55. KHAI THÁC CÁC THÔNG ĐIỆP VĂN HÓA QUA HÌNH TƯỢNG LANG LIÊU  VÀ TRUYỆN BÁNH CHƯNG BÁNH DÀY NHẰM GIÁO DỤC DI SẢN TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG HÙNG VƯƠNG Ở PHÚ THỌ CHO THẾ HỆ TRẺ

55. KHAI THÁC CÁC THÔNG ĐIỆP VĂN HÓA QUA HÌNH TƯỢNG LANG LIÊU VÀ TRUYỆN BÁNH CHƯNG BÁNH DÀY NHẰM GIÁO DỤC DI SẢN TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG HÙNG VƯƠNG Ở PHÚ THỌ CHO THẾ HỆ TRẺ

 15:16 11/04/2019

Tóm tắt: “Bánh chưng, bánh dày” là một câu chuyện trong kho tàng truyền thuyết dân gian thời Hùng Vương, có có nội dung và ý nghĩa đặc biệt, vừa xây dựng một hình tượng văn học đẹp, vừa khéo léo lí giải một phong tục truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Bài viết tập trung làm rõ, khẳng định những giá trị thông điệp văn hóa mang tính giáo dục được chuyển tải qua hình tượng hoàng tử Lang Liêu và truyền thuyết này đồng thời đưa ra một số đề xuất nhằm khai thác những giá trị văn hóa đó phục vụ công tác giáo dục di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương cho thế hệ trẻ ở Phú Thọ.
Từ khóa: hình tượng Lang Liêu, bánh chưng bánh dày, di sản văn hóa, thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

63. BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY NGHỆ THUẬT TUỒNG HUẾ NHẰM GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG CHO TRẺ MẦM NON HIỆN NAY

63. BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY NGHỆ THUẬT TUỒNG HUẾ NHẰM GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG CHO TRẺ MẦM NON HIỆN NAY

 09:40 24/08/2017

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới, di sản văn hoá là bộ phận quan trọng cấu thành nên văn hóa của mỗi quốc gia dân tộc, có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Những giá trị văn hóa đọng lại trên các di sản văn hoá là những bằng chứng về sự trường tồn của cái đẹp, của quá khứ đối với hôm nay và ngày mai. Việc giữ gìn và phát huy các di sản văn hoá là nhằm xây dựng niềm tự hào dân tộc, khơi dậy nguồn sức mạnh nội sinh cho quá trình phát triển bền vững của đất nước trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Bài viết đề cập vài nét về nghệ thuật sân khấu tuồng Huế và đề xuất một số biện pháp bảo tồn giá trị văn hoá tuồng Huế qua việc đưa vào nội dung các hoạt động giáo dục tại các trường mầm non.

18. Giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa cho học sinh phổ thông qua môn Lịch sử

18. Giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa cho học sinh phổ thông qua môn Lịch sử

 10:37 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết nêu lên việc khai thác, sử dụng có hiệu quả các di sản văn hóa; thực trạng việc khai thác, sử dụng di sản văn hóa trong dạy học Lịch sử qua đó đề xuất một số biện pháp nhằm bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa.
Từ khóa: di sản văn hóa, học sinh phổ thông, Lịch sử.

17. Sử dụng di sản văn hóa trong dạy học - biện pháp nâng cao hiệu quả bài học Lịch sử ở trường phổ thông

17. Sử dụng di sản văn hóa trong dạy học - biện pháp nâng cao hiệu quả bài học Lịch sử ở trường phổ thông

 13:53 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày khái niệm di sản văn hóa; sử dụng di sản văn hóa trong dạy học như một biện pháp nâng cao hiệu quả bài học Lịch sử ở trường phổ thông.
Từ khóa: di sản văn hóa, dạy học, lịch sử, phổ thông.

19. Giáo dục giá trị di sản văn hóa trong dạy học Địa lí ở trường trung học phổ thông

19. Giáo dục giá trị di sản văn hóa trong dạy học Địa lí ở trường trung học phổ thông

 09:00 08/07/2016

Bài viết trình bày ý nghĩa của của di sản văn hóa đối với dạy - học Địa lý cho học sinh trung học phổ thông; Phân tích vai trò của trường phổ thông đối với việc giáo dục giá trị di sản văn hóa. Từ đó, tác giả đề xuất một số hình thức tổ chức dạy học giáo dục giá trị di sản văn hóa cho học sinh trong dạy học Địa lý ở trường trung học phổ thông như: - Câu lạc bộ yêu Địa lý; - Tổ chức triển lãm Địa lý; - Tổ chức tham quan Địa lý - trãi nghiệm di sản; - Tiến hành bài học tại nơi có di sản; - Tổ chức thi tìm hiểu về di sản.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây