7. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN  KẾT HỢP VỚI HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC  CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP “PHÂN BÓN HÓA HỌC - BẠN CỦA NHÀ NÔNG”

7. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN KẾT HỢP VỚI HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP “PHÂN BÓN HÓA HỌC - BẠN CỦA NHÀ NÔNG”

 17:22 28/07/2020

Tóm tắt: Việc kết hợp giữa phương pháp dạy học dự án và hoạt động trải nghiệm sẽ mang lại môi trường học tập mới, kích thích hứng thú người học, đáp ứng sự nghiệp đổi mới toàn diện giáo dục. Thông qua bài báo này, một ví dụ về chủ đề “Phân bón hóa học - bạn của nhà nông” sẽ được xây dựng nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học, kiểm tra, đánh giá theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
Từ khóa: Dạy học theo dự án, phương pháp dạy học, hoạt động trải nghiệm, phân bón hóa học.

9. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO DỰ ÁN  TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN CAO CẤP CHO SINH VIÊN NGÀNH KĨ THUẬT Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

9. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN CAO CẤP CHO SINH VIÊN NGÀNH KĨ THUẬT Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 16:23 15/06/2020

Tóm tắt: Hiện nay, ở các trường đại học, nội dung chương trình và phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực đã được chú trọng. Vì vậy, đổi mới phương pháp dạy học nhằm tổ chức các hoạt động học tập hiệu quả cho sinh viên là yêu cầu đặt ra cho đội ngũ giảng viên. Bài viết đề cập thực trạng tổ chức hoạt động dạy học theo dự án trong dạy học môn Toán cao cấp cho sinh viên ngành Kĩ thuật ở các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Từ khóa: Kĩ thuật, Toán cao cấp, dạy học theo dự án, giảng viên, sinh viên.

38. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC  VỀ SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA SILIC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC  GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

38. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC VỀ SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA SILIC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 15:07 29/05/2020

Tóm tắt: Năng lực giải quyết vấn đề là một trong những năng lực quan trọng, cần thiết với học sinh trong quá trình học tập. Trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố tháng 12/2018, năng lực giải quyết vấn đề được xác định là một trong những năng lực chung cần hình thành và phát triển cho học sinh qua các môn học. Bài viết đề cập đến việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trường trung học phổ thông thông qua dạy học theo dự án về Silic và hợp chất của Silic.
Từ khóa: dạy học theo dự án, năng lực giải quyết vấn đề, trung học phổ thông.

10. Sử dụng E-learning trong dạy học theo dự án cho học phần Quản trị dự án đầu tư

10. Sử dụng E-learning trong dạy học theo dự án cho học phần Quản trị dự án đầu tư

 15:11 04/01/2020

Tóm tắt: Bài viết trình bày khái quát về phương pháp dạy học dự án và hình thức dạy học trực tuyến (E-learning). Từ đó, tác giả đề xuất phương án kết hợp giảng dạy theo dự án bằng hình thức E-learning và một số kết quả bước đầu đạt được khi vận dụng phương pháp này vào dạy học đối với học phần Quản trị dự án đầu tư tại ngành Quản trị kinh doanh, khoa Kinh tế - Quản trị, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
Từ khóa: Dạy học trực tuyến, dạy học theo dự án, quản trị dự án đầu tư.

08. Tổ chức dạy học theo dự án chủ đề “tam giác đồng dạng và ứng dụng” cho học sinh lớp 8 ở trường trung học cơ sở

08. Tổ chức dạy học theo dự án chủ đề “tam giác đồng dạng và ứng dụng” cho học sinh lớp 8 ở trường trung học cơ sở

 14:25 13/12/2019

Tóm tắt: Dạy học theo dự án là một trong những phương pháp dạy học góp phần đáp ứng mục tiêu của việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay, khắc phục được những hạn chế nhất định của phương pháp dạy học truyền thống. Dạy học theo dự án giúp học sinh năng động, tự lực, chủ động, tích cực trong việc chiếm lĩnh tri thức, có sự gắn kết giữa lí thuyết và thực tiễn; tạo môi trường cho sự hỗ trợ, thúc đẩy lẫn nhau trong học tập cho học sinh và hướng tới sự phát triển toàn diện. Bài viết đề cập việc vận dụng dạy học theo dự án trong dạy học chủ đề “Tam giác đồng dạng và ứng dụng” cho học sinh lớp 8 ở trường trung học cơ sở.
Từ khóa: dạy học theo dự án, học sinh, hình học, tam giác đồng dạng.

06. Thiết kế kịch bản dạy học theo dự án trong dạy học học phần “Văn học trung đại Việt Nam” cho sinh viên chuyên ngành Ngữ văn Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định

06. Thiết kế kịch bản dạy học theo dự án trong dạy học học phần “Văn học trung đại Việt Nam” cho sinh viên chuyên ngành Ngữ văn Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định

 17:58 06/03/2019

Tóm tắt: Xuất phát từ thực tiễn giảng dạy phần Văn học trung đại Việt Nam cấp trung học cơ sở và tại Khoa Xã hội - Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, căn cứ vào hình thức tổ chức dạy học theo dự án, bài viết tập trung nghiên cứu, lựa chọn, thiết kế kịch bản một số bài học dạy học theo dự án, ứng dụng vào việc tổ chức dạy học học phần này theo định hướng phát triển năng lực người học cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Ngữ văn tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định.
Từ khóa: Dạy học theo dự án, phát triển năng lực, phương pháp dạy học, văn học trung đại Việt Nam.

44. THIẾT KẾ DỰ ÁN HỌC TẬP ‘‘CỰC TRỊ HÀM HAI BIẾN’’ TRONG DẠY HỌC  TOÁN CAO CẤP CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH KĨ THUẬT

44. THIẾT KẾ DỰ ÁN HỌC TẬP ‘‘CỰC TRỊ HÀM HAI BIẾN’’ TRONG DẠY HỌC TOÁN CAO CẤP CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH KĨ THUẬT

 18:03 04/01/2019

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, việc giảng dạy chuyển từ mô hình tiếp cận kiến thức sang mô hình tiếp cận năng lực người học là yêu cầu bắt buộc đối với giáo dục đào tạo từ phổ thông tới đại học. Chất lượng đào tạo ở các trường học được đánh giá thông qua chuẩn đầu ra về năng lực của người học. Dạy học theo dự án là một trong những phương pháp dạy học tích cực, đáp ứng được những yêu cầu đó. Bài viết đề cập việc thiết kế dự án học tập ‘‘Cực trị hàm hai biến’’ trong dạy học Toán cao cấp cho sinh viên đại học khối ngành Kĩ thuật.
Từ khóa: Dạy học theo dự án, sinh viên.

10. Tính hiệu quả của dạy học theo dự án so với dạy học theo phương pháp truyền thống trong đào tạo sinh viên ngành Công nghệ cơ điện tử ở các trường đại học sư phạm kĩ thuật

10. Tính hiệu quả của dạy học theo dự án so với dạy học theo phương pháp truyền thống trong đào tạo sinh viên ngành Công nghệ cơ điện tử ở các trường đại học sư phạm kĩ thuật

 22:45 22/12/2018

Tóm tắt: Việc thay đổi phương thức đào tạo kéo theo phương pháp dạy học cũng phải thay đổi theo. Khi tiến hành vận dụng những phương pháp dạy học mới có tính hiện đại, chúng ta nên có những so sánh tương đối với cách dạy học truyền thống để tìm ra ưu, nhược điểm của mỗi phương pháp. Từ đó, đề xuất các phương án phát huy được ưu điểm và hạn chế các nhược điểm. Thông qua sự so sánh giữa dạy học theo dự án và dạy học theo phương pháp truyền thống trong đào tạo ngành Công nghệ kĩ thuật Cơ điện tử ở các trường đại học sư phạm kĩ thuật đã cho thấy những ưu điểm vượt trội của dạy học theo dự án.
Từ khóa: dạy học theo dự án, Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử, trường đại học Sư phạm kĩ thuật.

07. Vận dụng dạy học theo dự án trong dạy học chương “Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng” (Hình học 10)

07. Vận dụng dạy học theo dự án trong dạy học chương “Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng” (Hình học 10)

 16:53 26/11/2018

Tóm tắt: Dạy học theo dự án là một phương pháp dạy học tích cực, góp phần hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất người học, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học trong giai đoạn hiện nay. Trong bài viết này, từ việc phân tích những ưu điểm, hạn chế của dạy học theo dự án, chúng tôi xác định mục tiêu của dạy học theo dự án chương “Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng” (Hình học 10). Trên cơ sở đó đề xuất định hướng xây dựng dự án học tập và mô tả tiến trình dạy học theo dự án nội dung này.
Từ khóa: Dạy học theo dự án, học sinh, Hình học 10.

36. DẠY HỌC THEO DỰ ÁN - PHƯƠNG PHÁP HIỆU QUẢ  TRONG DẠY HỌC VÀ ĐÀO TẠO KĨ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN

36. DẠY HỌC THEO DỰ ÁN - PHƯƠNG PHÁP HIỆU QUẢ TRONG DẠY HỌC VÀ ĐÀO TẠO KĨ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN

 12:53 30/06/2018

Tóm tắt: Dạy học theo dự án là phương pháp dạy học hiện đại, phù hợp với xu thế giáo dục của khu vực và trên thế giới. Kết thúc mỗi dự án, sinh viên sẽ tiếp thu được hệ thống tri thức, kĩ năng, kĩ xảo và thái độ theo đúng mục tiêu dạy học đặt ra. Với tính chất đặc thù của kĩ năng mềm, dạy học theo dự án là một phương pháp dạy học hữu hiệu, đặc biệt trong việc hình thành và rèn luyện kĩ năng mềm cho sinh viên. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo kĩ năng mềm, dạy học theo dự án phải được kết hợp hài hòa với các phương pháp dạy học khác trên quan điểm lấy sinh viên là trung tâm của quá trình dạy học ở bậc đại học. Bài viết tập trung nghiên cứu và làm rõ vấn đề này.
Từ khóa: Dạy học theo dự án, kĩ năng mềm, làm việc nhóm, định hướng nghề nghiệp.

04. Tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường mầm non thông qua dạy học theo dự án

04. Tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường mầm non thông qua dạy học theo dự án

 17:40 23/04/2018

Tóm tắt: Đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục nhằm phát huy vai trò trung tâm của trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của các cơ sở giáo dục mầm non. Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu về hình thức dạy học theo dự án, sự phù hợp của nó với quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và định hướng vận dụng hình thức dạy học này trong giáo dục mầm non nhằm đáp ứng với nhiệm vụ trên.
Từ khoá: Lấy trẻ làm trung tâm, dạy học theo dự án, hoạt động giáo dục, trường mầm non, giáo dục mầm non.

10. Thiết kế dự án học tập cho bài học về tác gia Nguyễn Trãi trong chương trình Ngữ văn 10  

10. Thiết kế dự án học tập cho bài học về tác gia Nguyễn Trãi trong chương trình Ngữ văn 10  

 10:52 05/10/2017

Tóm tắt: Dạy học theo dự án là phương pháp dạy học hiện đại, có nhiều ưu thế, đáp ứng được những yêu cầu đổi mới giáo dục của nước ta hiện nay. Việc vận dụng phương pháp này vào dạy học Ngữ văn nói chung, dạy học bài tác gia Nguyễn Trãi nói riêng sẽ giúp học sinh có hứng thú học tập, tích cực, chủ động, sáng tạo và hứa hẹn sẽ đạt được kết quả cao hơn trong quá trình học tập.
Từ khóa: dạy học theo dự án, tác gia văn học, Nguyễn Trãi, chương trình Ngữ văn.

15. Thiết kế dự án học tập trong dạy học môn khoa học cho học sinh tiểu học

15. Thiết kế dự án học tập trong dạy học môn khoa học cho học sinh tiểu học

 10:52 07/08/2017

Tóm tắt: Bài viết này sẽ làm rõ bản chất và đặc trưng của dự án học tập, phân tích mối quan hệ tương thích giữa dạy học theo dự án với dạy học môn Khoa học ở tiểu học và cách thức thiết kế dự án học tập trong dạy học Khoa học ở tiểu học; minh họa cách thiết kế bằng một dự án học tập về khoa học cho học sinh tiểu học.
Từ khóa: Dạy học theo dự án, dự án học tập, dạy học khoa học, giáo dục khoa học.

19.Dạy học theo dự án chủ đề Khối đa diện (Hình học lớp 11) ở Trường THPT Nguyễn Tất Thành

19.Dạy học theo dự án chủ đề Khối đa diện (Hình học lớp 11) ở Trường THPT Nguyễn Tất Thành

 21:33 16/07/2017

Bài viết giới thiệu một cách ngắn gọn về phương pháp dạy học theo dự án, thuận lợi và khó khăn của giáo viên khi sử dụng phương pháp này trong việc dạy môn Toán ở trường trung học phổ thông. Trên cơ sở đó đưa ra một ví dụ về phương pháp dạy học theo dự án chủ đề khối đa diện và khoảng cách ở môn Hình học lớp 11.

32. GIÁO DỤC KĨ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI THEO TIẾP CẬN DỰ ÁN

32. GIÁO DỤC KĨ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI THEO TIẾP CẬN DỰ ÁN

 08:32 11/07/2017

Việc nghiên cứu và thiết kế các hoạt động giáo dục cho trẻ mẫu giáo ở trường mầm non theo tiếp cận học dự án nhằm giáo dục kĩ năng giải quyết vấn đề cho trẻ đang là một vấn đề đáng được đặc biệt quan tâm. Vì vậy, bài báo tập trung trình bày về phương pháp dạy học dự án và giáo dục kĩ năng giải quyết vấn đề cho trẻ mẫu giáo qua dạy học theo tiếp cận dự án.

38. Mối quan hệ dạy học theo dự án và phát triển năng lực của học sinh trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông

38. Mối quan hệ dạy học theo dự án và phát triển năng lực của học sinh trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông

 14:52 01/03/2017

Bài báo trình bày những khái niệm cơ bản về dạy học theo dự án, quy trình thực hiện dạy học theo dự án, hình thành và phát triển năng lực trong dạy học theo dự án. Thông qua dạy học theo dự án để phát triển năng lực ở người học, giúp giáo viên thực hiện tốt mục tiêu kép trong dạy học nói chung và dạy học môn Sinh học nói riêng.

7. Phát triển các kĩ năng nghiên cứu khoa học cho học sinh thông qua dạy học theo dự án

7. Phát triển các kĩ năng nghiên cứu khoa học cho học sinh thông qua dạy học theo dự án

 16:27 22/02/2017

Bài báo giới hiệu về phương pháp dạy học theo dự án và hiệu quả phát triển các kĩ năng nghiên cứu khoa học cho học sinh thông qua dạy học theo dự án.

21. Sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong dạy học môn Hóa học ở trường đại học và cao đẳng

21. Sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong dạy học môn Hóa học ở trường đại học và cao đẳng

 11:15 17/01/2017

Bài báo trình bày phương pháp dạy học theo dự án và sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong dạy học môn Hóa học ở trường đại học và cao đẳng để thực hiện mục tiêu đổi mới dạy học.

6. Dạy học theo dự án- phương pháp dạy học hiệu quả trong  đào tạo theo tín chỉ ở bậc đại học

6. Dạy học theo dự án- phương pháp dạy học hiệu quả trong đào tạo theo tín chỉ ở bậc đại học

 09:34 11/01/2017

Bài báo trình bày phương pháp đào tạo theo tín chỉ và yêu cầu đổi mới phương pháp, dạy học theo dự án- phương pháp dạy học hiệu quả trong đào tạo theo tín chỉ ở bậc đại học.

13. Rèn luyện kĩ năng nghiên cứu khoa học và phát huy tính độc lập, sáng tạo của học sinh qua dạy học theo dự án trong dạy học Sinh thái học (Sinh học 12)

13. Rèn luyện kĩ năng nghiên cứu khoa học và phát huy tính độc lập, sáng tạo của học sinh qua dạy học theo dự án trong dạy học Sinh thái học (Sinh học 12)

 22:03 08/01/2017

Bài báo giới thiệu một kế hoạch bài dạy được thiết kế theo phương pháp dạy học theo dự án với mục đích làm sáng tỏ về quy trình tổ chức dạy học theo dự án và sản phẩm của dạy học theo dự án vào dạy học sinh thái học.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây