11. Giáo dục ý thức dân chủ xã hội chủ nghĩa cho quân nhân quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

11. Giáo dục ý thức dân chủ xã hội chủ nghĩa cho quân nhân quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

 14:58 12/06/2019

Tóm tắt: Giáo dục ý thức dân chủ xã hội chủ nghĩa của quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam có ý nghĩa then chốt trong xây dựng Quân đội, góp phần nâng cao nhận thức, thái độ, tình cảm, ý chí, quyết tâm và niềm tin của quân nhân với chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, giúp họ phát huy khả năng sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Bài viết làm rõ khái niệm ý thức dân chủ xã hội chủ nghĩa, phân tích nội dung và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ý thức dân chủ xã hội chủ nghĩa cho quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay nhằm xây dựng Quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.
Từ khóa: Giáo dục ý thức, ý thức dân chủ xã hội chủ nghĩa, Quân đội nhân dân Việt Nam.

4. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ HỒ CHÍ MINH CHO SINH VIÊN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN HIỆN NAY

4. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ HỒ CHÍ MINH CHO SINH VIÊN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN HIỆN NAY

 08:44 19/12/2017

Tóm tắt: Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong hệ thống những quan điểm sâu sắc và toàn diện của Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam. Bài báo trình bày những phân tích làm rõ sự cần thiết của việc giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự cho sinh viên học viện Chính trị Công anh nhân dân hiện nay.
Từ khóa: Tư tưởng quân sự, quốc phòng, giáo dục ý thức, Học viện Chính trị.

66. GIÁO DỤC Ý THỨC QUYỀN CON NGƯỜI GÓP PHẦN THỰC THI  TỐT HƠN QUYỀN CON NGƯỜI CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC MÔNG  Ở CÁC TỈNH TÂY BẮC HIỆN NAY

66. GIÁO DỤC Ý THỨC QUYỀN CON NGƯỜI GÓP PHẦN THỰC THI TỐT HƠN QUYỀN CON NGƯỜI CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC MÔNG Ở CÁC TỈNH TÂY BẮC HIỆN NAY

 09:28 11/07/2017

Muốn thực thi quyền con người cần những điều kiện bảo đảm nhất định. Trong các điều kiện bảo đảm đó, có đảm bảo về mặt xã hội mà cụ thể là ý thức, trình độ nhận thức của cả chủ thể thực thi và chủ thể thụ hưởng quyền có ý nghĩa quyết định đối với vấn đề này. Thực thi quyền con người của đồng bào dân tộc Mông ở các tỉnh Tây Bắc là mục tiêu được đặt trong điều kiện có nhiều đặc thù, trong đó: trình độ nhận thức, ý thức quyền con người có nhiều hạn chế đang thực sự là một trở ngại. Trên cơ sở nhận thức thực trạng quyền con người của đồng bào dân tộc Mông ở các tỉnh Tây Bắc, đề ra các giải pháp tăng cường giáo dục ý thức quyền con người, góp phần thực thi tốt hơn quyền con người của đồng bào dân tộc Mông trong giai đoạn hiện nay.

23. Một số giải pháp nhằm giáo dục ý thức giữ gìn, phát hủy bản sắc dân tộc cho sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay

23. Một số giải pháp nhằm giáo dục ý thức giữ gìn, phát hủy bản sắc dân tộc cho sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay

 08:56 31/03/2017

Hội nhập quốc tế ảnh hưởng cả hai mặt tích cực và tiêu cực đến bản sắc dân tộc của mỗi quốc gia.Đối với nước ta, chưa bao giờ việc giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc lại được đặt ra một cách bức thiết như hiện nay.Bởi đây không chỉ là điều kiện để phát triển lành mạnh con người và xã hội mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp phát triển bền vững và tiến bộ của đất nước. Cần thiết cho sinh viên, lực lượng tiêu biểu của thế hệ trẻ, phải xác định rõ trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc trước sự tác động của hội nhập quốc tế.

10. Giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo cho học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam ở trường phổ thông

10. Giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo cho học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam ở trường phổ thông

 16:07 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập vai trò, nhiệm vụ của giáo dục ý thức về chủ quyền biển đảo cho học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam ở trường phổ thông; nội dung của hoạt động này gồm: giáo dục ý thức về chủ quyền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, về giá trị tiềm năng kinh tế - xã hội của biển đảo với xây dựng, phát triển đất nước; nắm vững kiến thức về biển đảo trong sự thống nhất biên giới, lãnh thổ quốc gia; giáo dục ý thức trách nhiệm và hành động cụ thể để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Từ đó, tác giả đề xuất biện pháp cụ thể giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo cho học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam ở trường phổ thông, qua các bài học chính khóa và ngoại khóa.
Từ khóa: giáo dục ý thức, chủ quyền biển đảo, học sinh, dạy học lịch sử, trường phổ thông

11. Dạy học tác phẩm Vợ chồng A phủ của Tô Hoài theo hướng tích hợp giáo dục ý thức bảo toàn văn hóa dân tộc

11. Dạy học tác phẩm Vợ chồng A phủ của Tô Hoài theo hướng tích hợp giáo dục ý thức bảo toàn văn hóa dân tộc

 11:58 10/09/2016

Bài viết nêu lên thực trạng thích hợp giáo dục ý thức bảo tồn văn hóa dân tộc trong các giờ dạy Ngữ văn ở một số trường trung học phổ thông huyện Ba vì – Hà Nội; các nội dung tích hợp ý thức bảo tồn văn hóa dân tộc: tục cướp vợ, tục nhảy đồng, trang phục, chơi hội mùa xuân; sử dụng kết hợp các phương pháp, phương tiện dạy học để tích hợp giáo dục; từ đó đưa ra một số kết luận và đề xuất.

16. Tích hợp nhiệm vụ giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua việc dạy học môn Hóa học ở trường trung học phổ thông

16. Tích hợp nhiệm vụ giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua việc dạy học môn Hóa học ở trường trung học phổ thông

 08:54 08/07/2016

Bài viết đề xuất một số biện pháp để lồng ghép nhiệm vụ giáo dục môi trường cho học sinh thông qua dạy học Hóa học như sau: - Phân tích nội dung Hóa học trong chương trình Hoa học phổ thông để giải thích các hiện tượng về thế giới tự nhiên, các hiện tượng về môi trường trong cuộc sống; - Lồng ghép các nội dung liên quan đến môi trường vào bài tập Hóa học; - Dạy học thông qua các trải nghiệm, dạy học dự án góp phần có tác dụng tích cực trong việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây