21.           NHỮNG HẠN CHẾ TRONG GIÁO DỤC ÂM NHẠC CHO TRẺ MẦM NON VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

21. NHỮNG HẠN CHẾ TRONG GIÁO DỤC ÂM NHẠC CHO TRẺ MẦM NON VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

 09:41 22/02/2018

Tóm tắt: Tổ chức các hoạt động trong chương trình giáo dục âm nhạc được thực hiện qua các nội dung chính như: dạy hát, dạy vận động theo nhạc, trò chơi âm nhạc và dạy trẻ nghe nhạc. Bên cạnh những mặt tích cực mà giáo viên mầm non đã và đang đạt được thì những điều còn hạn chế, tồn tại trong từng hoạt động cụ thể cũng ảnh hưởng khá nhiều tới chất lượng dạy và học.
Bài báo trình bày những mặt hạn chế để tìm cách khắc phục cũng như thấy được những ưu điểm và tích cực phát huy những ưu điểm đó trong giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non.
Từ khóa: giáo dục âm nhạc, hạn chế và tồn tại, dạy hát, dạy nghe, vận động theo nhạc, trò chơi âm nhạc.

57. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP DẠY NGHE TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG

57. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP DẠY NGHE TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG

 14:48 19/12/2017

Tóm tắt: Nghiên cứu này gồm cả hai hình thức nghiên cứu hành động (thử nghiệm các giải pháp nhằm nâng cao khả năng nghe của sinh viên) và nghiên cứu khảo sát (dùng bảng phỏng vấn lấy ý kiến sinh viên về các giải pháp đã áp dụng). Tác giả so sánh điểm kiểm tra vào đầu và cuối khóa học môn Nghe 1 và kết quả cho thấy, sinh viên có tăng khả năng nghe đáng kể sau một học kì giáo viên áp dụng các giải pháp mới trong giảng dạy. Kết quả bảng câu hỏi cho thấy các sinh viên có thái độ tích cực về các giải pháp đã thực hiện.
Từ khóa: các giải pháp, dạy nghe.

29. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

29. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 23:14 01/10/2017

Tóm tắt: Bài viết khái quát thực trạng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các địa phương trên cả nước.
Từ khóa: đào tạo nghề, dạy nghề, lao động nông thôn, đồng bằng sông Cửu Long

3. Thực trạng và các giải pháp dạy nghề cho lao động khu vực nông thôn

3. Thực trạng và các giải pháp dạy nghề cho lao động khu vực nông thôn

 09:10 20/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng trình độ lao động nông thôn và các giải pháp dạy nghề cho lao động khu vực nông thôn.

4. Hướng nghiệp trong trường dạy nghề cần thực hiện liên kết với doanh nghiệp

4. Hướng nghiệp trong trường dạy nghề cần thực hiện liên kết với doanh nghiệp

 08:46 20/02/2017

Bài báo trình bày mối quan hệ giữa hướng nghiệp trong trường dạy nghề với doanh nghiệp, các yếu tố ảnh hưởng, lợi ích của các bên trong quá trình hướng nghiệp.

19. Trường cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp nâng cao chất lượng dạy nghề đáp ứng yêu cầu của xã hội

19. Trường cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp nâng cao chất lượng dạy nghề đáp ứng yêu cầu của xã hội

 08:46 20/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng đào tạo tại trường cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề đáp ứng yêu cầu của xã hội.

8. Đổi mới hoạt động dạy và học ở các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề giai đoạn hiện nay

8. Đổi mới hoạt động dạy và học ở các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề giai đoạn hiện nay

 09:07 16/01/2017

Bài báo trình bày định hướng đổi mới và phát triển giáo dục; đổi mới hoạt động dạy và học để phát huy tính tích cực của người học ở các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề giai đoạn hiện nay.

5. Phối hợp giữa trường dạy nghề và các cơ sở sử dụng lao động trong việc nâng cao năng lực dạy học cho đội ngũ giáo viên dạy nghề

5. Phối hợp giữa trường dạy nghề và các cơ sở sử dụng lao động trong việc nâng cao năng lực dạy học cho đội ngũ giáo viên dạy nghề

 01:43 08/01/2017

Bài báo trình bày sự phối hợp giữa trường dạy nghề và các cơ sở sử dụng lao động trong việc nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật công nghệ mới và kinh nghiệm dạy học cho đội ngũ giáo viên dạy nghề.

3. Giáo dục chuyên nghiệp, dạy nghề đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020

3. Giáo dục chuyên nghiệp, dạy nghề đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020

 14:20 01/12/2016

Bài báo trình bày quy hoạch nhân lực giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020, kết quả đào tạo trong các trường chuyên nghiệp, dạy nghề và đề xuất một số giải pháp giáo dục chuyên nghiệp, dạy nghề đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Tuyên Quang.

01. Đổi mới hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và dạy nghề đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

01. Đổi mới hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và dạy nghề đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

 15:48 07/11/2016

Tóm tắt: Nghị quyết 29/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI xác định đổi mới đối căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó có việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục thường xuyên. Để đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay, hệ thống các trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và dạy nghề cấp huyện cần nâng cao chất lượng các chương trình giáo dục thường xuyên, giáo dục hướng nghiệp, chương trình dạy nghề và tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người. Trước mắt, trong giai đoạn này các trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp dạy nghề cần chuyển đổi trọng tâm từ việc chỉ dạy văn hóa sang dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp và tổ chức các hoạt động giáo dục như: giáo dục kĩ năng sống; bồi dưỡng giáo viên mầm non, phổ thông; nghề phổ thông, nghề ngắn hạn; tin học, ngoại ngữ thực hành.
Từ khóa: trung tâm, giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp, dạy nghề, đổi mới.

4. Cần giải pháp mạnh, thiết thực để củng cố và phát triển ngành dạy nghề

4. Cần giải pháp mạnh, thiết thực để củng cố và phát triển ngành dạy nghề

 17:08 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết nêu lên nguyên nhân của tình trạng thanh thiếu niên không thiết tha với học nghề và từ đó đề xuất một số giải pháp như: thống nhất quản lí nhà nước về dạy nghề; cần có cơ sở pháp lí đủ mạnh để gắn trách nhiệm của doanh nghiệp với dạy nghề; cần có một chương trình quốc gia về đào tạo nghề...
Từ khóa: giải pháp, củng cố, phát triển, dạy nghề.

1. Thực trạng dạy nghề và một số đề xuất sửa đổi, bổ sung vào Luật Dạy nghề

1. Thực trạng dạy nghề và một số đề xuất sửa đổi, bổ sung vào Luật Dạy nghề

 15:30 15/09/2016

Tóm tắt: Bài viết khái quát về thực trạng dạy nghề (những kết quả đạt được; một số tồn tại, hạn chế) qua đó đề xuất sửa đổi, bổ sung vào Luật Dạy nghề.
Từ khóa: dạy nghề, đề xuất, sửa đổi, bổ sung, Luật Dạy nghề.

4. Tổ chức dạy nghề theo module - một trong những giải pháp thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện dạy nghề

4. Tổ chức dạy nghề theo module - một trong những giải pháp thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện dạy nghề

 09:39 15/09/2016

Dạy nghề theo module là một trong những hình thức đào tạo nghề hướng tới năng lực thực hiện của người học. Thông qua việc phân tích đặc trưng của dạy nghề theo module, sự khác biệt giữa đào tạo nghề theo module và theo truyền thống, bài viết đề xuất một số giải pháp triển khai dạy nghề theo module với các bước chủ yếu như: Xây dựng tiêu chuẩn kĩ năng nghề; xây dựng chương trình đào tạo; xây dựng giáo trình, tài liệu học tập; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo lí thuyết tại nhà trường với quá trình thực hành tại doanh nghiệp…

4. Quản lí đào tạo nghề ở trường cao đẳng cộng đồng Hà Nội

4. Quản lí đào tạo nghề ở trường cao đẳng cộng đồng Hà Nội

 08:47 15/09/2016

Việt Nam đang trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để có nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội, cần thiết phải có chiến lược đào tạo nghề. Tuy nhiên, đào tạo nghề đến nay vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại, như: thiếu quy hoạch hệ thống đào tạo nghề; đào tạo nghề chưa gắn kết với nhu cầu thực tế; chưa thích ứng với thị trường lao động; mất cân đối trong đào tạo nghề và đào tạo cán bộ đại học; nhiều trường dạy nghề nhưng quy mô nhỏ… Thực trạng trên ảnh hưởng của nhiều yếu tố, trong đó có công tác quản lí đào tạo nghề. Bài viết tập trung đề cập vấn đề quản lí đào tạo nghề ở Trường Cao đẳng cộng đồng Hà Nội.

1. Chính sách đối với nhà giáo dạy nghề - những đổi mới trong dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật dạy nghề

1. Chính sách đối với nhà giáo dạy nghề - những đổi mới trong dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật dạy nghề

 11:28 10/09/2016

Bài viết phản ánh thực trạng nhà giáo dạy nghề về số lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề; chất lượng chất đội ngũ giáo viên dạy nghề; đánh giá về những hạn chế, bất cập; một số quy định về nhà giáo dạy nghề trong dự thảo Luật: phân định cụ thể giữa nhà giáo dạy nghề và nhà giáo trong cơ sở dạy nghề, giữa giáo viên và giảng viên; đặt ra yêu cầu về kĩ năng nghề của nhà giáo dạy nghề; chính sách sử dụng, bồi dưỡng nhà giáo dạy nghề; chính sách thu hút, đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo dạy nghề.

9. Phát triển năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên dạy nghề

9. Phát triển năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên dạy nghề

 15:36 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày khái niệm dạy học tích hợp; những yếu tố cơ bản của bài dạy học tích hợp; năng lực dạy học tích hợp của giáo viên dạy nghề; một số biện pháp phát triển năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên dạy nghề.
Từ khóa: phát triển, năng lực, dạy học tích hợp, giáo viên, dạy nghề.

9. Chú trọng tính thiết thực trong nội dung dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long theo hình thức giáo dục thường xuyên

9. Chú trọng tính thiết thực trong nội dung dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long theo hình thức giáo dục thường xuyên

 02:32 15/07/2016

Bài viết trình bày các phân tích về đặc điểm học tập của phụ nữ Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long, dưới góc độ tiếp cận giới, tiếp cận văn hóa dân tộc. Tiếp đó, tác giả đề xuất các biện pháp đảm bảo tính thiết thực của nội dung dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long: - Thiết kế chương trình dạy học theo cấu trúc module; - Xây dựng nội dung dạy học vừa sức, “học đi đôi mới hành”; Xây dựng nội dung dạy học có sự đồng thuận của học viên và xã hội.

3. Đảm bảo chất lượng đào tạo tại các cơ sở dạy nghề trong bối cảnh hiện nay

3. Đảm bảo chất lượng đào tạo tại các cơ sở dạy nghề trong bối cảnh hiện nay

 19:33 07/07/2016

Bài báo trình bày mục đích, các thành tố cơ bản và vai trò của đảm bảo chất lượng đối với công tác dạy nghề; một số biện pháp nâng cao hoạt động đảm bảo chất lượng dạy nghề hiện nay.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây