11. Sử dụng Webquest trong dạy học dự án “Nghiên cứu sự có mặt của clo trong nước sinh hoạt” (Hóa học 10) nhằm phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên cho học sinh

11. Sử dụng Webquest trong dạy học dự án “Nghiên cứu sự có mặt của clo trong nước sinh hoạt” (Hóa học 10) nhằm phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên cho học sinh

 10:54 19/12/2019

Tóm tắt: Phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên cho học sinh được xác định nhiệm vụ quan trọng của dạy học nói chung và dạy học hóa học ở trường phổ thông nói riêng. Để phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên cho học sinh có thể sử dụng nhiều biện pháp khác nhau thông qua dạy học nhiều môn học khác nhau. Bài viết trình bày biện pháp phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên cho học sinh thông qua việc sử dụng WebQuest trong dạy học dự án “Nghiên cứu sự có mặt của clo trong nước sinh hoạt” (Hóa học 10). Kết quả thực nghiệm sư phạm ban đầu cho thấy, năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên và kết quả học tập của học sinh được nâng cao.
Từ khóa: Dự án, WebQuest, năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên, hóa học 10.

61. DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ  THÔNG TIN CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN

61. DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN

 17:50 04/09/2019

Tóm tắt: Từ thực trạng sử dụng công nghệ thông tin, bài viết đề cập vấn đề hình thành, phát triển năng lực công nghệ thông tin cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An hiện nay.
Từ khóa: dạy học, năng lực, công nghệ thông tin, Webquest, dự án.

38.	 Vận dụng dạy học theo dự án trong dạy học học phần Toán học 1 cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học

38. Vận dụng dạy học theo dự án trong dạy học học phần Toán học 1 cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học

 15:28 19/07/2017

Bài báo trình bày vấn đề dạy học theo dự án và vận dụng dạy học theo dự án trong dạy học phần Toán học 1 cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học.

39.	 Tổ chức dạy học theo dự án trong chương trình đại số 10 cho học sinh

39. Tổ chức dạy học theo dự án trong chương trình đại số 10 cho học sinh

 15:28 19/07/2017

Bài báo trình bày quy trình tổ chức dạy học theo dự án từ đó vận dụng quy trình này vào dạy chương trình Đại số 10 cho học sinh.

4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lí tài chính đối với các chương trình, dự án giáo dục sử dụng vốn ODA, thực hiện theo phương thức hỗ trợ ngân sách

4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lí tài chính đối với các chương trình, dự án giáo dục sử dụng vốn ODA, thực hiện theo phương thức hỗ trợ ngân sách

 15:44 11/07/2017

Bài báo trình bày về thực trạng công tác quản lí tài chính phần vốn thực hiện theo phương thức hỗ trợ ngân sách tại chương trình/dự án; một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lí tài chính đối với các chương trình giáo dục sử dụng nguồn vốn ODA, thực hiện theo phương thức hỗ trợ ngân sách.

38.	 TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO DỰ ÁN NỘI DUNG “DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN” NHẰM RÈN LUYỆN NĂNG LỰC SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

38. TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO DỰ ÁN NỘI DUNG “DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN” NHẰM RÈN LUYỆN NĂNG LỰC SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

 14:28 24/04/2017

Dạy học theo Dự án là một hình thức dạy học hiện đại, nghĩa lấy người học làm trung tâm. Áp dụng phương pháp dạy học này có thể khuyến khích người học độc lập và sáng tạo. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung vào việc tổ chức dạy học theo dự án nội dung "dạy học giải toán có lời văn" để rèn luyện năng lực sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học.

28.	PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC BÀI “CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI PHƯƠNG” [PHẦN VĂN VÀ TẬP LÀM VĂN – NGỮ VĂN 7] BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN.

28. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC BÀI “CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI PHƯƠNG” [PHẦN VĂN VÀ TẬP LÀM VĂN – NGỮ VĂN 7] BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN.

 09:09 24/04/2017

Ngày nay, Sự phát triển của khoa học công nghệ trong giáo dục để đào tạo ra con người có khả năng giải quyết tốt các vấn đề trong cuộc sống. Vì vậy, đổi mới phương pháp dạy học là cần thiết. Do các trường có các đặc điển khác khau nên chúng ta không nên áp dụng cùng một phương pháp. Với bài 18 “Phần văn và tập làm văn”, dạy học theo dự án là một trong những phương pháp mang lại kết quả tối ưu, phát huy tính tích cực chủ động, tìm tòi, sang tạo và khả năng giải quyết vấn đề phức hợp cho học sinh. Tuy nhiên, sự lựa chọn bài và cuốn hút học sinh vào bài dạy để đạt kết quả như mong đợi còn phục thuộc vào nhiều yếu tố. Phương pháp dạy học theo dự án đồi hỏi năng lực thực thụ của giáo viên và tinh thần trách nhiệm, hợp tác học tập của học sinh.

62. Dạy học theo dự án trong dạy học di truyền học cho sinh viên nghành sinh học ở trường Đại học Hồng Đức

62. Dạy học theo dự án trong dạy học di truyền học cho sinh viên nghành sinh học ở trường Đại học Hồng Đức

 14:46 04/04/2017

Có nhiều phương pháp dạy học đã thúc đẩy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy học và phát triển khả năng tự học của sinh viên. Trong bài này, chúng tôi muốn đề cập đến những kết quả thí nghiệm sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong dạy học di truyền học cho sinh viên ngành sinh học ở trường Đại học Hồng Đức, nhằm xác định hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng dạy học, phát triển một số năng lực, bao gồm năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên.

19. Thiết kế dự án khi dạy học môn xác suất và thống kê  ở trường đại học

19. Thiết kế dự án khi dạy học môn xác suất và thống kê ở trường đại học

 11:15 17/01/2017

Bài báo trình bày sơ lược về dự án và tiến trình thiết kế dự án khi dạy học phần “ kiểm định giả thuyết về kì vọng toán của biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn” môn xác suất và thống kê ở trường đại học.

17. Tổ chức cho học sinh tìm hiểu địa lí địa phương thông qua thực hiện các dự án ngoài giờ lên lớp môn Địa Lí lớp 12

17. Tổ chức cho học sinh tìm hiểu địa lí địa phương thông qua thực hiện các dự án ngoài giờ lên lớp môn Địa Lí lớp 12

 09:13 19/09/2016

Bài viết đề cập nội dung và mục tiêu giảng dạy địa lí địa phương trong nhà trường phổ thông; dạy học theo dự án trong nhà trường phổ thông; tổ chức cho học sinh tìm hiểu địa lí địa phương thông qua thực hiện các dự án ngoài giờ lên lớp môn Địa Lí 12 qua các bước như: chuẩn bị, xác định mục tiêu lập kế hoạch, các nhóm thực hiện dự án, đánh giá kết quả thực hiện dự án.

15. Thực trạng dạy học dựa vào dự án ở một số trường đào tạo cao đẳng ngành Công nghệ phần mềm tại Thành phố Hồ Chí Minh

15. Thực trạng dạy học dựa vào dự án ở một số trường đào tạo cao đẳng ngành Công nghệ phần mềm tại Thành phố Hồ Chí Minh

 16:14 15/09/2016

Để dạy học dựa vào dự án được sử dụng phổ biến và phát huy hiệu quả cao nhất, các trường cao đẳng ngành Công nghệ phần mềm cần thực hiện đồng bộ những giải pháp cụ thể sau: - Tăng cường năng lực của giảng viên về phương pháp dạy học tích cực nói chung và dạy học dựa vào dự án nói riêng; - Tăng cường năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học; - Bồi dưỡng phương pháp học tập dự án cho sinh viên; - Đổi mới quá trình đánh giá kết quả học tập của sinh viên; - Tiếp tục đổi mới chương trình giảng dạy; - Tăng cường đầu tư trang thiết bị dạy học; - Chú trọng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên…

22. Tổ chức dạy học theo dự án trong dạy học Sinh học ở trường trung học phổ thông

22. Tổ chức dạy học theo dự án trong dạy học Sinh học ở trường trung học phổ thông

 16:14 15/09/2016

Dạy học dự án đã được sử dụng phổ biến trong các trường phổ thông và đại học trên thế giới, đặc biệt ở những nước phát triển. Dạy học dự án đòi hỏi người học phải nắm chắc nội dung kiến thức cũng như những kĩ năng học tập cần thiết. Ngoài ra, còn cần thêm các kĩ năng tra cứu, tìm kiếm, phân loại và xử lí tài liệu, kĩ năng trình bày, thuyết trình, sử dụng máy tính… Bài viết xây dựng một quy trình tổ chức dạy học theo dự án trong dạy học Sinh học ở trường trung học phổ thông thông qua những ví dụ cụ thể.

13. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn của giáo viên thông qua mô hình “nghiên cứu bài học” ở Việt Nam

13. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn của giáo viên thông qua mô hình “nghiên cứu bài học” ở Việt Nam

 21:57 14/09/2016

Ngày nay, “nghiên cứu bài học” đã thu hút được sự quan tâm của các nhà giáo dục và học giả trên toàn thế giới. Nghiên cứu bài học là một quá trình gồm 6 bước: - Hợp tác lập kế hoạch một bài học; - Quan sát việc thực hiện bài học; - Thảo luận về bài học; - Sửa đổi kế hoạch bài học (tùy chọn); - Dạy các phiên bản sửa đổi của bài học (tùy chọn); - Chia sẻ ý kiến và quan điểm về các phiên bản sửa đổi của bài học. Bài viết đề cập đến việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn của giáo viên thông qua mô hình “nghiên cứu bài học” ở Việt Nam.

5.  Một số kết quả đạt được của dự án xây dựng mô hình tổ chức hoạt động sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ

5. Một số kết quả đạt được của dự án xây dựng mô hình tổ chức hoạt động sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ

 16:08 14/09/2016

Nước ta đang ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới. Vì thế, càng cần phải tuân thủ những nguyên tắc và luật pháp quốc tế về sở hữu trí tuệ; biết bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình về tài sản trí tuệ, tạo giá trị thương mại để có thể trao đổi và có đủ quyền khi xuất hiện tranh chấp bản quyền sở hữu trí tuệ. Các cơ sở giáo dục đại học không nằm ngoài quá trình hội nhập mà phải đi đầu trong hoạt động sở hữu trí tuệ. Vì vậy, việc xây dựng một mô hình tổ chức hoạt động sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ là hết sức cần thiết.

17. Xây dựng tài liệu học tập trong môi trường e-learning theo mô hình ADDIE nhằm hỗ trợ sinh viên tự học trong dạy học dựa vào dự án phân tích thiết kế hệ thống thông tin

17. Xây dựng tài liệu học tập trong môi trường e-learning theo mô hình ADDIE nhằm hỗ trợ sinh viên tự học trong dạy học dựa vào dự án phân tích thiết kế hệ thống thông tin

 11:58 10/09/2016

Bài viết giới thiệu các nguyên tắc trong thiết kế tài liệu học tập điện tử nhằm phát huy tình tích cực của người học; mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo dự án trình độ cao đẳng ngành công nghệ phần mềm; vận dụng mô hình ADDIE để xây dựng tài liệu học tập trong môi trường e-learning nhằm hỗ trợ cho sinh viên tự học trong dạy học theo dự án.

14. Vận dụng dạy học dự án trong dạy học di truyền học ở đại học sư phạm, ngành sinh học nhằm nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên

14. Vận dụng dạy học dự án trong dạy học di truyền học ở đại học sư phạm, ngành sinh học nhằm nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên

 15:29 28/08/2016

Bài báo đưa ra quy trình dạy học dự án nói chung và vận dụng trong dạy học di truyền học ở đại học sư phạm ngành Sinh học nói riêng, đồng thời trình bày những kết quả đã đạt được.

16. Tổ chức dạy học theo dự án Sinh học 10 trung học phổ thông góp phần nâng cao năng lực tự học cho học sinh

16. Tổ chức dạy học theo dự án Sinh học 10 trung học phổ thông góp phần nâng cao năng lực tự học cho học sinh

 10:35 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về quy trình tổ chức hoạt động dạy học theo dự án và ví dụ về việc thực hiện dự án dạy học “Sản xuất một số sản phẩm ứng dụng của kĩ thuật liên men”.
Từ khóa: dạy học, dự án, Sinh học 10, sản phẩm ứng dụng, kĩ thuật liên men.

8. Thiết kế bộ công cụ đánh giá năng lực học tập hợp tác trong dạy học dựa vào dự án cho sinh viên cao đẳng nghành Công nghệ thông tin

8. Thiết kế bộ công cụ đánh giá năng lực học tập hợp tác trong dạy học dựa vào dự án cho sinh viên cao đẳng nghành Công nghệ thông tin

 22:44 13/07/2016

Qua phân tích biểu hiện năng lực học tập hợp tác cho sinh viên cao đẳng nghành Công nghệ thông tin, phân tích các dạng đánh giá năng lực trong dạy học dựa vào dự án như: đánh giá quá trình, đánh giá sản phẩm, đánh giá tổng kết. Tác giả đã đưa ra nguyên tắc thiết kế và quy trình xây dựng bộ công cụ đánh giá trong dạy học dựa vào dự án gồm các bước sau: Bước 1: Xác định mục đích, nội dung đánh giá như đánh giá năng lực qua các công việc khi sinh viên thực hiện dự án, đánh giá các năng lực bổ trợ khác trong dự án; Bước 2: Xác định tiêu chí đánh giá là sự cụ thể hóa những chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ trong “chuẩn đầu ra”; Bước 3: Thiết kế bộ công cụ. Tác giả cũng đưa ra quan niệm về đánh giá năng lực cho sinh viên nghành Công nghệ thông tin trình độ cao đẳng trong dạy học dựa vào dự án gồm: Đánh giá qua quan sát; Đánh giá qua hồ sơ học tập; Đánh giá qua bài thuyết minh; Đánh giá sản phẩm dự án. Tiếp đó tác giả thiết kế công cụ đánh giá năng lực học tập hợp tác.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Mừng Đảng mừng xuân
Chúc mừng năm mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây