28. THIẾT KẾ BÀI TẬP THỰC NGHIỆM  TRONG DẠY HỌC PHẦN “SINH HỌC VI SINH VẬT” (SINH HỌC 10)

28. THIẾT KẾ BÀI TẬP THỰC NGHIỆM TRONG DẠY HỌC PHẦN “SINH HỌC VI SINH VẬT” (SINH HỌC 10)

 16:09 29/07/2020

Tóm tắt: Dạy học thông qua sử dụng bài tập thực nghiệm không những giúp học sinh tìm tòi, phát hiện, chiếm lĩnh tri thức Sinh học mà còn phát huy tính tích cực, chủ động tìm ra con đường chiếm lĩnh tri thức đó thông qua việc giải quyết các tình huống có vấn đề. Khi giải quyết các yêu cầu của bài tập thực nghiệm, học sinh được hình thành, phát triển năng lực thực nghiệm nói riêng và các năng lực tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, giao tiếp và hợp tác nói chung. Bài viết trình bày khái niệm, vai trò, các dạng bài tập thực nghiệm; nguyên tắc và quy trình thiết kế bài tập thực nghiệm trong dạy học phần Sinh học Vi sinh vật (Sinh học 10). Đây là biện pháp hiệu quả để phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh, đáp ứng tốt các yêu cầu trong việc đổi mới phương pháp giáo dục trong dạy và học hiện nay.
Từ khóa: bài tập thực nghiệm, năng lực thực nghiệm, dạy học sinh học, vi sinh vật, sinh học 10.

12. Thiết kế chủ đề giáo dục STEM trong dạy học phần “Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật”, Sinh học 11 - trung học phổ thông

12. Thiết kế chủ đề giáo dục STEM trong dạy học phần “Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật”, Sinh học 11 - trung học phổ thông

 17:49 06/03/2019

Tóm tắt: Dạy học theo định hướng giáo dục STEM giúp học sinh học thông qua làm, lí thuyết gắn với thực tiễn. Bên cạnh việc phát triển các năng lực và tư duy kĩ thuật, giáo dục STEM còn có mục đích nhằm định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Bài viết này đưa ra quy trình thiết kế chủ đề giáo dục STEM trong dạy học môn Sinh học và ví dụ minh họa về các hoạt động dạy học theo định hướng giáo dục STEM trong dạy học phần “Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật”, Sinh học 11 trung học phổ thông.
Từ khóa: STEM, giáo dục STEM, dạy học theo định hướng STEM, chủ đề STEM, dạy học Sinh học.

10. Một số biện pháp phát triển kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh trong dạy học Sinh học trung học phổ thông

10. Một số biện pháp phát triển kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh trong dạy học Sinh học trung học phổ thông

 17:44 14/02/2019

Tóm tắt: Vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn là mục tiêu hướng tới của quá trình dạy học. Để phát triển kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh trong dạy học Sinh học cấp trung học phổ thông, giáo viên cần đặt học sinh vào các tình huống thực tiễn, thông qua giải quyết các tình huống này, học sinh vừa chiếm lĩnh kiến thức, đồng thời phát triển kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Trong bài báo này, trên cơ sở định nghĩa kĩ năng vận dụng kiến thức, vai trò của kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn trong dạy học, chúng tôi đã trình bày 2 nhóm biện pháp dạy học: Dạy học liên hệ lí thuyết với thực tiễn và dạy học bằng trải nghiệm thực tiễn nhằm phát triển kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh trung học phổ thông theo các mức độ khác nhau. Trong mỗi nhóm biện pháp chúng tôi đều làm rõ đặc điểm, mục đích, ưu điểm, hạn chế của các nhóm biện pháp dạy học, lựa chọn các phương pháp dạy học phù hợp và trình bày ví dụ minh họa trong dạy học Sinh học trung học phổ thông nhằm giúp cho giáo viên, học sinh tham khảo để rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh.
Từ khóa: Kĩ năng, Sinh học, dạy học sinh học, vận dụng kiến thức, kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

13. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng tự học thông qua các hoạt động trải nghiệm trong dạy học phần Sinh học vi sinh vật, Sinh học 10

13. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng tự học thông qua các hoạt động trải nghiệm trong dạy học phần Sinh học vi sinh vật, Sinh học 10

 15:02 19/10/2017

Tóm tắt: Hoạt động trải nghiệm là con đường để học tập thực sự gắn liền với thực tiễn, vừa học kiến thức vừa được rèn luyện và phát triển các kĩ năng, trong đó có các kĩ năng tự học. Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu mô hình tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo để rèn luyện kĩ năng tự học cho người học, và minh họa một hoạt động trải nghiệm sáng tạo để rèn luyện kĩ năng tự học cho học sinh trong dạy học phần sinh học Vi sinh vật, Sinh học 10.
Từ khóa: học tập trải nghiệm, tự học, tự học qua trải nghiệm, dạy học sinh học.

11. Kĩ năng thiết kế thí nghiệm cần hình thành cho sinh viên sư phạm Sinh học trong quá trình dạy học sinh lí thực vật

11. Kĩ năng thiết kế thí nghiệm cần hình thành cho sinh viên sư phạm Sinh học trong quá trình dạy học sinh lí thực vật

 09:55 22/08/2017

Tóm tắt: Sử dụng thí nghiệm theo hướng nghiên cứu có ý nghĩa to lớn trong dạy học Sinh lí thực vật. Vì vậy, hình thành cho sinh viên kĩ năng thiết kế thí nghiệm là rất cần thiết. Khi thiết kế thí nghiệm, sinh viên phải suy nghĩ sáng tạo tìm ra phương án hợp lí để giải quyết vấn đề. Điều đó giúp phát triển tư duy khoa học cho sinh viên. Trong bài báo này, chúng tôi phân tích kĩ năng thiết kế thí nghiệm theo logic quy trình thực hiện. Và từ đó, đưa ra bảng tiêu chí nhằm đánh giá kĩ năng này của sinh viên Sư phạm Sinh học.
Từ khóa: thí nghiệm, sinh lí thực vật, kĩ năng thiết kế thí nghiệm, dạy học sinh học.

15. Sử dụng bài tập kết hợp thí nghiệm để tổ chức hoạt động  theo nhóm nhỏ trong dạy học Sinh học 6

15. Sử dụng bài tập kết hợp thí nghiệm để tổ chức hoạt động theo nhóm nhỏ trong dạy học Sinh học 6

 16:58 26/06/2017

Tóm tắt: Sử dụng các bài tập kết hợp thí nghiệm khi tổ chức dạy học theo nhóm nhỏ trong dạy học, giúp học sinh vừa tiếp thu được kiến thức môn học qua việc tổ chức các thí nghiệm, vừa rèn luyện cho học sinh các kĩ năng học tập như: quan sát, tổ chức thí nghiệm,hợp tác, tự học… Để tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm nhỏ sử dụng các bài tập kết hợp thí nghiện giáo viên cần phải lựa chọn nội dung, thiết kế hoạt động nhóm, chuẩn bị các thiết bị thí nghiệm… thì hiệu quả dạy học sẽ được nâng cao. Vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập đến trong khuôn khổ bài báo này.
Từ khóa: Bài tập thí nghiệm, dạy học theo nhóm nhỏ, dạy học Sinh học.

60. Vận dụng dạy học theo góc trong dạy học sinh học nhằm phát triển năng lực học sinh

60. Vận dụng dạy học theo góc trong dạy học sinh học nhằm phát triển năng lực học sinh

 14:46 04/04/2017

Dạy học theo góc là một phương pháp dạy học mới và tích cực nhằm tiếp cận năng lực của học sinh. Trong bài này, chúng tôi đề cập đến một số vấn đề thảo luận lí thuyết của phương pháp dạy học theo góc cũng như đưa ra quy trình thiết kế bài giảng áp dụng phương pháp này trong môn sinh học lớp 10 trường trung học cơ sở.

21. Rèn luyện kĩ năng suy luận cho sinh viên trong quá trình dạy học Sinh học

21. Rèn luyện kĩ năng suy luận cho sinh viên trong quá trình dạy học Sinh học

 08:55 23/02/2017

Bài báo trình bày cơ sở lí luận của việc rèn luyện kĩ năng suy luận và giải pháp rèn luyện kĩ năng suy luận trong học tập cho sinh viên trong quá trình dạy học Sinh học.

18. Rèn luyện kĩ năng tư duy cho học sinh trong dạy học sinh học ở trường trung học phổ thông

18. Rèn luyện kĩ năng tư duy cho học sinh trong dạy học sinh học ở trường trung học phổ thông

 16:28 22/02/2017

Bài báo đề cập một số giải pháp rèn luyện kĩ năng tư duy cho học sinh trong dạy học Sinh học ở trường trung học phổ thông.

19. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Sinh học 9 ở các trường trung học cơ sở tỉnh Điện Biên

19. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Sinh học 9 ở các trường trung học cơ sở tỉnh Điện Biên

 16:28 22/02/2017

Bài báo đề cập thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Sinh học 9 ở các trường trung học cơ sở tỉnh Điện Biên và một số đề nghị góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy Sinh học ở trung học cơ sở.

21. Dạy học bằng các hoạt động khám phá trong dạy học Sinh học phổ thông

21. Dạy học bằng các hoạt động khám phá trong dạy học Sinh học phổ thông

 15:23 22/02/2017

Bài báo trình bày đặc điểm của dạy học bằng các hoạt động khám phá; những yêu cầu khi thiết kế, sử dụng các dạng hoạt động và các hình thức tổ chức hoạt động khám phá trong dạy học Sinh học phổ thông.

16. Tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm trong dạy học Sinh học phổ thông

16. Tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm trong dạy học Sinh học phổ thông

 09:22 20/02/2017

Bài báo đề cập đến việc tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm trong dạy học Sinh học 9 góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Sinh học ở phổ thông.

16. Thiết kế và sử dụng phiếu học tập tích cực hóa hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học Sinh học

16. Thiết kế và sử dụng phiếu học tập tích cực hóa hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học Sinh học

 08:46 20/02/2017

Bài báo trình bày vai trò của phiếu học tập trong dạy học, thiết kế và sử dụng phiếu học tập tích cực hóa hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học Sinh học.

20. Vận dụng quan điểm phát triển đồng tâm trong dạy học Sinh học  ở bậc trung học

20. Vận dụng quan điểm phát triển đồng tâm trong dạy học Sinh học ở bậc trung học

 16:22 17/02/2017

Bài báo trình bày phương pháp vận dụng quan điểm phát triển đồng tâm trong dạy học Sinh học ở bậc trung học nhằm khắc phục hạn chế của phương pháp dạy học thông thường.

21. Thực trạng sử dụng câu hỏi, bài tập trong dạy học Sinh học ở một số trường trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp

21. Thực trạng sử dụng câu hỏi, bài tập trong dạy học Sinh học ở một số trường trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp

 17:03 11/01/2017

Bài báo trình bày nhận thức của giáo viên về phương pháp dạy học tích cực, vai trò ý nghĩa của câu hỏi, bài tập trong dạy học Sinh học ở một số trường trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp.

17. Xây dựng Graph nội dung để dạy học phần Di truyền học (Sinh học 12)

17. Xây dựng Graph nội dung để dạy học phần Di truyền học (Sinh học 12)

 16:18 07/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng sử dụng Graph trong dạy học sinh học, vai trò và nguyên tắc xây dựng, quy trình lập Grap nội dung để dạy học phần Di truyền học.

13. Thiết kế và sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học Sinh học

13. Thiết kế và sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học Sinh học

 08:09 23/11/2016

Tóm tắt: Trong dạy học, phương pháp giải quyết vấn đề không chỉ có ý nghĩa trong việc phát triển năng lực nhận thức, hình thành các phẩm chất tư duy, mà còn có ý nghĩa trong việc phát triển năng lực hành động. Bên cạnh việc phân tích cơ sở lí luận của phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học (Khái niệm về tình huống có vấn đề; Quy trình dạy học giải quyết vấn đề và các nguyên tắc cơ bản trong việc xây dựng tình huống có vấn đề), bài viết còn đưa ra một số ví dụ minh họa về việc sử dụng phương pháp này trong dạy học Sinh học 11.
Từ khóa: Phương pháp dạy học Sinh học, dạy học Sinh học, tình huống có vấn đề, giải quyết vấn đề.

14. Nâng cao hiệu quả của việc sử dụng kênh hình trong dạy học Sinh học

14. Nâng cao hiệu quả của việc sử dụng kênh hình trong dạy học Sinh học

 16:40 07/11/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày ý nghĩa của việc sử dụng kênh hình và giới thiệu một số biện pháp sử dụng kênh hình trong dạy học Sinh học (Sử dụng câu hỏi vấn đáp, bài toán nhận thức, phiếu học tập, câu hỏi trắc nghiệm khách quan) và xây dựng quy trình sử dụng kênh hình trong dạy học Sinh học. Ngoài ra, bài báo còn phân tích ví dụ về việc sử dụng kênh hình trong dạy học Sinh học 10 - Trung học phổ thông.
Từ khóa: Dạy học Sinh học, kênh hình, sử dụng kênh hình, phương tiện trực quan, phương pháp dạy học.

19. Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học Sinh học

19. Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học Sinh học

 17:04 31/10/2016

Bài báo giới thiệu một số biện pháp góp phần bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong quá trình dạy học Sinh học.

15. Tổ chức dạy học dự án trong dạy học Sinh học trung học phổ thông

15. Tổ chức dạy học dự án trong dạy học Sinh học trung học phổ thông

 10:29 27/10/2016

Tóm tắt: Dạy học dự án vừa là phương pháp dạy học, vừa là hình thức tổ chức dạy học. Dạy học dự án có nhiều ưu điểm trong việc nâng cao kiến thức và phát triển một số năng lực khác cho người học (đặc biệt là kĩ năng thu thập và xử lí thông tin, năng lực giải quyết vấn đề và năng lực nghiên cứu khoa học). Bên cạnh việc trình bày một số điểm cơ bản về cơ sở lí luận của dạy học dự án (Khái niệm; Đặc điểm cơ bản của dạy học dự án; Tiến trình dạy học dự án...), bài báo còn đưa ra ví dụ minh họa về tổ chức dạy học dự án phần nội dung kiến thức "Di truyền học người" (Sinh học 12).
Từ khóa: Dạy học Sinh học, Dạy học dự án, Phương pháp dạy học, Phương pháp dạy học Sinh học.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Mừng Đảng mừng xuân
Chúc mừng năm mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây