9. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ  VÀO DẠY HỌC HỌC PHẦN “GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ”  THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC

9. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC HỌC PHẦN “GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ” THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC

 09:50 11/12/2020

Tóm tắt: Vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề vào giảng dạy các môn Lí luận chính trị nói chung, học phần Giáo dục chính trị trong bối cảnh hiện nay gặp nhiều khó khăn. Bởi, học phần này gắn liền với những yêu cầu rất cao về trình độ chuyên môn, kĩ năng thực hành, phương pháp dạy học của giảng viên cũng như năng lực học tập của sinh viên. Với tư cách là chủ thể sử dụng phương pháp, giảng viên phải nắm vững bản chất của phương pháp, có kĩ năng kiến tạo và giải quyết các tình huống có vấn đề, biết lựa chọn các kiểu dạy học nêu vấn đề thích hợp; có năng lực tổ chức các hoạt động nhận thức trên lớp. Bài viết trình bày khái quát về phương pháp dạy học nêu vấn đề và vận dụng vào dạy học học phần Giáo dục chính trị.
Từ khóa: Phương pháp dạy học, dạy học tích cực, phát triển năng lực, nêu vấn đề, giáo dục chính trị

09. Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Địa lí các châu lục cho sinh viên ngành Sư phạm giáo dục công dân ở Trường Cao đẳng Sơn La

09. Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Địa lí các châu lục cho sinh viên ngành Sư phạm giáo dục công dân ở Trường Cao đẳng Sơn La

 09:46 08/07/2019

Tóm tắt: Kĩ thuật mảnh ghép là một kĩ thuật dạy học hiệu quả trong giảng dạy môn Địa lí. Kĩ thuật này đòi hỏi người học tích cực tham gia thảo luận trong các hoạt động học tập; góp phần vào sự đổi mới cũng như cải thiện chất lượng giảng dạy Địa lí. Bài viết trình bày nội dung nghiên cứu sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Địa lí các châu lục cho sinh viên ngành Sư phạm Giáo dục Công dân ở Trường Cao đẳng Sơn La nhằm nâng cao chất lượng học tập của sinh viên
Từ khóa: kĩ thuật mảnh ghép, Địa lí, sinh viên, dạy học tích cực.

16. Nguyên tắc tăng cường giáo dục đạo đức kinh doanh trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông

16. Nguyên tắc tăng cường giáo dục đạo đức kinh doanh trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông

 18:08 22/12/2017

Tóm tắt: Đặc điểm của môn giáo dục công dân ở trung học phổ thông là sự tích hợp nhiều nội dung giáo dục xã hội cần thiết cho công dân. Một trong những chuẩn mực quan trọng cần hình thành cho học sinh trong dạy học môn Giáo dục công dân là giáo dục đạo đức kinh doanh. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức kinh doanh cho học sinh ở trung học phổ thông, giáo viên cần phải sử dụng một số nguyên tắc như: đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu bài học, lựa chọn nội dung giáo dục đạo đức kinh doanhphải gắn lí luận với thực tiễn, đảm bảo tính vừa sức, phát huy tính tích cực,chủ động và vốn kinh nghiệm thực tế của học sinh.
Từ khoá: Phương pháp dạy học, dạy học tích cực, giáo dục đạo đức kinh doanh, nguyên tắc.

41. TỔ CHỨC GIỜ ĂN TRƯA CHO TRẺ THEO QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC “LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM”

41. TỔ CHỨC GIỜ ĂN TRƯA CHO TRẺ THEO QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC “LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM”

 18:32 26/09/2017

Tóm tắt: Đổi mới giáo dục được thực hiện từ nhiều mắt xích khác nhau, từ cách tiếp cận, mục tiêu, nội dung, phương pháp...trong đó hiệu quả nhất chính là đổi mới phương pháp dạy học. Quan điểm giáo dục “ lấy trẻ làm trung tâm” đang chứng minh là một hướng đổi mới giáo dục đúng đắn, không chỉ áp dụng vào các hoạt động giáo dục mà còn được áp dụng trong hoạt động chăm sóc – nuôi dưỡng trẻ, đặc biệt là khi tổ chức giờ ăn trưa cho trẻ ở trường mầm non.
Từ khóa: người học làm trung tâm, dạy học tích cực, tổ chức giờ ăn.

67. MỘT SỐ BIỆN PHÁP KÍCH THÍCH HỨNG THÚ HỌC TẬP  MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CHO SINH VIÊN  TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN

67. MỘT SỐ BIỆN PHÁP KÍCH THÍCH HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN

 12:15 23/08/2017

Hứng thú học tập là một động lực rất lớn để người học có thể say mê, tự giác nghiên cứu và đạt hiệu quả cao trong quá trình giáo dục, nhất là trước đòi hỏi của công cuộc đổi mới giáo dục theo hướng lấy người học làm trung tâm, tiếp cận năng lực. Việc tạo hứng thú cho người học là việc làm rất cần thiết nhưng cũng hết sức khó khăn đối với các giảng viên dạy các môn Lí luận chính trị nói chung và môn Tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng. Qua thực tiễn giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, bài viết đề xuất một số giải pháp kích thích hứng thú học tập góp phần nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn ở các trường cao đẳng sư phạm trong giai đoạn hiện nay.

23.Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua dạy học Hoá học cấp trung học cơ sở

23.Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua dạy học Hoá học cấp trung học cơ sở

 21:39 16/07/2017

Bài viết nêu lên sự cần thiết phải phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh đồng thời giới thiệu khái niệm, cấu trúc và biểu hiện của năng lực giải quyết vấn đề. Bài viết cũng đề xuất cách thức xây dựng năng lực giải quyết vấn đềbao gồm: xây dựng nội dung (gồm các bài tập giải quyết vấn đềvà các bài học tích hợp để giải quyết các vấn đề của thực tiễn cuộc sống), đề xuất các phương pháp dạy học tích cực cho các bài dạy tích hợp và đề xuất định hướng kiểm tra, đánh giá năng lực giải quyết vấn đề.

43. Sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong giờ dạy ngữ pháp tiếng anh

43. Sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong giờ dạy ngữ pháp tiếng anh

 09:40 05/04/2017

Nắm chăc ngữ pháp hứa hẹn giúp người học làm chủ được ngôn ngữ đích. Dù sao, sinh viên không có vẻ hứng thú trong những bài học ngữ pháp truyền thống với quá nhiều bài tập đa dạng. Nhằm làm bài tập ngữ pháp thú vị hơn, cởi mở và hiệu quả, sự áp dụng của những phương pháp dạy tích cực đã chứng minh tính thích hợp và hiệu quả của nó. Bài báo này nhằm chia xẻ một số kinh nghiệm và thảo luận một số vấn đề trong việc sử dụng những phương pháp dạy học tích cực trong những bài học ngữ pháp.

11. Tổ chức dạy học thủ công lớp 3 theo quan điểm dạy học tích cực

11. Tổ chức dạy học thủ công lớp 3 theo quan điểm dạy học tích cực

 08:46 20/02/2017

Bài báo phân tích cách thức tổ chức các hoạt động dạy học thủ công lớp 3 theo quan điểm dạy học tích cực nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học hiện nay.

18. Nâng cao năng lực sử dụng phương pháp dạy học tích cực cho sinh viên ngành Sinh- Hóa Trường cao đẳng sư phạm Điện Biên

18. Nâng cao năng lực sử dụng phương pháp dạy học tích cực cho sinh viên ngành Sinh- Hóa Trường cao đẳng sư phạm Điện Biên

 15:14 13/02/2017

Bài báo đề cập vấn đề “Nâng cao năng lực sử dụng phương pháp dạy học tích cực cho sinh viên ngành Sinh- Hóa Trường cao đẳng sư phạm Điện Biên” thông qua một số biện pháp và kết quả vận dụng.

14. Ứng dụng công nghệ thông tin để tăng hiệu quả dạy và học tích cực cho trường trung học phổ thông Chuyên

14. Ứng dụng công nghệ thông tin để tăng hiệu quả dạy và học tích cực cho trường trung học phổ thông Chuyên

 15:51 04/01/2017

Bài báo trình bày ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy và học để tăng hiệu quả dạy và học tích cực giúp học sinh xây dựng, tìm hiểu, tự đánh giá, tiếp cận kiến thức chủ động theo năng lực tại trường trung học phổ thông Chuyên.

18. Sử dụng bảng phụ và máy chiếu vật thể tự làm trong dạy học môn Vật lí ở trung học phổ thông theo phương pháp dạy học tích cực

18. Sử dụng bảng phụ và máy chiếu vật thể tự làm trong dạy học môn Vật lí ở trung học phổ thông theo phương pháp dạy học tích cực

 15:00 13/09/2016

Bài viết đề xuất cách sử dụng bảng phụ và máy chiếu vật thể tự làm trong dạy học vật lí nhằm phát huy tính tích cực trong học tập của học sinh. Hai phương tiện này có thế dùng độc lập hoặc đồng thời để hỗ trợ nhau, tùy theo mục đích, điều kiện phương tiện và cách thức tổ chức dạy học.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây