13. Quy trình vận dụng dạy học vi mô trong rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên ngành Sư phạm Sinh học

13. Quy trình vận dụng dạy học vi mô trong rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên ngành Sư phạm Sinh học

 16:36 06/03/2019

Tóm tắt: Dạy học vi mô là phương pháp giảng dạy được lập trình, trong đó quá trình thực hành kỹ năng giảng dạy được chia thành các phần để thực hiện và có được trải nghiệm thông qua phương tiện trực quan, liên quan đến phản hồi tích cực từ các thành viên tham gia. Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu kết quả của một nghiên cứu về việc xác định hệ thống các kỹ năng giảng dạy có thể được thực hành bằng phương pháp dạy học vi mô và quá trình thực hành giảng dạy bằng phương pháp dạy học vi mô. Quá trình này không chỉ được áp dụng trong quá trình đào tạo chung mà còn trong quá trình tự đào tạo của học sinh và giáo viên cơ sở để hình thành và phát triển kỹ năng giảng dạy, nhờ đó khả năng giảng dạy được phát triển và năng lực chuyên môn được hoàn thiện.
Từ khóa: Dạy học vi mô, kỹ năng giảng dạy, khả năng giảng dạy.

14. Thực trạng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm thông qua dạy học vi mô

14. Thực trạng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm thông qua dạy học vi mô

 08:54 13/03/2017

Bài báo trình bày về kết quả khảo sát về nhận thức của sinh viên, giảng viên và cán bộ quản lí về phát triển năng lực dạy học; thực trạng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên; những thuận lợi và những kho khăn khi phát triển năng lực dạy học cho sinh viên; các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển năng lực dạy học của sinh viên.

12. Vận dụng phương pháp dạy học vi mô trong rèn luyện kĩ năng sư phạm cho sinh viên sư phạm toán

12. Vận dụng phương pháp dạy học vi mô trong rèn luyện kĩ năng sư phạm cho sinh viên sư phạm toán

 16:31 21/02/2017

Tóm tắt: Dạy học vi mô là hình thức dạy học tổ chức lớp học theo qui mô nhỏ, nhằm phát huy tính tích cực, coi trọng rèn kĩ năng nghiệp vụ cho sinh viên các trường chuyên nghiệp. Dạy học vi mô mang lại hiệu quả thiết thực nhiều mặt, giúp giảng viên vừa nắm bắt được thực chất tình trạng dạy và học, tạo điều kiện hiểu sâu sắc từng đối tượng sinh viên, có những điều chỉnh kịp thời, vừa phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo, nâng cao kĩ năng sư phạm cho sinh viên. Bài báo này chúng tôi giới thiệu việc vận dụng phương pháp dạy học vi mô trong việc rèn luyện kĩ năng sư phạm cho sinh viên sư phạm toán.
Từ khóa: Dạy học vi mô, sinh viên, kĩ năng sư phạm toán.

12. Dạy học vi mô góp phần nâng cao kĩ năng soạn giảng cho sinh viên

12. Dạy học vi mô góp phần nâng cao kĩ năng soạn giảng cho sinh viên

 09:59 31/10/2016

Bài báo giới thiệu nội dung nâng cao kĩ năng soạn giảng cho sinh viên qua thiết kế kế hoạch bài dạy và tập giảng.

12. Dạy học vi mô và vận dụng dạy học vi mô trong rèn luyện kĩ năng dạy học

12. Dạy học vi mô và vận dụng dạy học vi mô trong rèn luyện kĩ năng dạy học

 10:38 12/09/2016

Bài viết tổng quan những vấn đề nghiên cứu về dạy học vi mô và vận dụng dạy học vi mô trong rèn luyện kĩ năng dạy học trên thế giới và ở Việt Nam; từ đó, rút ra một số nhận xét định hướng cho việc nghiên cứu tích hợp quá trình vận dụng dạy học vi mô vào việc rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên ở các môn liên liên môn, liên ngành.

7. Nghiên cứu hiệu quả của dạy học vi mô trong đào tạo “giáo viên tương lai” ở các trường cao đẳng

7. Nghiên cứu hiệu quả của dạy học vi mô trong đào tạo “giáo viên tương lai” ở các trường cao đẳng

 16:17 03/09/2016

Bài báo trình bày khái niệm, các bước cơ bản của phương pháp dạy học vi mô (dạy học trích đoạn) và kết quả thực nghiệm phương pháp này tại hai lớp (khoảng 40 sinh viên) của trường Cao đẳng sư phạm Bình Phước năm học 2014 – 2015, qua đó khẳng định dạy học vi mô hiệu quả hơn, khách quan hơn trong việc nhận xét, đánh giá sinh viên – những giáo viên tương lai.

10. Những thuận lợi và khó khăn khi sử dụng phương pháp dạy học vi mô ở một số trường cao đẳng sư phạm

10. Những thuận lợi và khó khăn khi sử dụng phương pháp dạy học vi mô ở một số trường cao đẳng sư phạm

 08:17 22/08/2016

Dạy học vi mô cho phép rèn luyện các năng lực dạy học, giáo dục thông qua các bài học vi mô được thiết kế chu đáo, tiến hành dưới sự kiểm soát của giảng viên. Bài báo trình bày kết quả khảo sát những thuận lợi và khó khăn khi sử dụng dạy học vi mô ở các trường cao đẳng sư phạm.

15. Sử dụng dạy học vi mô để rèn luyện kĩ năng sử dụng câu hỏi cho sinh viên sư phạm Hóa học

15. Sử dụng dạy học vi mô để rèn luyện kĩ năng sử dụng câu hỏi cho sinh viên sư phạm Hóa học

 14:28 16/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày khái niệm về dạy học vi mô, quy trình áp dụng dạy học vi mô để rèn luyện kĩ năng sử dụng câu hỏi cho sinh viên; quy trình và kĩ thuật sử dụng câu hỏi; kết quả thực nghiệm sư phạm và một số đánh giá bước đầu về hiệu quả của việc sử dụng dạy học vi mô để rèn luyện kĩ năng sử dụng câu hỏi cho sinh viên.
Từ khóa: dạy học vi mô, rèn luyện, kĩ năng, câu hỏi, sinh viên, sư phạm, hóa học.

13. Vận dụng phương pháp dạy học vi mô trong rèn luyện kĩ năng nghề cho sinh viên ngành Lịch sử trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

13. Vận dụng phương pháp dạy học vi mô trong rèn luyện kĩ năng nghề cho sinh viên ngành Lịch sử trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

 10:22 05/08/2016

Bài viết trình bày về khái niệm phương pháp dạy học vi mô; hệ thống kĩ năng sư phạm cần rèn luyện cho sinh viên cao đẳng sư phạm ngành Lịch sử và việc vận dụng phương pháp dạy học vi mô để rèn luyện kĩ năng nghề cho sinh viên cao đẳng sư phạm ngành Lịch sử trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây