7. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN  TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

7. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

 15:35 11/09/2020

TÓM TẮT: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang diễn ra một cách mạnh mẽ, gây tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực xã hội nói chung và giáo dục nói riêng. Cùng với sự bùng nổ của Internet và những phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin đã khiến nhiều mô hình, phương pháp đào tạo mới ra đời, trong đó hình thức đào tạo trực tuyến (E-learning) là hình thức đào tạo mà nhiều cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam đang hướng tới nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Bài viết đề cập đến những khó khăn, thách thức của đào tạo trực tuyến và đề xuất một số giải pháp cơ bản. Các giải pháp này được thực hiện sẽ góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo trực tuyến tại các trường đại học trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.
Từ khóa: E-learning, dạy học trực tuyến, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, giáo dục đại học, công nghệ thông tin

12. Sử dụng hệ thống Edmodo hỗ trợ tổ chức hoạt động tự học ngoài giờ lên lớp cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

12. Sử dụng hệ thống Edmodo hỗ trợ tổ chức hoạt động tự học ngoài giờ lên lớp cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

 22:45 22/12/2018

Tóm tắt: Bài báo trình bày giải pháp sử dụng hệ thống quản lí học tập dựa trên đám mây Edmodo hỗ trợ tổ chức hoạt động tự học ngoài giờ lên lớp cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên.
Từ khóa: Sinh viên, Tự học, E-learning, Điện toán đám mây, Edmodo.

46. THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E-LEARNING TRONG DẠY HỌC CHO HỌC SINH ĐIẾC

46. THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E-LEARNING TRONG DẠY HỌC CHO HỌC SINH ĐIẾC

 16:12 06/12/2017

Tóm tắt: E-learning - một công nghệ dạy học mới đang trở nên phổ biến trong giáo dục. Tuy nhiên, việc thiết kế và đào tạo E-learning cho học sinh điếc có đặc điểm riêng của nó. Giáo viên thiết kế phải hiểu rõ về các tính năng của công nghệ. Họ cũng cần biết cả hai đặc tính của học sinh khiếm thính và hệ thống ngôn ngữ ký hiệu. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết sự cần thiết của E-learning và cách thiết kế một bài học phù hợp cho học sinh điếc.
Từ khoá: E-learning, ký hiệu , dạy học điếc.

55. Xây dựng hệ thống E-learning kiểm tra, đánh giá học phần theo hình thức trắc nghiệm tại Trường Đại học Hồng Đức

55. Xây dựng hệ thống E-learning kiểm tra, đánh giá học phần theo hình thức trắc nghiệm tại Trường Đại học Hồng Đức

 11:29 10/07/2017

Tóm tắt: Sự phát triển của công nghệ thông tin cũng như mạng máy tính và mạng Internet đã hỗ trợ cho việc kiểm tra đánh giá các học phần theo hình thức trắc nghiệm khách quan trên máy vi tính. Học sinh, sinh viên làm bài kiểm tra trên máy vi tính tại phòng học có sự giám sát của giảng viên hoặc ôn tập tự kiểm tra, đánh giá các học phần tại bất kì địa điểm nào và bất kì thời gian nào. Bài viết đưa ra các bước xây dựng hệ thống E-learning phục vụ việc kiểm tra, đánh giá các học phần theo hình thức trắc nghiệm khách quan tại Trường Đại học Hồng Đức.
Từ khóa: E-learning, tự đánh giá, trắc nghiệm khách quan.

15. Sử dụng hệ thống E- learning vật lí hỗ trợ quá trình học tập của học sinh

15. Sử dụng hệ thống E- learning vật lí hỗ trợ quá trình học tập của học sinh

 15:26 22/02/2017

Bài báo giới thiệu 3 cấu trúc tiêu biểu của hệ thống E- learning vật lí (tìm kiếm thông tin, kiểm tra kiến thức, tự học ) hỗ trợ quá trình học tập của học sinh.

18. Ứng dụng mã nguồn mở Moodle trong E-learning hỗ trợ kiểm tra đánh giá online nâng cao chất lượng đào tạo theo tín chỉ ở các trường đại học

18. Ứng dụng mã nguồn mở Moodle trong E-learning hỗ trợ kiểm tra đánh giá online nâng cao chất lượng đào tạo theo tín chỉ ở các trường đại học

 15:26 22/02/2017

Bài báo trình bày ứng dụng mã nguồn mở Moodle trong E-learning hỗ trợ kiểm tra đánh giá online (quy trình sử dụng câu hỏi, xử lí kết quả thi) nâng cao chất lượng đào tạo theo tín chỉ ở các trường đại học.

24. Sử dụng E-learning trong đào tạo giáo viên ở một số nước châu Âu

24. Sử dụng E-learning trong đào tạo giáo viên ở một số nước châu Âu

 16:14 13/02/2017

Bài báo trình bày mô hình đào tạo giáo viên và sử dụng E-learning trong đào tạo giáo viên ở một số nước châu Âu và vận dụng vào Viêt Nam.

19. Ứng dụng E-learning trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành sư phạm Toán ở trường đại học

19. Ứng dụng E-learning trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành sư phạm Toán ở trường đại học

 01:12 08/01/2017

Bài báo trình bày vai trò của rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, khả năng sử dụng E-learning và một số yêu cầu đối với ứng dụng E-learning trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành sư phạm Toán ở trường đại học.

21. Chuyển hóa sư phạm từ môi trường dạy học truyền thống sang môi trường E-learning

21. Chuyển hóa sư phạm từ môi trường dạy học truyền thống sang môi trường E-learning

 01:08 08/01/2017

Bài báo giới thiệu đặc điểm của E-learning, những thuận lợi và khó khăn khi chuyển từ đào tạo truyền thống sang E-learning và việc chuyển hóa sư phạm từ môi trường dạy học truyền thống sang môi trường E-learning.

15. Ứng dụng E-learning trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ở trường đại học

15. Ứng dụng E-learning trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ở trường đại học

 09:31 03/10/2016

Tóm tắt: Bài viết bàn về khả năng ứng dụng E-learning trong đào tạo và ứng dụng E-learning trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên. Với ưu điểm học mọi lúc, mọi nơi, mọi đối tượng của E-learning nên E-learning sẽ có tác dụng tích cực khi ứng dụng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên, với các đặc điểm: đảm bảo hỗ trợ tích cực quá trình dạy học, cung cấp chương trình học tập phân nhánh, tạo môi trường cho sinh viên hoạt động, lưu vết hoạt động của sinh viên, phản hồi và điều hướng hoạt động của sinh viên.
Từ khóa: Ứng dụng, E-learning, rèn luyện, nghiệp vụ sư phạm, sinh viên, đại học

23. Đôi nét về ứng dụng E-learning trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của Hàn Quốc

23. Đôi nét về ứng dụng E-learning trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của Hàn Quốc

 10:40 19/09/2016

Tóm tắt: Đào tạo trực tuyến được xem là hình thức đổi mới giáo dục từ xa, cung cấp các hướng dẫn học tập cho học viên qua mạng Internet. Ở Hàn Quốc, từ khi công nghệ thông tin được tích hợp vào trong đào tạo giáo viên đã mang lại một số lợi ích nhất định, làm cho công tác này trở nên thiết thực và hiệu quả hơn. Bài viết đề cập đôi nét về ứng dụng E-learning trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của Hàn Quốc.
Từ khóa: E-learning, đào tạo, bồi dưỡng, giáo viên, Hàn Quốc.

21. Ứng dụng E-learning trong dạy học phần Ngôn ngữ lập trình Pascal tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

21. Ứng dụng E-learning trong dạy học phần Ngôn ngữ lập trình Pascal tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

 16:05 15/09/2016

Tóm tắt: Cùng với sự phát triển mạnh mẽ và những tiện ích mà internet đem lại, việc cung cấp các khóa học trực tuyến đang trở thành một giải pháp hữu hiệu cho ngành giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cũng như phát huy tính chủ động, tích cực của người học. Bài viết đề cập vấn đề ứng dụng E-learning trong dạy học phần Ngôn ngữ lập trình Pascal ở Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
Từ khóa: E-learning, Ngôn ngữ lập trình Pascal, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

24 - Tổ chức dạy học môn Mạng máy tính cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên theo mô hình B-Learning

24 - Tổ chức dạy học môn Mạng máy tính cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên theo mô hình B-Learning

 16:31 10/09/2016

Với sự phát triển của công nghệ thông tin, E-Learning ra đời đánh dấu bước ngoặt trong sự phát triển của khoa học giáo dục. Với sự hỗ trợ của E-Learning, sinh viên có thể học mọi lúc, mọi nơi, , có thể tự học, tự nghiên cứu, tự khám phá tri thức, giúp nâng cao tính tích cực, chủ động của người học. Tuy nhiên, đây chưa phải là hình thức dạy học hoàn hảo. Có thể kết hợp các hình thức dạy học này để khắc phục được nhược điểm và phát huy ưu điểm tạo nên hình thức dạy học hỗn hợp B-Learning, mang lại hiệu quả cao trong giáo dục nói chung và kết quả đào tạo của các trường cao đẳng nói riêng.

17. Xây dựng tài liệu học tập trong môi trường e-learning theo mô hình ADDIE nhằm hỗ trợ sinh viên tự học trong dạy học dựa vào dự án phân tích thiết kế hệ thống thông tin

17. Xây dựng tài liệu học tập trong môi trường e-learning theo mô hình ADDIE nhằm hỗ trợ sinh viên tự học trong dạy học dựa vào dự án phân tích thiết kế hệ thống thông tin

 11:58 10/09/2016

Bài viết giới thiệu các nguyên tắc trong thiết kế tài liệu học tập điện tử nhằm phát huy tình tích cực của người học; mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo dự án trình độ cao đẳng ngành công nghệ phần mềm; vận dụng mô hình ADDIE để xây dựng tài liệu học tập trong môi trường e-learning nhằm hỗ trợ cho sinh viên tự học trong dạy học theo dự án.

20. Xây dựng E-learning trong hỗ trợ dạy - tự học Vật lí cho học sinh trung học phổ thông

20. Xây dựng E-learning trong hỗ trợ dạy - tự học Vật lí cho học sinh trung học phổ thông

 14:34 16/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày khái lược về E-learning; tự học và dạy - tự học và mô hình tự học Vật lí có hướng dẫn của giáo viên với sự hỗ trợ của E-learning.
Từ khóa: e-learning, tự học, Vật lí, học sinh, phổ thông.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây