16. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC  CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN CHÂU ĐỨC, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

16. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN CHÂU ĐỨC, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 23:20 03/09/2019

Tóm tắt: Để công tác giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường trung học phổ thông đạt hiệu quả cao thì nhất thiết phải kể đến vai trò của công tác quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh. Bài viết nghiên cứu thực trạng công tác quản lí giáo dục đạo đức ở các trường trung học phổ thông huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trên cơ sở đề xuất các biện pháp quản lí có khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác này ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện.
Từ khóa: quản lí, giáo dục đạo đức, trung học phổ thông.

8. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH  Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

8. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 23:54 22/06/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả khảo sát 120 cán bộ quản lí và cán bộ, giáo viên về mức độ thực hiện các nội dung quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường tiểu học huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở cho việc đề xuất những biện pháp quản lí phù hợp với đặc thù của địa phương trong thời gian tới.
Từ khóa: thực trạng, giáo dục đạo đức, tiểu học.

05. Giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học qua các truyện sinh hoạt trong sách giáo khoa tiếng Việt tiểu học

05. Giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học qua các truyện sinh hoạt trong sách giáo khoa tiếng Việt tiểu học

 03:51 12/06/2019

Tóm tắt: Trong sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học, cùng với các thể loại truyện thiếu nhi như: truyện cổ hiện đại, truyện danh nhân, truyện khoa học… thì truyện sinh hoạt là thể loại truyện được đưa vào giảng dạy với số lượng lớn các tác phẩm, đoạn trích. Truyện sinh hoạt là những câu chuyện xoay quanh cuộc sống sinh hoạt, lao động, học tập, tâm lí lứa tuổi của các em thiếu nhi. Với ngôn ngữ giản dị, trong sáng, dễ hiểu, với nội dung phong phú đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống sinh hoạt, lao động, học tập của các em, các tác phẩm, đoạn trích thuộc thể loại truyện sinh hoạt đã có vai trò quan trọng trong việc giáo dục học sinh tiểu học trở thành những con người có sự phát triển toàn diện về nhân cách và đạo đức.
Từ khóa: Giáo dục đạo đức, truyện sinh hoạt, Tiếng Việt, học sinh tiểu học, bài học.

14. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN

14. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN

 05:16 04/01/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả khảo sát 134 cán bộ quản lí và giáo viên về thực trạng quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường trung học phổ thông ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Kết quả khảo sát là cơ sở thực tiễn để đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động này.
Từ khóa: thực trạng, giáo dục đạo đức, trung học phổ thông.

9. Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

9. Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

 23:51 19/09/2018

Tóm tắt: Học sinh trung học cơ sở đang ở giai đoạn có nhiều thay đổi về tâm, sinh lí và nhận thức. Việc giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở sẽ giúp học sinh nhận thức đúng đắn phù hợp với lứa tuổi từ đó tự điều chỉnh hành vi đạo đức cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội. Bài viết trình bày thực trạng quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
Từ khóa: Đạo đức, giáo dục đạo đức, học sinh, trung học cơ sở, quản lí giáo dục đạo đức.

63. Tính tất yếu và tầm quan trọng của việc vận dụng phạm trù “nghĩa vụ” vào giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay

63. Tính tất yếu và tầm quan trọng của việc vận dụng phạm trù “nghĩa vụ” vào giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay

 23:38 18/09/2018

Tóm tắt: Giáo dục đạo đức có vai trò và vị trí rất lớn trong hoàn thiện nhân cách. Trong đó, “nghĩa vụ” là một phạm trù trung tâm, với tư cách là một phạm trù đạo đức. Nghĩa vụ là những chuẩn mực sống hoàn toàn mang tính tự giác trong hành động của mỗi cá nhân, hay đó chính là đạo đức của con người trong xã hội. Thực hiện nghĩa vụ của bản thân là một trong những điều không thể thiếu đối với quá trình hoàn thiện nhân cách. Điều này có ý nghĩa đặc biệt, nhất là đối với SV, lớp thanh niên trí thức đại diện và quyết định tương lai của đất nước. Bài viết tập trung làm rõ tính tất yếu và sự cần thiết của việc vận dụng phạm trù “nghĩa vụ” trong giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay.
Từ khóa: Tính tất yếu, sự cần thiết, vận dụng phạm trù đạo đức, giáo dục đạo đức, sinh viên.

65. Đánh giá thực trạng giáo dục lòng nhân ái cho học sinh Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Nội thông qua hoạt động nhân đạo

65. Đánh giá thực trạng giáo dục lòng nhân ái cho học sinh Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Nội thông qua hoạt động nhân đạo

 23:38 18/09/2018

Tóm tắt: Bài báo này trình bày một số kết quả nghiên cứu khảo sát thực trạng giáo dục lòng nhân ái cho học sinh trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Nội thông qua hoạt động nhân đạo trong những năm qua. Đây là những căn cứ quan trọng làm cơ sở thực tiễn đề xuất các biện pháp giáo dục phù hợp.
Từ khóa: lòng nhân ái, hoạt động nhân đạo, giáo dục đạo đức.

04. Một số biện pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên quân đội nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện trong giai đoạn hiện nay

04. Một số biện pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên quân đội nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện trong giai đoạn hiện nay

 04:15 07/07/2018

Tóm tắt: Đạo đức cách mạng là phẩm chất cốt lõi của thanh niên quân đội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các đơn vị, là tiền đề quan trọng giúp thanh niên nâng cao ý thức tự giác trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỉ luật Quân đội. Chính vì vậy, để góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện đòi hỏi các cấp ủy đảng, người chỉ huy các cấp phải tăng cường các biện pháp lãnh đạo, quản lí, giáo dục nâng cao đạo đức cách mạng cho thanh niên. Bài viết trình bày về một số biện pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên quân đội nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Đạo đức, giáo dục đạo đức, đạo đức cách mạng, thanh niên, quân đội.

22. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC VIÊN TẠI MỘT SỐ  TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

22. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC VIÊN TẠI MỘT SỐ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 23:54 29/06/2018

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả khảo sát về hoạt động giáo dục đạo đức cho học viên tại một số trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tác giả tập trung khảo sát cán bộ quản lí, giáo viên, phụ huynh học sinh về các nội dung chính là mục tiêu, nội dung, phương pháp và các hình thức giáo dục đạo đức tại các trung tâm này. Từ kết quả khảo sát, có thể chỉ ra các tồn tại và gợi ý về những biện pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Từ khóa: giáo dục đạo đức, thực trạng, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, Hà Nội.

09. Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học viên tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP. Hà Nội

09. Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học viên tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP. Hà Nội

 00:33 21/03/2018

Tóm tắt: Giáo dục đạo đức cho học sinh trong các nhà trường phổ thông là một nhiệm vụ quan trọng, nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Tuy vậy, hoạt động giáo dục đạo đức cho học viên tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, cần có những biện pháp mới phù hợp.
Bài viết trình bày một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục đạo đức cho học viên tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp -giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: giáo dục đạo đức, học viên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Hà Nội.

05. Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường tiểu học thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

05. Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường tiểu học thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 00:30 21/03/2018

Tóm tắt: Bài viết trình bày những phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường tiểu học TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và bước đầu đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trên địa bàn này.
Từ khóa: Quản lí nhà trường, giáo dục đạo đức, trường tiểu học.

63. TÍNH TẤT YẾU VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC VẬN DỤNG PHẠM TRÙ “NGHĨA VỤ” VÀO VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN HIỆN NAY

63. TÍNH TẤT YẾU VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC VẬN DỤNG PHẠM TRÙ “NGHĨA VỤ” VÀO VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN HIỆN NAY

 13:08 01/10/2017

Tóm tắt: Giáo dục đạo đức có vai trò và vị trí rất lớn trong hoàn thiện nhân cách. Trong đó phạm trù nghĩa vụ là một phạm trù trung tâm, nghĩa vụ với tư cách là một phạm trù đạo đức. Nghĩa vụ là những chuẩn mực sống hoàn toàn mang tính tự giác trong hành động của mỗi cá nhân, nói khác đi, đó chính là đạo đức của con người trong xã hội. Thực hiện nghĩa vụ của bản thân là một trong những điều không thể thiếu đối với quá trình hoàn thiện nhân cách. Điều này có ý nghĩa đặc biệt, nhất là đối với sinh viên, lớp thanh niên tri thức đại diện và quyết định tương lai của đất nước. Trong bài viết này, tác giả tập trung làm rõ tính tất yếu và sự cần thiết của việc vận dụng phạm trù nghĩa vị trong giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay.
Từ khóa: Tính tất yếu, sự cần thiết, vận dụng phạm trù đạo đức, giáo dục đạo đức, sinh viên.

67. CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CỦA NHO GIÁO - Ý NGHĨA TRONG THỰC TIỄN GIÁO DỤC HIỆN NAY

67. CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CỦA NHO GIÁO - Ý NGHĨA TRONG THỰC TIỄN GIÁO DỤC HIỆN NAY

 13:08 01/10/2017

Tóm tắt: Ngày nay ở nước ta, cùng với quá trình đổi mới toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, đất nước bước vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ khí hóa nông nghiệp, nông thôn,... chiến lược xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện (Đức - Trí - Thể - Mĩ) là yêu cầu cấp bách và xuyên suốt. Bởi vì, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là sản phẩm, vừa là chủ thể của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội. Thực tiễn cách mạng đặt ra yêu cầu phải xây dựng và hoàn thiện con người Việt Nam như thế nào đáp ứng thực tiễn xã hội đặt ra?. Do vậy, phải xác định những giá trị nền tảng của sự nghiệp giáo dục con người, có chiến lược cụ thể, rõ ràng, trong đó cần đặc biệt quan tâm vấn đề giáo dục đạo đức; đó chính là việc xây dựng các giá trị nền tảng, cốt lõi của con người Việt Nam hiện đại có định hướng, có mục tiêu, nhằm tạo ra một nguồn nhân lực mạnh mẽ, bền vững phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong hiện tại cũng như lâu dài.
Từ khóa: Giáo dục con người, giáo dục đạo đức.

19. GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

19. GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

 09:57 01/10/2017

Tóm tắt: Giáo dục đạo đức cho sinh viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng xu thế hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay. Chấn chỉnh các hiện tượng lệch chuẩn về đạo đức, nghiên cứu làm sáng tỏ thực trạng công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay là nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức nhằm hoàn thiện nhân cách cho sinh viên. Bài viết tập trung làm rõ thực trạng giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp cần thiết.
Từ khóa: Giáo dục đạo đức, sinh viên, thực trạng, giải pháp.

2. GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO CÁN BỘ, CHIẾN SĨ  CÔNG AN NHÂN DÂN THEO “SÁU ĐIỀU BÁC HỒ DẠY”

2. GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN THEO “SÁU ĐIỀU BÁC HỒ DẠY”

 09:42 01/10/2017

Tóm tắt: giáo dục đạo đức cách mạng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của công tác tư tưởng với cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân. Bài viết này đề cập việc giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân theo sáu điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn trong việc rèn luyện tư cách đạo đức cách mạng của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân.
Từ khóa: giáo dục đạo đức, công an nhân dân, sáu điều Bác dạy.

5. MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ PHỐI HỢP GIỮA GIA ĐÌNH - NHÀ TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO TRẺ EM TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

5. MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ PHỐI HỢP GIỮA GIA ĐÌNH - NHÀ TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO TRẺ EM TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

 00:21 26/09/2017

Tóm tắt: Hiện nay, xã hội đang kì vọng mỗi công dân tương lai cần có học vấn, có kiến thức chuyên môn sâu, có năng lực sáng tạo, nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, có sức khỏe, có đạo đức tốt… Để đạt được mục tiêu đó, cần có sự chung tay, chung sức, chung lòng của nhiều tổ chức, cá nhân, các thiết chế xã hội… Trong đó, cần thiết phải chú ý phối hợp chặt chẽ giữa ba môi trường giáo dục là gia đình - nhà trường - xã hội, đảm bảo được sự thống nhất trong nhận thức cũng như trong hành động giáo dục cùng một hướng, một mục đích, đồng tâm hợp lực, tập trung sức mạnh kích thích, thúc đẩy quá trình giáo dục đạo đức cho trẻ em, góp phần phát triển nhân cách của thế hệ trẻ.
Từ khoá: Gia đình, giáo dục đạo đức, trẻ em.

38. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC  PHỔ THÔNG TRONG NHÀ TRƯỜNG HIỆN NAY

38. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG NHÀ TRƯỜNG HIỆN NAY

 22:45 22/08/2017

Hiện nay có một số công trình nghiên cứu về đạo đức của học sinh, sinh viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục, bối cảnh hội nhập, ... và đặc biệt trong bối cảnh có nhiều biểu hiện tiêu cực về đạo đức của học sinh, sinh viên. Bài báo trình bày tóm lược một số vấn đề về thực trạng giáo dục đạo đức và một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông trong nhà trường.

71.	Sử dụng phương pháp “nêu gương” nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức kinh doanh trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trung học phổ thông

71. Sử dụng phương pháp “nêu gương” nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức kinh doanh trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trung học phổ thông

 11:42 23/07/2017

Giáo dục đạo đức trong kinh doanh là một nội dung quan trọng trong việc giảng dạy công dân ở các trường trung học nhằm đào tạo sinh viên trở thành những nhân viên hiện đại, vừa có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh vừa là những công dân tốt trong tương lai. Một trong những phương pháp hiệu quả trong việc dạy đạo đức kinh doanh là nêu gương về giáo dục đạo đức tại các trường trung học, giúp học sinh tích cực, tích cực hơn và quan tâm hơn đến việc học của mình.

7.	Thực trạng và giải pháp giáo dục đạo đức học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Hà Nội

7. Thực trạng và giải pháp giáo dục đạo đức học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 04:00 19/07/2017

Bài báo trình bày thực trạng đạo đức học sinh (HS) trường trung học cơ sở ( THCS) trên địa bàn TP Hà Nội và giải pháp GDĐĐ cho HS trường THCS trên địa bàn TP Hà Nội.

34.	Giáo dục đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường công an nhân dân trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay

34. Giáo dục đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường công an nhân dân trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay

 23:54 13/07/2017

Bài viết trình bày về đôi nét về kinh tế thị trường và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; tác động của kinh tế thị trường đến đạo đức, lối sống; thực trạng giáo dục đạo đức và một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho sinh viên các trường công an nhân dân trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay.

13.	Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tại trường trung học phổ thông Quan Lạn, Quảng Ninh

13. Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tại trường trung học phổ thông Quan Lạn, Quảng Ninh

 23:28 13/07/2017

Bài báo trình bày thực trạng hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tại trường trung học phổ thông Quan Lạn, Quảng Ninh; từ đó xây dựng một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh tại trường.

52. Một số hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở hiện nay

52. Một số hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở hiện nay

 03:49 13/07/2017

Bài báo trình bày về vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua môn Giáo dục công dân và lồng ghép giáo dục công dân trong các môn học khác; giáo dục đạo đức thông qua việc tổ chức các hoạt động, tham gia các phong trào cho học sinh; giáo dục đạo đức thông qua “nêu gương” cán bộ, giáo viên, công nhân viên các trường trung học cơ sở; giáo dục đạo đức bằng việc chủ động kết hợp giáo dục với gia đình và xã hội.

58. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN  CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở HÀ NỘI HIỆN NAY

58. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở HÀ NỘI HIỆN NAY

 22:07 10/07/2017

Bài báo trình bày và đề xuất, làm rõ những nội dung cơ bản trong giáo dục đạo đức cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn Hà Nội hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho sinh viên.

57. KẾT HỢP 3 MÔI TRƯỜNG NHẰM TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

57. KẾT HỢP 3 MÔI TRƯỜNG NHẰM TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

 22:07 10/07/2017

Để đạt được mục tiêu giáo dục đạo đức toàn diện, cần phải kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức cho học sinh thành một quá trình thống nhất, liên tục và hoàn chỉnh, phải coi đó là một nguyên tắc cơ bản. Nếu tách rời ba yếu tố trên thì việc giáo dục đạo đức sẽ kém hiệu quả, gây nên sự chồng chéo hoặc mâu thuẫn nhau. Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội là sự phối hợp dựa trên cơ sở thực hiện thống nhất quan điểm, chủ trương, mục đích trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa ba môi trường giáo dục này sẽ tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

60. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CỐT CÁN CẤP HUYỆN TẠI TỈNH AN GIANG HIỆN NAY

60. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CỐT CÁN CẤP HUYỆN TẠI TỈNH AN GIANG HIỆN NAY

 22:07 10/07/2017

Cán bộ cốt cán cấp huyện ở tỉnh An Giang hiện nay là người giữ các chức vụ quan trọng trong công tác Đảng, chính quyền và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các quan điểm, chính sách, văn bản tới cấp cơ sở. Cán bộ cốt cán cấp huyện là trung gian hay cầu nối truyền tải đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước giữa tỉnh và xã phường. Vì vậy, họ có vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng hiện nay. Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ cốt cán cấp huyện tại tỉnh An Giang là việc làm cần thiết và cấp bách; để làm tốt công tác đó, chúng ta phải thực hiện đồng bộ các giải pháp mang tính khách quan và chủ quan phù hợp với tình hình địa phương.

11. BIỆN PHÁP QUẢN LÍ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỀN LỪ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

11. BIỆN PHÁP QUẢN LÍ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỀN LỪ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

 11:21 10/07/2017

Thực trạng giáo dục đạo đức tại các cơ sở giáo dục trong đó có trường trung học cơ sở Đền lừ, Hoàng Mai, Hà Nội còn nhiều khó khăn bất cập cần phải có các biện pháp nhằm hỗ trợ các trường trong công tác quản lí giáo dục đạo đức cho học sinh. Bài báo đề xuất một số biện pháp nhằm khắc phục tình trạng trên, qua khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp cũng đã cho thấy đây hệ thống biện pháp khoa học, là cơ sở để hỗ trợ các nhà quản lí trong quản lí giáo dục đao đức cho học sinh tại một số trường trung học cơ sở trong đó có trường trung học cơ sở Đền Lừ.

36. Vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội trong việc giáo dục đạo đức - nhân cách cho sinh viên hiện nay

36. Vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội trong việc giáo dục đạo đức - nhân cách cho sinh viên hiện nay

 23:20 09/07/2017

Tóm tắt: Để đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, bên cạnh việc thường xuyên tạo điều kiện, cơ hội tốt giúp họ học tập nâng cao trình độ khoa học - kĩ thuật, nắm bắt công nghệ mới hiện đại, cần quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục đạo đức, tư tưởng, lối sống cho sinh viên. Bài viết này đề cập việc kết hợp gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay.
Từ khóa: Gia đình, nhà trường, xã hội, giáo dục đạo đức, sinh viên.

33. Một vài suy nghĩ về giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ trong bối cảnh nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

33. Một vài suy nghĩ về giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ trong bối cảnh nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

 23:07 09/07/2017

Tóm tắt: Hiện nay, dưới tác động của kinh tế thị trường, các giá trị đạo đức, lí tưởng, lối sống, trách nhiệm xã hội của mọi tầng lớp xã hội có những thay đổi. Vì vậy, việc giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ trong bối cảnh hiện nay là hết sức cần thiết. Bài viết này chỉ nêu vài suy nghĩ việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ trong bối cảnh nền kinh tế thị trường ở Việt nam hiện nay.
Từ khóa: giáo dục đạo đức, thế hệ trẻ, nền kinh tế thị trường.

34. Giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay

34. Giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay

 23:07 09/07/2017

Tóm tắt: Trước sự tác động mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đã và đang gây ra những biến đổi nhất định đến mọi mặt của đời sống xã hội. Từ thực trạng những biểu hiện lệch lạc về đạo đức của một bộ phận thế hệ trẻ, vì vậy, nhiệm vụ cấp bách đặt ra là cần tăng cường giáo dục đạo đức mới cho thế hệ trẻ, nhằm góp phần đào tạo ra những người lao động mới vừa “hồng”, vừa “chuyên” đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóc đất nước trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: giáo dục đạo đức, thế hệ trẻ.

35. Giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức sinh viên các trường cao đẳng, đại học theo tư tưởng Hồ Chí Minh

35. Giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức sinh viên các trường cao đẳng, đại học theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 23:07 09/07/2017

Tóm tắt: Công tác giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ nói chung, cho học sinh, sinh viên nói riêng là một việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân ta đang đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực, ở mọi đối tượng. Qua việc phân tích những tư tưởng đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bài viết đề xuất một số giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học theo tư tưởng, đạo đức của Người trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: giáo dục đạo đức, sinh viên, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây