31.	Bước đầu tìm hiểu thực trạng nhận thức của sinh viên Trường Đại học Xây dựng về hệ giá trị của con người Việt Nam trong thời kì mới

31. Bước đầu tìm hiểu thực trạng nhận thức của sinh viên Trường Đại học Xây dựng về hệ giá trị của con người Việt Nam trong thời kì mới

 16:56 23/07/2017

Nghiên cứu nhận thức về hệ thống giá trị của Việt Nam trong giai đoạn mới của sinh viên Trường Đại học Xây dựng cho thấy những thay đổi trong việc định hướng các giá trị của người Việt Nam ngày nay về tín ngưỡng, lí tưởng, việc làm, thu nhập, lối sống, hôn nhân và gia đình. Những phân tích này là cơ sở để các nhà quản lí tìm ra giải pháp để bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

27.	Kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống ở Việt Nam trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

27. Kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống ở Việt Nam trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 15:40 20/04/2017

Việt Nam với hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước đã tạo ra nền văn hóa riêng, phong phú và bền vững với các giá trị truyền thống tốt đẹp và cao quý. Kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong giai đoạn hiện nay là trách nhiệm của từng cá nhân và xã hội. Thực hiện tốt điều này góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

13. Giá trị văn hóa truyền thống trong thơ Nôm của Nguyễn Khuyến

13. Giá trị văn hóa truyền thống trong thơ Nôm của Nguyễn Khuyến

 15:48 29/09/2016

Tóm tắt: Với cảm quan hiện thực tinh tế, nhạy bén, Nguyễn Khuyến đã đưa vào thơ của mình không ít những nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa của nhân dân vùng đồng bằng Bắc bộ và người dân làng Yên Đổ quê hương ông. Bài viết phân tích những phong tục truyền thống trong một số bài thơ Nôm của Nguyễn Khuyến: phong tục mừng thọ, chợ Tết, phong tục đánh trống, đốt pháo đêm giao thừa. Đó là những chứng tích văn hóa chân thực để các thế hệ mai sau tìm hiểu và lưu giữ những nét đẹp văn hóa của dân tộc
Từ khóa: thơ Nôm, Nguyễn Khuyến, giá trị văn hóa truyền thống

16. Tích hợp giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong dạy học tác phẩm văn học Việt Nam thời Trung đại ở trường phổ thông

16. Tích hợp giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong dạy học tác phẩm văn học Việt Nam thời Trung đại ở trường phổ thông

 13:51 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về tầm quan trọng của dạy học tích hợp trong dạy học tác phẩm văn học Việt Nam thời Trung đại; một số chủ đề văn học trung đại mang đậm giá trị văn hóa truyền thống; một số đề xuất tích hợp giáo dục giá trị văn hóa trong dạy học văn học trung đại ở phổ thông.
Từ khóa: tích hợp, giáo dục, giá trị văn hóa truyền thống.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây