64. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP MODULE  “MÓN ĂN TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM” CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG  HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

64. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP MODULE “MÓN ĂN TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM” CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

 18:00 04/09/2019

Tóm tắt: Trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, việc dạy học tích hợp đã mang lại những hiệu quả tích cực, trang bị cho người học năng lực thực hiện, đồng thời chương trình được thiết kế theo quan điểm kết hợp môn học và module kĩ năng nghề. Việc dạy học tích hợp trong module “Món ăn truyền thống Việt Nam” cho người lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại thành phố Cần Thơ là cần thiết, nhằm giúp họ học tập tích cực, chủ động sáng tạo và hình thành năng lực nghề đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhằm phát huy mạnh mẽ tính tích cực của người học là một nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp ở nước ta hiện nay.
Từ khóa: Dạy học tích hợp, module, học viên, món ăn truyền thống, người lao động, bảo hiểm thất nghiệp, giáo dục nghề nghiệp.

08. Sử dụng một số bài toán hình học trong dạy học môn Thủ công ở lớp 3 theo hướng dạy học tích hợp

08. Sử dụng một số bài toán hình học trong dạy học môn Thủ công ở lớp 3 theo hướng dạy học tích hợp

 09:46 08/07/2019

Tóm tắt: Dạy học tích hợp là một xu hướng của nền giáo dục ở nhiều nước trên thế giớ và Việt Nam trong những năm gần đây. Bài viết đề xuất quy trình dạy học tích hợp một số bài toán hình học trong dạy học môn Thủ công ở lớp 3, qua đó giúp học sinh ôn tập các kiến thức về hình học và hoàn thành được các bài học môn Thủ Công.
Từ khóa: Dạy học tích hợp, bài toán hình học, môn Thủ công.

06. Bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho giảng viên khoa học xã hội và nhân văn ở các trường đại học trong quân đội hiện nay

06. Bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho giảng viên khoa học xã hội và nhân văn ở các trường đại học trong quân đội hiện nay

 17:45 05/07/2019

Tóm tắt: Dạy học tích hợp là quan điểm dạy học hiện đại nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết có hiệu quả các tình huống thực tiễn cho người học. Để tiến hành dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở các trường đại học trong quân đội hiện nay theo quan điểm tích hợp, đòi hỏi giảng viên phải có năng lực dạy học tích hợp. Bài viết phân tích làm rõ quan niệm về năng lực dạy học tích hợp và đề xuất biện pháp bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho giảng viên khoa học xã hội và nhân văn, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn học này ở các trường đại học trong quân đội hiện nay.
Từ khóa: Dạy học tích hợp, khoa học xã hội và nhân văn, năng lực, trường đại học trong quân đội.

41.  XÂY DỰNG CHỦ ĐỂ TÍCH HỢP “EM TẬP PHA CHẾ DUNG DỊCH” TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN VỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH CHO HỌC SINH LỚP 9

41. XÂY DỰNG CHỦ ĐỂ TÍCH HỢP “EM TẬP PHA CHẾ DUNG DỊCH” TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN VỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH CHO HỌC SINH LỚP 9

 23:04 24/06/2019

Tóm tắt: Dạy học tích hợp là quá trình dạy học kết hợp, lồng ghép nhiều nội dung, kiến thức, kĩ năng thuộc nhiều lĩnh vực, môn học khác nhau nhằm giúp học sinh hình thành các năng lực cần thiết. Bài viết đưa ra quy trình xâu dựng chủ đề tích hợp, các nhiệm vụ khi xây dựng một chủ đề tích hợp và vận dụng vào xây dựng chủ đề “Em tập pha chế dung dịch” trong dạy học môn Toán về phương trình và hệ phương trình cho học sinh lớp 9.
Từ khóa: dạy học tích hợp, học sinh, phương trình, hệ phương trình.

46. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÁP ỨNG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TRONG THỜI GIAN TỚI

46. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÁP ỨNG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TRONG THỜI GIAN TỚI

 23:04 24/06/2019

Tóm tắt: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, trong đó cấp Trung học cơ sở có môn học hoàn toàn mới là Khoa học tự nhiên. Để dạy học được môn học này, giáo viên phải am hiểu sâu sắc cả bốn lĩnh vực để đồng thời dạy cả bốn kiến thức liên quan đến Vật lí, Hóa học, Sinh học, Khoa học về Trái đất. Trong khi đó, hầu hết giáo viên trung học cơ sở hiện nay đều được đào tạo đơn môn hoặc môn kép. Bài viết này trình bày kết quả khảo sát thực trạng sẵn sàng của đội ngũ giáo viên trung học cơ sở trong việc dạy học môn Khoa học tự nhiên ở cấp trung học cơ sở, từ đó đề xuất giải pháp để phát triển năng lực dạy học môn học này của giáo viên để có thể đáp ứng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông sắp tới.
Từ khóa: đổi mới giáo dục, khoa học tự nhiên, dạy học tích hợp, năng lực giáo viên, trung học cơ sở.

49. TÍCH HỢP GIÁO DỤC SỨC KHỎE VỊ THÀNH NIÊN  VÀO CÁC CHỦ ĐỀ SINH HỌC 8

49. TÍCH HỢP GIÁO DỤC SỨC KHỎE VỊ THÀNH NIÊN VÀO CÁC CHỦ ĐỀ SINH HỌC 8

 18:03 04/01/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số khái niệm công cụ như chủ đề, tích hợp, chủ đề tích hợp, dạy học tích hợp, giáo dục sức khỏe vị thành niên, tích hợp giáo dục sức khỏe vị thành niên. Từ đó, đề xuất quy trình xây dựng chủ đề tích hợp giáo dục sức khỏe vị thành niên trong dạy học Sinh học 8 và minh họa bằng ví dụ về xây dựng chủ đề “Cấu tạo và chức năng của hệ vận động”. Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo quan trọng đối với giáo viên trung học cơ sở trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: chủ đề, tích hợp, chủ đề tích hợp, dạy học tích hợp, giáo dục sức khỏe vị thành niên.

12. Dạy học Hình học ở các lớp cuối cấp trung học cơ sở theo định hướng tăng cường khai thác các mối quan hệ trong nội bộ môn Toán, với các môn học khác và với thực tiễn

12. Dạy học Hình học ở các lớp cuối cấp trung học cơ sở theo định hướng tăng cường khai thác các mối quan hệ trong nội bộ môn Toán, với các môn học khác và với thực tiễn

 23:06 27/10/2018

Tóm tắt. Bài viết trình bày cơ sở khoa học của việc dạy học hình học ở các lớp cuối cấp trung học cơ sở qua việc khắc sâu các mối liên hệ giữa các nội dụng hình học các lớp cuối cấp trung học cơ sở; mối liên hệ liên môn giữa các môn học; mối liên hệ giữa dạy học hình học các lớp cuối cấp trung học cơ sở với thực tiễn. Tiếp đó tác giả trình bày quy trình thiết kế các tình huống học tập và các ví dụ cụ thể về các tình huống học tập nhằm cụ thể hóa các mối liên hệ trong dạy học hình học ở các lớp cuối cấp trung học cơ sở.
Từ khóa: Dạy học hình học, trường trung học cơ sở, dạy học tích hợp, tình huống dạy học.

5. Thực trạng năng lực quản lí hoạt động dạy học tích hợp ở các trường tiểu học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

5. Thực trạng năng lực quản lí hoạt động dạy học tích hợp ở các trường tiểu học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

 10:30 20/09/2018

Tóm tắt: Bài viết mô tả thực trạng năng lực quản lí hoạt động dạy học tích hợp ở các trường tiểu học khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả khảo sát cho thấy, cán bộ quản lí chỉ mới đạt ở mức độ hiểu và bắt chước vận dụng những vấn đề liên quan đến năng lực quản lí hoạt động dạy học tích hợp. Việc nâng cao năng lực quản lí hoạt động dạy học tích hợp sẽ giúp cho cán bộ quản lí được bổ sung thêm những phẩm chất và năng lực cần thiết để có thể đáp ứng kịp thời việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa của nước ta hiện nay.
Từ khoá: năng lực, tích hợp, năng lực quản lí, dạy học tích hợp, Đồng bằng sông Cửu Long.

47. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP DẠY HỌC KIẾN THỨC KINH TẾ TRONG MÔN CÔNG NGHỆ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

47. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP DẠY HỌC KIẾN THỨC KINH TẾ TRONG MÔN CÔNG NGHỆ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 13:06 30/06/2018

Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích chương trình môn Công nghệ 10 ở trường trung học phổ thông, đối chiếu với Chương trình giáo dục phổ thông của Bộ giáo dục và Đào tạo, chúng tôi nhận thấy có một số điểm bất cập khi dạy học kiến thức kinh tế cho HS. Bài viết đề xuất một số giải pháp cải thiện bao gồm: tái cấu trúc chương trình môn học, biên soạn sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn, xây dựng phương pháp dạy học, áp dụng phương thức tích hợp, sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên, nghiên cứu khoa học của học sinh...
Từ khóa: Công nghệ, hoạt động trải nghiệm, dạy học tích hợp, kiến thức kinh tế.

33. BỒI DƯỠNG KĨ NĂNG DẠY HỌC TÍCH HỢP VÀ DẠY HỌC PHÂN HÓA CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

33. BỒI DƯỠNG KĨ NĂNG DẠY HỌC TÍCH HỢP VÀ DẠY HỌC PHÂN HÓA CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

 12:53 30/06/2018

Tóm tắt: Dạy học tích hợp và dạy học phân hóa là hai phương pháp khác nhau nhưng lại thống nhất, tồn tại có tính nguyên tắc trong quá trình dạy học. Đây là hai phương pháp đang được sự quan tâm của nhiều giáo viên và nhà nghiên cứu. Vậy, làm thế nào để tối ưu hóa năng lực của giáo viên trong quá trình dạy học tích hợp và phân hóa? Bài viết đề xuất quy trình bồi dưỡng kĩ năng dạy học tích hợp và dạy học phân hóa cho giáo viên tiểu học.
Từ khóa: Dạy học tích hợp, dạy học phân hóa, giáo viên tiểu học, kĩ năng dạy học.

11. Thực trạng và một số biện pháp bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên Sư phạm Vật lí, Trường Đại học Cần Thơ

11. Thực trạng và một số biện pháp bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên Sư phạm Vật lí, Trường Đại học Cần Thơ

 16:01 23/01/2018

Tóm tắt: Bài viết phân tích những thuận lợi và hạn chế trong việc xây dựng chương trình đào tạo nhằm rèn luyện các kĩ năng dạy học tích hợp cho sinh viên bộ môn sư phạm Vật lí, Trường Đại học Cần Thơ. Thông qua đó, bài viết cũng nêu một số biện pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng của sinh viên sư phạm, giúp họ có thể đáp ứng nhu cầu mới về người giáo viên trong tương lai.
Từ khóa: dạy học tích hợp, sinh viên sư phạm, Vật lí.

09. Dạy học tích hợp liên môn Toán - Vật lí chủ đề “Tính tiền điện và tiết kiệm điện năng” ở trường trung học cơ sở

09. Dạy học tích hợp liên môn Toán - Vật lí chủ đề “Tính tiền điện và tiết kiệm điện năng” ở trường trung học cơ sở

 17:55 22/12/2017

Tóm tắt: Dạy học tích hợp là quan điểm dạy học giúp học sinh phát huy khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng tổng hợp của các lĩnh vực khác nhau để giải quyết vấn đề. Vì vậy, chúng tôi đã lựa chọn và tổ chức dạy học tích hợp Toán - Vật lí thông qua chủ đề “Tính tiền điện và tiết kiệm điện năng” nhằm mục đích giúp học sinh biết vận dụng kiến thức môn Toán, môn Vật lí để giải quyết vấn đề tính toán lượng điện tiêu thụ trong gia đình và vấn đề tiết kiệm điện. Kết quả thực nghiệm bước đầu cho thấy được nhiều lợi ích mà dạy học tích hợp mang lại: học sinh thấy được mối quan hệ giữa các môn học với nhau và với kiến thức thực tiễn, tạo cơ hội cho học sinh phát triển năng lực, đặc biệt là năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Từ khóa: dạy học tích hợp, tiết kiệm điện năng, trung học cơ sở.

47. DẠY HỌC DỰ ÁN TÍCH HỢP LIÊN MÔN CHỦ ĐỀ “NĂNG LƯỢNG VÀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG” Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ THU ĐƯỢC

47. DẠY HỌC DỰ ÁN TÍCH HỢP LIÊN MÔN CHỦ ĐỀ “NĂNG LƯỢNG VÀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG” Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ THU ĐƯỢC

 14:37 19/12/2017

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả dạy học dự án tích hợp liên môn với chủ đề“Năng lượng và sử dụng năng lượng” cho học sinh trung học phổ thông. Qua đó cho thấy tính khả thi của tiến trình dạy học và các dự án được thiết kế cho chủ đề tích hợp liên môn Lí, Hóa, Sinh, Địa lí. Kết quả thực nghiệm sư phạm đã phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh nhờ đưa người học vào quá trình vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn.
Từ khóa: dạy học tích hợp, dạy học dự án, liên môn.

48. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO TRẠM VÀO TỔ CHỨC DẠY HỌC  CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP “NHIỆT ĐỘ VÀ SỰ SỐNG” (VẬT LÍ 10) THEO HƯỚNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH

48. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO TRẠM VÀO TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP “NHIỆT ĐỘ VÀ SỰ SỐNG” (VẬT LÍ 10) THEO HƯỚNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH

 14:37 19/12/2017

Tóm tắt: Hiện nay, quan điểm dạy học tích hợp được Bộ GD-ĐT đưa vào chương trình giáo dục phổ thông tổng thể nhằm phát triển năng lực của người học. Vì vậy, cần nghiên cứu tổ chức dạy học tích hợp một cách khoa học, có thể vận dụng hiệu quả trong thực tiễn. Tuy nhiên, hiện nay tổ chức dạy học tích hợp theo hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề chưa được nghiên cứu một cách thấu đáo. Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu kết quả nghiên cứu vận dụng phương pháp dạy học theo trạm vào tổ chức dạy học chủ đề tích hợp “Nhiệt độ và sự sống” để phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh.
Từ khóa: Dạy học tích hợp, nhiệt độ và sự sống, dạy học theo trạm, năng lực, giải quyết vấn đề.

28. TÍCH HỢP KIẾN THỨC VĂN HỌC, ĐỊA LÍ TRONG DẠY HỌC  LỊCH SỬ LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

28. TÍCH HỢP KIẾN THỨC VĂN HỌC, ĐỊA LÍ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 09:26 23/08/2017

Dạy học tích hợp là một xu hướng hiện đại mang lại hiệu quả cao và được nhiều nước trên thế giới áp dụng. Bài viết này giới thiệu về ý nghĩa của tích hợp kiến thức trong dạy học nói chung và dạy học lịch sử nói riêng, trên cơ sở đó đưa ra một số biện pháp tích hợp kiến thức văn học, kiến thức địa lí trong dạy học lịch sử lớp 12 đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.

10. Phát triển năng lực sử dụng ICT cho học sinh thông qua dạy học Webquest chủ đề tích hợp “Hợp chất của cacbon và biến đổi khí hậu”

10. Phát triển năng lực sử dụng ICT cho học sinh thông qua dạy học Webquest chủ đề tích hợp “Hợp chất của cacbon và biến đổi khí hậu”

 10:39 07/08/2017

Tóm tắt: Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) là một trong những năng lực quan trọng của học sinh phổ thông. Việc sử dụng WebQuets trong dạy học tích hợp vừa mới mẻ, phù hợp xu thế hiện nay và mang lại hiệu quả trong dạy học phát triển năng lực ICT cho học sinh. Bài báo này giới thiệu phương pháp dạy học WebQuest và vận dụng vào thiết kế chủ đề dạy học tích hợp “hợp chất của cacbon và biến đổi khí hậu” nhằm phát triển năng lực sử dụng ICT.
Từ khóa: Dạy học tích hợp, năng lực sử dụng ICT, dạy học WebQuest, biến đổi khí hậu.

43.	 Phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên sư phạm hóa học

43. Phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên sư phạm hóa học

 15:36 19/07/2017

Bài báo trình bày vấn đề dạy học tích hợp, cấu trúc của năng lực dạy học tích hợp, các biểu hiện của dạy học tích hợp và các biện pháp phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên sư phạm hóa học.

10. Những thách thức tiềm ẩn của dạy học tích hợp ở trường phổ thông

10. Những thách thức tiềm ẩn của dạy học tích hợp ở trường phổ thông

 16:36 15/07/2017

Dạy học tích hợp là một trong những xu hướng được nhiều nước trên thế giới vận dụng để thực hiện cải cách giáo dục. Bên cạnh những mặt tích cực để phát huy năng lực của người học, dạy học tích hợp chứa đựng các tiềm ẩn làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy học. Bài báo phân tích một số thách thức tiểm ẩn trong quá trình tổ chức dạy học tích hợp ở trường phổ thông và đề xuất giải pháp khắc phục để đảm bảo hiệu quả của dạy học tích hợp trong đổi mới giáo dục hiện nay.

26.	Một số vấn đề về dạy-học ngữ văn theo phương pháp tích hợp

26. Một số vấn đề về dạy-học ngữ văn theo phương pháp tích hợp

 08:44 14/07/2017

Bài viết trình bày những vấn đề lí luận về dạy học tích hợp (khái niệm, dạy học tích hợp trong nhà trường phổ thông, ...) và các định hướng dạy học tích hợp môn Ngữ văn.

29.	Phát triển năng lực dạy học cho giáo viên thông qua xây dựng chủ đề tích hợp “Protein-nguồn dưỡng chất thiết yếu”

29. Phát triển năng lực dạy học cho giáo viên thông qua xây dựng chủ đề tích hợp “Protein-nguồn dưỡng chất thiết yếu”

 08:44 14/07/2017

Bài viết trình bày về dạy học tích hợp, quy trình dạy học tích hợp thông qua ví dụ cụ thể: dạy học chủ đề tích hợp “Protein-nguồn dưỡng chất thiết yếu”.

16.	Kết quả khảo sát chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy học tích hợp môn khoa học tự nhiên ở bậc trung học

16. Kết quả khảo sát chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy học tích hợp môn khoa học tự nhiên ở bậc trung học

 08:39 14/07/2017

Bài báo trình bày về kết quả nghiên cứu khảo sát chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy học tích hợp môn khoa học tự nhiên ở bậc trung học với đối tượng nghiên cứu là 329 giáo viên thuộc các tỉnh An Giang, Kon Tum, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế.

17.	Thực trạng đào tạo giáo viên dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở một số trường đại học sư phạm

17. Thực trạng đào tạo giáo viên dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở một số trường đại học sư phạm

 08:39 14/07/2017

Bài báo trình bày kết quả khảo sát thực trạng tổ chức đào tạo giáo viên dạy học tích hợp ở các khoa Vật lí, Hóa học, Sinh học ở một số trường đại học sư phạm; phân tích chương trình đào tạo giáo viên dạy học tích hợp ở các khoa trên.

69. Dạy học tích hợp với học phần “Lí luận và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non” tại Trường Đại học Hồng Đức

69. Dạy học tích hợp với học phần “Lí luận và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non” tại Trường Đại học Hồng Đức

 15:07 13/07/2017

Bài viết trình bày một số vấn đề tóm lược về khái niệm tích hợp và dạy học tích hợp; tình hình dạy học tích hợp của ngành học mầm non và đào tạo giáo viên mầm non hiện nay; ví dụ trong dạy học học phần “Lí luận và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non” tại Trường Đại học Hồng Đức.

44.	Kĩ năng thiết kế kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp cho giáo viên tiểu học

44. Kĩ năng thiết kế kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp cho giáo viên tiểu học

 14:57 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Khái niệm năng lực và năng lực dạy học tiểu học; - Một số năng lực cần thiết của giáo viên tiểu học; - Kĩ năng thiết kế kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

59.	Về năng lực dạy học tích hợp trong dạy học môn Toán của giáo viên tiểu học

59. Về năng lực dạy học tích hợp trong dạy học môn Toán của giáo viên tiểu học

 14:57 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Quan niệm về dạy học tích hợp; - Mục tiêu của dạy học tích hợp; - Sự cần thiết phải dạy học tích hợp; - Năng lực dạy học tích hợp của giáo viên; - Ví dụ về một pha dạy học tích hợp theo mức độ lồng ghép trong dạy học Toán ở Tiểu học.

46.	Dạy học tích hợp theo chủ đề trong chương trình đào tạo giáo viên ở các Trường Cao đẳng Sư phạm

46. Dạy học tích hợp theo chủ đề trong chương trình đào tạo giáo viên ở các Trường Cao đẳng Sư phạm

 14:57 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Khái niệm, mục tiêu, đặc điểm của dạy học tích hợp theo chủ đề; - Dạy học tích hợp theo chủ đề ở các học phần trong chương trình đào tạo giáo viên gồm: Những thuận lợi khi tổ chức dạy học tích hợp theo chủ đề ở các trường sư phạm. Quy trình tổ chức dạy học tiểu học. Tổ chức dạy học tích hợp theo chủ đề “Thiết kế bài giảng bằng MS PowerPoint” – Học phần: phương tiện kĩ thuật dạy học và các ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; - Kết quả thực nghiệm: Khả năng sử dụng phần mềm MS PowerPoint. Khả năng tìm kiếm, khai thác thông tin phục vụ bài giảng. Khả năng xử lí thông tin phục vụ bài giảng. Khả năng lựa chọn và xây dụng ý tưởng bài giảng.

71.	Dạy học tích hợp trong môn giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông.

71. Dạy học tích hợp trong môn giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông.

 14:57 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Nội dung và nguyên tắc tích hợp trong môn giáo dục công dân gồm: Quan điểm về tích hợp và dạy học tích hợp. Nội dung tích hợp trong môn giáo dục công dân. Nguyên tắc tích hợp trong môn giáo dục công dân; - Quy trình tổ chức dạy học tích hợp trong môn giáo dục công dân; - Giáo án minh họa.

57. Đánh giá hiệu quả dạy học tích hợp giáo dục môi trường phần hóa học vô cơ (hóa học 10 - chương trình nâng cao)

57. Đánh giá hiệu quả dạy học tích hợp giáo dục môi trường phần hóa học vô cơ (hóa học 10 - chương trình nâng cao)

 14:46 04/04/2017

Ngày nay, càng có nhiều mối quan tâm đến giáo dục tích hợp trong giảng dạy. Trong bài này, chúng tôi nghiên cứu một số nội dung giáo dục môi trường tích hợp trong dạy hóa vô cơ và để đánh giá hiệu quả của giáo dục môi trường tích hợp trong hóa vô cơ lớp 10 lên kết quả học tập và nhận thức, thái độ đến môi trường của học sinh.

62. Dạy học phần điện - điện tử - môn công nghệ 12 theo quan điểm sư phạm tương tác

62. Dạy học phần điện - điện tử - môn công nghệ 12 theo quan điểm sư phạm tương tác

 15:23 31/03/2017

Bài báo này đưa ra đặc trưng cơ bản của lí thuyết sư phạm tương tác, phân tích một số đặc điểm của môn Công nghệ lớp 12 (phần điện - điện tử) và xu hướng sử dụng những khái niệm sư phạm tương tác vào quá trình dạy - học môn này. Giải quyết một số yêu cầu cho việc xây dựng môi trường dạy - học tích hợp và trình bày quy trình dạy - học theo quan điểm sư phạm tương tác.

8. Thiết kế bài dạy học tích hợp  trong đào tạo nghề

8. Thiết kế bài dạy học tích hợp trong đào tạo nghề

 15:09 23/02/2017

Bài báo trình bày quan điểm về dạy học tích hợp và thiết kế bài dạy học tích hợp trong đào tạo nghề.

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây