48. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất tại các trường đại học sư phạm

48. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất tại các trường đại học sư phạm

 23:02 18/09/2018

Tóm tắt: Bài báo đề cập một số vấn đề lí luận về giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất tại các trường đại học sư phạm, đồng thời nêu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất.
Từ khóa: Giá trị nghề nghiệp, Giáo dục cho sinh viên, ngành giáo dục thể chất.

76. QUY TRÌNH TỔ CHỨC TRẢI NGHIỆM GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC VIÊN QUA HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

76. QUY TRÌNH TỔ CHỨC TRẢI NGHIỆM GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC VIÊN QUA HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

 13:16 01/10/2017

Tóm tắt: Thực hành sư phạm là con đường quan trọng trong giáo dục nhân cách nghề nghiệp nói chung và hình thành định hướng giá trị nghề nghiệp nói riêng cho học viên sư phạm. Do vậy, cần tích cực đưa học viên vào các hoạt động thực hành sư phạm để trải nghiệm các giá trị nghề nghiệp sư phạm. Bài viết trình bày nội dung và quy trình tổ chức trải nghiệm giá trị nghề nghiệp sư phạm quân sự cho học viên thông qua hoạt động thực hành sư phạm ở các trường đại học trong quân đội hiện nay.
Từ khóa: Thực hành sư phạm, học viên, trải nghiệm, giá trị nghề nghiệp.

22. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình định hướng giá trị nghề nghiệp cho học viên sư phạm ở các trường đại học quân sự hiện nay

22. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình định hướng giá trị nghề nghiệp cho học viên sư phạm ở các trường đại học quân sự hiện nay

 04:40 20/04/2017

Quá trình định hướng giá trị nghề nghiệp quá trình định hướng cho sinh viên sư phạm trong các trường đại học quân sự chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm cả những yếu tố chủ quan và khách quan. Những tác động xảy ra thường xuyên theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực. Các nhà giáo dục cần phải nắm rõ những yếu tố cũng như chiều hướng ảnh hưởng của chúng để đưa ra những biện pháp phù hợp trong định hướng giá trị nghề nghiệp cho học viên sư phạm.

15. MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC VIÊN Ở CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

15. MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC VIÊN Ở CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

 03:27 14/03/2017

Xây dựng môi trường giáo dục có giá trị chuyên nghiệp cho sinh viên là một công việc quan trọng và cần thiết cho mỗi cơ sở giáo dục đại học nói chung và quân đội nói riêng theo hướng dẫn để nâng cao chất lượng tổng thể của giáo dục-đào tạo. Bài viết tập trung vào nội dung đề xuất và bình luận, biện pháp cơ bản để xây dựng môi trường giáo dục có giá trị cho sinh viên trong sự nghiệp của trường quân sự.

4. Định hướng giá trị nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông  là người dân tộc thiểu số ở tỉnh Thái Nguyên

4. Định hướng giá trị nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số ở tỉnh Thái Nguyên

 03:04 04/01/2017

Bài báo trình bày nội dung nghiên cứu thưc trạng định hướng giá trị nghề nghiệp và xu hướng chọn nghề của học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số ở tỉnh Thái Nguyên góp phần tạo cơ sở thực tiễn, giúp các nhà giáo dục lựa chọn các biện pháp giáo dục phù hợp trong công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây