12. Khảo sát thực trạng năng lực tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngữ Trường Đại học Vinh

12. Khảo sát thực trạng năng lực tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngữ Trường Đại học Vinh

 17:07 26/11/2018

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu năng lực tiếng Anh đầu vào của 212 sinh viên không chuyên ngữ tại Trường Đại học Vinh. Thông qua bài kiểm tra và phỏng vấn, kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ có 22% số sinh viên đạt trình độ đầu vào A2 như yêu cầu. Phân tích từ nghiên cứu cũng chỉ ra rằng thời lượng (tính bằng năm) học tiếng Anh ở các trường phổ thông không có tác động đến kết quả tiếng Anh và sinh viên nữ đạt điểm tiếng Anh cao hơn sinh viên nam.
Từ khóa: Năng lực tiếng Anh, sinh viên không chuyên ngữ, giải pháp, giảng viên, dạy và học, Đại học Vinh.

49.	 Phân tích tính tương hỗ và ứng dụng của truyền thông trực tuyến đối với dạy và học đại học hiện đại

49. Phân tích tính tương hỗ và ứng dụng của truyền thông trực tuyến đối với dạy và học đại học hiện đại

 15:36 19/07/2017

Bài báo trình bày khái quát về truyền thông trực tuyến (TTTT) và vai trò của TTTT với hoạt động dạy và học ở trường đại học; tính tương hỗ của TTTT với GDĐH.

13. Thực trạng dạy và học ghi nhạc ở hệ cao đẳng sư phạm âm nhạc Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

13. Thực trạng dạy và học ghi nhạc ở hệ cao đẳng sư phạm âm nhạc Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

 15:06 05/07/2017

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu thực trạng dạy và học ghi nhạc ở hệ cao đẳng sư phạm Âm nhạc Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang. Các vấn đề thực trạng ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học ghi nhạc đó là: năng khiếu âm nhạc của sinh viên, nội dung chương trình, giáo trình phân môn Ghi nhạc, phương pháp giảng dạy của giảng viên và kết quả học tập của sinh viên. Làm rõ những vấn đề trên sẽ gợi mở hướng tìm ra các giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học ghi nhạc cho sinh viên cao đẳng sư phạm Âm nhạc.
Từ khóa: Thực trạng, dạy và học, ghi nhạc, trường cao đẳng sư phạm.

8. Đổi mới hoạt động dạy và học ở các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề giai đoạn hiện nay

8. Đổi mới hoạt động dạy và học ở các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề giai đoạn hiện nay

 09:07 16/01/2017

Bài báo trình bày định hướng đổi mới và phát triển giáo dục; đổi mới hoạt động dạy và học để phát huy tính tích cực của người học ở các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề giai đoạn hiện nay.

1. Xây dựng mô hình dạy và học trong thế giới nối mạng toàn cầu

1. Xây dựng mô hình dạy và học trong thế giới nối mạng toàn cầu

 10:28 27/09/2016

Tóm tắt: Trước xu thế phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, việc dạy và học trên web sẽ là xu thế tất yếu trên phạm vi toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Bài viết bàn về xây dựng và sử dụng web để hình thành công nghệ giáo dục mới trong thế giới nối mạng toàn cầu.
Từ khóa: dạy và học, web, công nghệ thông tin, nối mạng, công nghệ giáo dục.

16. Tổ chức hoạt động dạy và học theo chuyên đề môn Sinh học ở trường dự bị đại học

16. Tổ chức hoạt động dạy và học theo chuyên đề môn Sinh học ở trường dự bị đại học

 10:25 05/08/2016

Bài viết trình bày vài nét về học sinh trường dự bị đại học; chuyên đề dạy học và dạy học theo chuyên đề; tổ chức các hoạt động dạy và học theo chuyên đề môn Sinh học ở trường dự bị đại học.

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây