58. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên qua dạy học các môn khoa học Mác-Lênin

58. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên qua dạy học các môn khoa học Mác-Lênin

 11:17 26/10/2018

Tóm tắt: Hiện nay, chất lượng học tập các môn khoa học Mác-Lênin còn nhiều hạn chế do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân về nhận thức của sinh viên. Để giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên hiện nay, trước hết cần phải thay đổi nhận thức của mọi người trong toàn ngành và cả xã hội; cần giúp cho các cấp lãnh đạo, quản lí, giảng viên, sinh viên và cả phụ huynh nhận thức đúng đắn về vị trí và vai trò của các môn khoa học Mác-Lênin trong hệ thống các môn học ở trường đại học. Bài viết nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên qua dạy học các môn khoa học Mác-Lênin.
Từ khóa: Thế giới quan, chất lượng giáo dục, duy vật biện chứng, khoa học Mác-Lênin.

18. Vận dụng phép biện chứng duy vật trong dạy học toán ở phổ thông

18. Vận dụng phép biện chứng duy vật trong dạy học toán ở phổ thông

 02:59 09/02/2017

Bài báo trình bày một số cặp phạm trù cơ bản của triết học duy vật biện chứng, những quy luật của triết học duy vật biện chứng trong dạy học toán ở phổ thông.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây