46. Một số biện pháp tổ chức học sinh ôn luyện kiến thức khi tiến hành bài học Lịch sử trên lớp ở Trường Dự bị đại học dân tộc Trung ương Nha Trang

46. Một số biện pháp tổ chức học sinh ôn luyện kiến thức khi tiến hành bài học Lịch sử trên lớp ở Trường Dự bị đại học dân tộc Trung ương Nha Trang

 11:24 10/07/2017

Tóm tắt: Việc học tập nói chung và việc học tập môn Lịch sử ở Trường Dự bị đại học dân tộc Trung ương Nha Trang nói riêng là quá trình nhận thức, nhằm biến những kiến thức khoa học được nhân loại tích lũy qua bao nhiêu thế hệ để trở thành những kiến thức của bản thân các em. Kiến thức lịch sử của chương trình hệ dự bị đại học mà học sinh cần phải học rất nhiều, trong khi học sinh ở trường 100% là con em dân tộc thiểu số, có nhiều hạn chế và trở ngại về mọi mặt. Vì vậy, để giúp các em lĩnh hội kiến thức bền vững, đòi hỏi giáo viên cần tổ chức, hướng dẫn học sinh phương pháp ôn luyện hiệu quả; đồng thời, học sinh cũng cần được phát huy tính tích cực tự giác trong học tập.
Từ khóa: Ôn luyện kiến thức, bài học lịch sử, dự bị đại học, dân tộc thiểu số.

11. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC DỰ BỊ ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH

11. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC DỰ BỊ ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH

 14:27 14/03/2017

Ngày nay, các cấp từ trung học đến đại học tất cả các đổi mới nội dung, chương trình theo định hướng phát triển năng lực tự học. Bài viết này đề cập đến sự đổi mới cần thiết của việc xây dựng các chương trình chủ đề cho giáo dục dự bị đại học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

12. VẬN DỤNG MÔ HÌNH CIPO TRONG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC

12. VẬN DỤNG MÔ HÌNH CIPO TRONG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC

 14:27 14/03/2017

Tạo nguồn đào tạo cán bộ cho các vùng miền núi dân tộc thiểu số đặt ra yêu cầu cho các trường dân tộc dự bị đại học chú ý đến chất lượng đào tạo dự bị đại học để nâng cao chất lượng đào tạo dự bị đại học, để quản lý tốt hơn các hoạt động học tập của học sinh. Với sự quản lý của mô hình CIPO, hoạt động học tập sẽ được đảm bảo về chất lượng trong suốt quá trình đào tạo.

4. Quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của học sinh trường dự bị đại học dân tộc trung ương

4. Quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của học sinh trường dự bị đại học dân tộc trung ương

 08:59 13/02/2017

Bài báo trình bày những đặc thù của học sinh trường dự bị đại học dân tộc trung ương và biện pháp quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của học sinh trường dự bị đại học dân tộc trung ương nhằm phát triển toàn diện cho học sinh.

1. Đổi mới công tác tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng và xét tuyển vào học đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đối với học sinh hệ dự bị đại học

1. Đổi mới công tác tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng và xét tuyển vào học đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đối với học sinh hệ dự bị đại học

 09:34 11/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng và những đổi mới trong công tác tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng và xét tuyển vào học đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đối với học sinh hệ dự bị đại học.

2. Quản lí dạy học ở các trường dự bị đại học theo hướng phát huy khả năng  cá nhân học sinh người dân tộc

2. Quản lí dạy học ở các trường dự bị đại học theo hướng phát huy khả năng cá nhân học sinh người dân tộc

 10:43 26/10/2016

Bài báo trình bày đặc điểm đối tượng, nhiệm vụ dạy học của trường dự bi đại học trong việc tạo nguồn đào tạo cán bộ dân tộc và một số biện pháp quản lí dạy học ở các trường dự bị đại học theo hướng phát huy khả năng cá nhân học sinh người dân tộc.

6. Thực trạng quản lí hoạt động tự học ở trường dự bị đại học dân tộc trung ương

6. Thực trạng quản lí hoạt động tự học ở trường dự bị đại học dân tộc trung ương

 11:58 10/09/2016

Bài viết trình bày thực trạng về thái độ học tập của học sinh, việc bồi dưỡng động cơ tự học, quản lí việc xây dựng kế hoạch tự học, quản lí nội dung tự học, hướng dẫn nội dung tự học, việc hướng dẫn phương pháp tự học, chất lượng quản lí, quản lí việc kiểm tra, đánh giá kết quả tự học; nguyên nhân của thực trạng.

16. Tổ chức hoạt động dạy và học theo chuyên đề môn Sinh học ở trường dự bị đại học

16. Tổ chức hoạt động dạy và học theo chuyên đề môn Sinh học ở trường dự bị đại học

 10:25 05/08/2016

Bài viết trình bày vài nét về học sinh trường dự bị đại học; chuyên đề dạy học và dạy học theo chuyên đề; tổ chức các hoạt động dạy và học theo chuyên đề môn Sinh học ở trường dự bị đại học.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây