34. VẬN DỤNG B-LEARNING TRONG TỔ CHỨC DẠY HỌC CHƯƠNG  “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” (VẬT LÍ 10) VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA FACEBOOK THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH

34. VẬN DỤNG B-LEARNING TRONG TỔ CHỨC DẠY HỌC CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” (VẬT LÍ 10) VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA FACEBOOK THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH

 11:19 11/04/2019

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu nghiên cứu về phát triển năng lực tự học của học sinh trong việc tổ chức dạy học theo mô hình B-Learning, chương “Các định luật bảo toàn” (Vật lí 10) với sự hỗ trợ của mạng xã hội (facebook). Kết quả cho thấy, việc dạy học theo hướng bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh với sự hỗ trợ của facebook giúp học sinh có nhiều thời gian, không gian học tập, học sinh ở lớp thực nghiệm học tập tích cực, hào hứng, kết quả phát triển năng lực cao hơn so với lớp đối chứng.
Từ khóa: B-Learning, facebook, thành tố năng lực, mạng xã hội, hứng thú, tích cực, Vật lí 10.

24. Thực trạng mức độ sử dụng mạng xã hội facebook của sinh viên năm thứ ba Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

24. Thực trạng mức độ sử dụng mạng xã hội facebook của sinh viên năm thứ ba Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

 17:08 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu mức độ sử dụng mạng xã hội facebook của sinh viên năm thứ ba Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, về các vấn đề: tần suất sử dụng; thời gian sử dụng, số lần vào facebook trong một ngày; khuynh hướng kết bạn, lượng bạn bè trên facebook; ảnh hưởng của việc tham gia mạng xã hội facebook tới việc gia tăng các biểu hiện rối loạn giấc ngủ của sinh viên năm thứ 3. Từ đó, tác giả kết luận một số vấn đề đối với sinh viên và nhà trường nhằm hạn chế những mặt tiêu cực do việc sử dụng mạng xã hội này đem lại.
Từ khóa: mức độ sử dụng, mạng xã hội, facebook, sinh viên năm thứ ba, Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây