phương pháp khác nhau nhưng lại thống nhất, tồn tại có tính nguyên tắc trong quá trình dạy học. Đây là hai phương pháp đang được sự quan tâm của nhiều giáo viên và nhà nghiên cứu. Vậy, làm thế nào để tối ưu hóa năng lực của giáo viên trong quá trình dạy học tích hợp và phân hóa? Bài viết đề xuất quy trình bồi dưỡng kĩ năng dạy học tích hợp và dạy học phân hóa cho giáo viên tiểu học.
Từ khóa: Dạy học tích hợp, dạy học phân hóa, giáo viên tiểu học, kĩ năng dạy học.

12. Xây dựng và sử dụng hồ sơ học tập để dạy học phân hóa học phần Sinh lí trẻ lứa tuổi tiểu học

12. Xây dựng và sử dụng hồ sơ học tập để dạy học phân hóa học phần Sinh lí trẻ lứa tuổi tiểu học

 08:50 07/03/2018

Tóm tắt: Dạy học phân hóa chủ động sẽ được thực hiện hiệu quả hơn khi giáo viên biết xây dựng và sử dụng hồ sơ học tập. Vậy quy trình xây dựng hồ sơ học tập cần được tiến hành như thế nào? Thông tin từ hồ sơ học tập có thể được sử dụng như thế nào để góp phần tổ chức hiệu quả quá trình dạy học phân hóa chủ động? Bằng phương pháp nghiên cứu lí thuyết, bài báo tập trung đưa ra các bước xây dựng và sử dụng hồ sơ học tập trong dạy học phân hóa và lấy ví dụ minh họa trong dạy học học phần Sinh lí trẻ lứa tuổi tiểu học. Hồ sơ học tập được xây dựng và sử dụng tốt sẽ trở thành công cụ cơ hữu với quá trình dạy học phân hóa cũng như đánh giá vì sự tiến bộ của người học.
Từ khóa: Dạy học phân hóa, phân hóa chủ động, hồ sơ học tập, hoạt động học tập.

13. Thiết kế quy trình tổ chức dạy học phân hóa trong môn Địa lí 10 ở trường trung học phổ thông 

13. Thiết kế quy trình tổ chức dạy học phân hóa trong môn Địa lí 10 ở trường trung học phổ thông 

 10:59 05/10/2017

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu về ba cách tiếp cận dạy học phân hóa là: dựa trên năng lực nhận thức; phong cách học tập; đặc điểm trí tuệ của học sinh và đề xuất quy trình tổ chức dạy học phân hóa trong môn Địa lí 10 ở trường trung học phổ thông. Xuyên suốt trong tất cả các giai đoạn của quy trình tổ chức dạy học phân hóa đều thể hiện phân hóa về năng lực nhận thức, phong cách học tập, đặc điểm trí tuệ của học sinh. Từ việc tìm hiểu học sinh, xác định mục tiêu dạy học, tổ chức dạy học đến kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục. Quy trình dạy học phân hóa là một vòng lặp thể hiện mối liên hệ chặt chẽ giữa các giai đoạn của quá trình tổ chức dạy học phân hóa.
Từ khóa: dạy học phân hóa, phong cách học tập, đặc điểm trí tuệ, năng lực nhận thức, dạy học Địa lí.

08. Thực trạng kĩ năng dạy học phân hóa của giảng viên các trường cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh

08. Thực trạng kĩ năng dạy học phân hóa của giảng viên các trường cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh

 17:14 20/09/2017

Tóm tắt: Kĩ năng dạy học phân hóa là một yêu cầu đối với giảng viên các trường cao đẳng nghề hiện nay. Thực trạng khảo sát cho thấy, nhận thức về tầm quan trọng, mức độ thực hiện và phát triển kĩ năng dạy học phân hóa của giảng viên trường cao đẳng nghề đã có những kết quả bước đầu, nhưng chưa xứng tầm với vị thế và yêu cầu của những cơ sở đào tạo nghề tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, cần phải dựa vào những cơ sở của khoa học giáo dục để bồi dưỡng, phát triển kĩ năng dạy học phân hóa cho đội ngũ giảng viên, nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ đào tạo của các trường cao đẳng nghề hiện nay.
Từ khóa: cao đẳng nghề, dạy học phân hóa, kĩ năng, giáo viên, phát triển, thực trạng.

29. NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU CỦA TỔ CHỨC DẠY HỌC PHÂN HÓA TRONG MÔN ĐỊA LÍ 10 Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

29. NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU CỦA TỔ CHỨC DẠY HỌC PHÂN HÓA TRONG MÔN ĐỊA LÍ 10 Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 09:26 23/08/2017

Bài viết phân tích nguyên tắc và yêu cầu của tổ chức dạy học phân hóa trong môn Điạ lí 10 ở trung học phổ thông nhằm phát triển năng lực của học sinh trong học tập, góp phần đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy học ở trường phổ thông

31.	 Tính chất của dạy học phân hóa theo tiếp cận cấu trúc quá trình dạy học

31. Tính chất của dạy học phân hóa theo tiếp cận cấu trúc quá trình dạy học

 15:28 19/07/2017

Bài báo trình bày khái niệm, tính chất của dạy học phân hóa theo tiếp cận cấu trúc quá trình dạy học.

32.Tổ chức dạy học phân hóa theo mô hình câu lạc bộ thể thao nhằm nâng cao chất lượng dạy và học cho học sinh Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành

32.Tổ chức dạy học phân hóa theo mô hình câu lạc bộ thể thao nhằm nâng cao chất lượng dạy và học cho học sinh Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành

 21:45 16/07/2017

Dạy học phân hóa là chiến lược giảng dạy dựa trên nhận thức của giáo viên về nhu cầu của từng cá nhân người học. Với mục đích trên các giáo viên Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành đã cải tiến phương pháp dạy học cho câu lạc bộ thể thao bằng hình thức tổ chức dạy học phân hóa đối tượng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Bằng kết quả nghiên cứu dựa trên mô hình câu lạc bộ Cầu lông và Bóng đá đã chứng minh được hiệu quả của mô hình tổ chức dạy học phân hóa, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, kịp thời phát hiện, phát triển năng khiếu, bồi dưỡng nhân tài thể thao.

31.Dạy học phân hóa nhằm nâng cao hứng thú học tập cho học sinh câu lạc bổ bóng rổ Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành

31.Dạy học phân hóa nhằm nâng cao hứng thú học tập cho học sinh câu lạc bổ bóng rổ Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành

 21:39 16/07/2017

Hiện nay, Bóng rổ là một môn thể thao ngày càng phát triển trong trường học. Số lượng các lớp học, người tập luyện Bóng rổ ở nhiều lứa tuổi ngày một tăng lên. Nhiều trường học đã đưa môn Bóng rổ vào thành một môn học chính khóa trong nhà trường.Tuy nhiên nếu như nhà trường không có chương trình cũng như phương pháp giảng dạy phù hợp với nhiều đối tượng trong một lớp học thì sẽ dẫn đến tình trạng sau một thời gian các em sẽ giảm bớt hứng thú với môn học trên lớp, từ đó chất lượng cũng sẽ giảm xuống. Thông qua phương pháp dạy học phân hóa, bài viết muốn góp phần nâng cao hứng thú tập luyện của học sinh với môn thể thao đầy hấp dẫn này, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chung trong nhà trường.

54.	Năng lực cơ bản của giáo viên khi dạy học phân hóa môn Ngữ văn ở trường phổ thông

54. Năng lực cơ bản của giáo viên khi dạy học phân hóa môn Ngữ văn ở trường phổ thông

 14:57 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Một số khái niệm cơ bản về năng lực, dạy học phân hóa; - Năng lực cơ bản cần có của giáo viên khi dạy học phân hóa môn Ngữ văn ở trường phổ thông như: Năng lực chuyên môn và năng lực nghề nghiệp. Năng lực phát hiện. Năng lực đánh giá, phân loại học sinh. Năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động dạy học phù hợp. Năng lực tự học, tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức.

13. Kết quả thực nghiệm tổ chức dạy học phân hóa trong môn Địa lí ở trường trung học phổ thông

13. Kết quả thực nghiệm tổ chức dạy học phân hóa trong môn Địa lí ở trường trung học phổ thông

 10:34 26/05/2017

Tóm tắt: Bài viết đi sâu phân tích kết quả ở 3 giai đoạn thực nghiệm thăm dò, tác động và ứng dụng, nhằm chứng minh tính đúng đắn của việt tổ chức dạy học phân hóa trong môn Địa lí 10 ở trường trung học phổ thông. Kết quả thực nghiệm đã chứng minh việc tổ chức dạy học phân hóa trong môn Địa lí 10 một cách hợp lí, khoa học đã giúp học sinh phát huy được thế mạnh về năng lực nhận thức, kiểu trí tuệ, phong cách học tập của bản thân để luôn chủ động, tích cực học tập. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí nói riêng cũng như các môn học khác trong trường phổ.
Từ khóa: dạy học phân hóa, địa lí, thực nghiệm, đối chứng, học sinh.

44. Vai trò của dạy học phân hóa trong dạy học toán 5

44. Vai trò của dạy học phân hóa trong dạy học toán 5

 14:16 04/04/2017

Dạy học phân hóa là một hình thức dạy học mà người dạy dựa vào những khác biệt dựa vào năng lực, sở thích cũng như các điều kiện học tập của mỗi cá nhân người học để điều chỉnh cách dạy phù hợp nhằm phát triển tốt nhất cho từng cá nhân người học đảm bảo hiệu quả giáo dục cao nhất. Dạy học phân hóa được xem như một cách cải tiến phương pháp dạy nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh.

38. DẠY HỌC PHÂN HÓA TRONG MÔN TOÁN TIỂU HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

38. DẠY HỌC PHÂN HÓA TRONG MÔN TOÁN TIỂU HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

 14:58 14/03/2017

Phân hóa là một hoạt động giảng dạy, trong đó giáo viên cần phải phân loại đối tượng học sinh để tổ chức vận dụng các nội dung, phương pháp và hình thức dạy học phù hợp với mọi đối tượng để đạt được mục tiêu đề ra. Một trong những mục tiêu đó là phát triển năng lực của học sinh, đặc biệt là trong trường tiểu học. Bài viết này muốn đưa ra một số hình thức của sự khác biệt trong việc giảng dạy toán học ở trường tiểu học để phát triển năng lực của học sinh.

9. Bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa ở trường trung học phổ thông

9. Bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa ở trường trung học phổ thông

 15:08 22/02/2017

Bài báo đề cập biện pháp “ chăm lo các điều kiện phục vụ cho hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh”, công tác bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa ở trường trung học phổ thông.

18. Sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa để dạy học Địa lí ở tiểu học theo hướng phân hóa

18. Sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa để dạy học Địa lí ở tiểu học theo hướng phân hóa

 16:07 13/02/2017

Bài báo giới thiệu về dạy học phân hóa và sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa để dạy học Địa lí ở tiểu học theo hướng phân hóa qua một số ví dụ minh hóa nhằm kích thích và phát huy tính chủ động tích cực của người học.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây