13. Một số nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Giáo dục công dân theo định hướng phát triển năng lực ở trường trung học phổ thông hiện nay

13. Một số nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Giáo dục công dân theo định hướng phát triển năng lực ở trường trung học phổ thông hiện nay

 17:27 26/07/2019

Tóm tắt: Trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đã được các cấp quản lí, giáo viên bộ môn quan tâm. Tuy nhiên, trong thực tế, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học bộ môn hiện nay còn thấp, chưa đáp ứng được những yêu cầu chung của việc đổi mới GD-ĐT. Bài viết xác định một số nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Giáo dục công dân theo định hướng phát triển năng lực ở trường trung học phổ thông hiện nay.
Từ khóa: nguyên tắc, ứng dụng công nghệ thông tin, Giáo dục công dân, năng lực.

10. QUẢN LÍ DẠY HỌC MÔN “GIÁO DỤC CÔNG DÂN”  Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ,  TỈNH PHÚ THỌ  THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC HIỆN

10. QUẢN LÍ DẠY HỌC MÔN “GIÁO DỤC CÔNG DÂN” Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC HIỆN

 10:54 23/06/2019

Tóm tắt: Bài báo công bố kết quả nghiên cứu về thực trạng quản lí dạy học môn Giáo dục công dân theo hướng phát triển năng lực thực hiện cùng với thực trạng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài nhà trường và bên trong nhà trường đến quản lí dạy học môn Giáo dục công dân theo hướng phát triển năng lực thực hiện trong các trường THCS thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đề xuất 06 biện pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục công dân trong nhà trường và phát triển năng lực thực hiện cho người học.
Từ khóa: quản lí, giáo dục công dân, phát triển năng lực.

38. TÍCH HỢP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH  TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 HIỆN NAY

38. TÍCH HỢP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 HIỆN NAY

 15:07 11/04/2019

Tóm tắt: Từ cơ sở lí luận và thực tiễn dạy học môn Giáo dục công dân gần đây cho thấy, việc tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh trong dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12 là cần thiết. Nhiều nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh có thể tích hợp được vào môn học, tiêu biểu là tư tưởng về Nhà nước của dân, do dân và vì dân; tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Các biện pháp tích hợp hiệu quả có thể kể đến là: sử dụng nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh để phân tích, minh hoạ, làm rõ và sâu sắc hơn nội dung bài học; sử dụng nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh để nêu vấn đề; sử dụng các mẩu chuyện, đoạn clip, tư liệu bằng tranh, ảnh về Bác Hồ để dẫn dắt, minh hoạ hoặc nêu vấn đề khi dạy môn Giáo dục công dân lớp 12. Có thể sử dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động kiểm tra, đánh giá môn học. Việc làm trên giúp cho giáo viên vừa hoàn thành tốt mục tiêu bài học, vừa hoàn thành nhiệm vụ giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức, tác phong của Hồ Chí Minh cho học sinh.
Từ khóa: tích hợp, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục công dân.

53. Bồi dưỡng giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường trung học cơ sở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

53. Bồi dưỡng giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường trung học cơ sở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 22:00 26/10/2018

Tóm tắt: Trong chương trình giáo giáo dục phổ thông tổng thể, Giáo dục công dân là một trong bốn môn học bắt buộc ở trường Trung học cơ sở, môn học này có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách, phẩm chất, đạo đức cho học sinh. Để nâng cao chất lượng dạy - học môn Giáo dục công dân, ngoài sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, giáo viên; thì việc tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức khoa học mới cho giáo viên giảng dạy Giáo dục công dân là yêu cầu cần thiết và khách quan. Bài viết này đề cập những nội dung cần bồi dưỡng cho giáo viên giảng dạy môn Giáo dục Công dân ở trường Trung học cơ sở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới.
Từ khóa: Bồi dưỡng; giáo viên, giáo dục công dân, chương trình giáo dục phổ thông mới.

12. Bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo lại giáo viên Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông nhằm đáp ứng việc giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông mới

12. Bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo lại giáo viên Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông nhằm đáp ứng việc giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông mới

 16:58 18/09/2018

Tóm tắt: Bài báo tập trung làm rõ nhu cầu cấp thiết của việc tiến hành bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo lại đội ngũ giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông để đáp ứng và thích nghi tốt với việc đổi mới chương trình giảng dạy trong thời gian sắp tới (2021-2022). Đề xuất quy trình và một số giải pháp để mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo lại giáo viên hiệu quả.
Từ khóa: Bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo lại giáo viên, Giáo dục công dân, quy trình đào tạo lại.

12. Áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy môn Giáo dục công dân 11

12. Áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy môn Giáo dục công dân 11

 16:01 23/01/2018

Tóm tắt: Trong những năm qua, giáo dục và đào tạo ở Việt Nam có nhiều thay đổi cả về nội dung và phương pháp dạy học. Việc nghiên cứu và áp dụng những phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy các môn học ở bậc học trung học phổ thông nói chung và môn Giáo dục công dân nói riêng là chìa khóa quan trọng để Việt Nam hoàn thiện chiến lược phát triển kinh tế tri thức, phát triển con người trong thời đại hiện nay. Bài viết đề cập đến những vấn đề lí luận chung về phương pháp dạy học tích cực. Từ đó, minh họa cụ thể cách áp dụng những phương pháp đó vào môn học Giáo dục công dân 11 để phát triển tư duy độc lập, sáng tạo, rèn luyện khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh.
Từ khóa: Giáo dục công dân, độc lập, sáng tạo, chủ động.

50. MỘT SỐ KHÓ KHĂN KHI GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CHO HỌC SINH ĐIẾC

50. MỘT SỐ KHÓ KHĂN KHI GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CHO HỌC SINH ĐIẾC

 16:12 06/12/2017

Tóm tắt: Trên cơ sở những đặc điểm cơ bản của học sinh điếc, bài viết đề cập đến vai trò của môn Giáo dục công dân đối với học sinh điếc. Việc giảng dạy môn Giáo dục công dân cho học sinh điếc là cần thiết; tuy nhiên, vấn đề này hiện đang gặp không ít khó khăn. Bài viết đề xuất một số biện pháp khắc phục, để những tri thức khoa học của môn Giáo dục công dân thực sự mang lại hiệu quả thiết thực cho học sinh điếc.
Từ khóa: Học sinh điếc, Giáo dục công dân, giảng dạy.

71.	Sử dụng phương pháp “nêu gương” nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức kinh doanh trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trung học phổ thông

71. Sử dụng phương pháp “nêu gương” nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức kinh doanh trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trung học phổ thông

 22:42 23/07/2017

Giáo dục đạo đức trong kinh doanh là một nội dung quan trọng trong việc giảng dạy công dân ở các trường trung học nhằm đào tạo sinh viên trở thành những nhân viên hiện đại, vừa có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh vừa là những công dân tốt trong tương lai. Một trong những phương pháp hiệu quả trong việc dạy đạo đức kinh doanh là nêu gương về giáo dục đạo đức tại các trường trung học, giúp học sinh tích cực, tích cực hơn và quan tâm hơn đến việc học của mình.

29.Quy trình xây dựng và triển khai kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân

29.Quy trình xây dựng và triển khai kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân

 21:39 16/07/2017

Dạy học theo quan điểm tích hợp và dạy học theo chủ đề đã và đang là vấn đề mang ý nghĩa thời sự trong nhà trường hiện nay. Trong bối cảnh giáo dục phổ thông nước ta đang chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học. Ở các trường phổ thông, vấn đề này càng có ý nghĩa quan trọng. Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân được thiết kế xây dựng nhằm phục vụ mục tiêu này. Bài viết tập trung làm rõ những nội dung chủ yếu sau: các căn cứ để tiến hành xây dựng kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân; những biện pháp, kinh nghiệm, bài học trong việc vận dụng phương pháp dạy học tích hợp theo chủ đề; các bước, quy trình, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục và cách thức kiểm tra đánh giá khi dạy học tích hợp theo chủ đề ở Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành và một số đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực cho học sinh.

43.	Một số biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông tại thành phố Đà Nẵng

43. Một số biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông tại thành phố Đà Nẵng

 09:29 14/07/2017

Bài viết trình bày về một số ưu điểm và hạn chế của việc bồi dưỡng giáo viên môn Giáo dục công dân tại thành phố Đà Nẵng hiện nay; một số biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông tại thành phố Đà Nẵng.

36.	Rèn luyện kĩ năng tổ chức dạy học trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn giáo dục công dân cho sinh viên khoa Giáo dục chính trị, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

36. Rèn luyện kĩ năng tổ chức dạy học trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn giáo dục công dân cho sinh viên khoa Giáo dục chính trị, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

 09:22 14/07/2017

Bài viết trình bày một số yêu cầu rèn luyện cho sinh viên khoa Giáo dục chính trị, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên khi tổ chức thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Giáo dục công dân.

71.	Dạy học tích hợp trong môn giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông.

71. Dạy học tích hợp trong môn giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông.

 14:57 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Nội dung và nguyên tắc tích hợp trong môn giáo dục công dân gồm: Quan điểm về tích hợp và dạy học tích hợp. Nội dung tích hợp trong môn giáo dục công dân. Nguyên tắc tích hợp trong môn giáo dục công dân; - Quy trình tổ chức dạy học tích hợp trong môn giáo dục công dân; - Giáo án minh họa.

74. Giáo dục đạo đức kinh doanh trong dạy học môn giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông

74. Giáo dục đạo đức kinh doanh trong dạy học môn giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông

 15:58 31/03/2017

Trong những năm gần đây, hậu quả tiêu cực của kinh tế thị trường xã hội gây nên bởi kinh doanh đang trở nên ngày càng trầm trọng, vấn đề đạo đức đặt được đặt ra cấp bách, đó là sự xuống cấp của đạo đức bởi sự cạnh tranh không lành mạnh cho mục đích thương mại, chạy theo lối sống thực dụng, thờ ơ với những người xung quanh, hủy hoại môi trường. Trong giáo dục Việt Nam, sự thực hiện đạo đức kinh doanh phù hợp hoàn toàn vào mục tiêu phát triển bền vững và cần phải bắt đầu từ giáo dục sinh viên tại trường THPT - tất cả của tương lai đất nước.

1. Chất lượng đội ngũ giáo viên giáo dục công dân cấp trung học hiện nay- thực trạng và giải pháp

1. Chất lượng đội ngũ giáo viên giáo dục công dân cấp trung học hiện nay- thực trạng và giải pháp

 15:09 23/02/2017

Bài báo trình bày kết quả đánh giá thực trạng, nguyên nhân và tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giáo dục công dân cấp trung học hiện nay góp phần quan trọng cho việc giáo dục những công dân chân chính cho đất nước.

20. Chương trình và sách giáo khoa Giáo dục công dân cấp trung học phổ thông trong xu thế hội nhập quốc tế

20. Chương trình và sách giáo khoa Giáo dục công dân cấp trung học phổ thông trong xu thế hội nhập quốc tế

 10:14 20/02/2017

Bài báo bàn về những ưu điểm và hạn chế của chương trình và sách giáo khoa Giáo dục công dân cấp trung học phổ thông hiện hành từ đó đề xuất hướng xây dựng chương trình và sách giáo khoa Giáo dục công dân đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

21. Nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục công dân ở trung học phổ thông hiện nay

21. Nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục công dân ở trung học phổ thông hiện nay

 10:14 20/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng dạy học và đề xuất một số vấn đề cơ bản nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục công dân ở trung học phổ thông hiện nay.

24. Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm môn Giáo dục công dân ở trường tiểu học – trung học cơ sở Đinh Công Bê (Cao Lãnh- Đồng Tháp)

24. Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm môn Giáo dục công dân ở trường tiểu học – trung học cơ sở Đinh Công Bê (Cao Lãnh- Đồng Tháp)

 09:55 13/02/2017

Bài báo trình bày phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm môn Giáo dục công dân ở trường tiểu học – trung học cơ sở Đinh Công Bê và đánh giá những ưu điểm và hạn chế của phương pháp này trong dạy học.

14. Hướng dẫn phương pháp tự học môn Giáo dục công dân cho học sinh trung học phổ thông

14. Hướng dẫn phương pháp tự học môn Giáo dục công dân cho học sinh trung học phổ thông

 01:12 08/01/2017

Bài báo trình bày đặc thù, mục tiêu môn giáo dục công dân và đánh giá đặc điểm tâm- sinh lí của học sinh tác giả đề xuất các bước cơ bản hướng dẫn học sinh tự học.

9. Giáo dục pháp luật cho học sinh trung học  phổ thông qua dạy học các nội dung pháp luật trong môn Giáo dục công dân

9. Giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học các nội dung pháp luật trong môn Giáo dục công dân

 09:18 01/12/2016

Bài báo trình bày vai trò của giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông qua môn Giáo dục công dân và những điểm cần lưu ý trong việc giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học các nội dung pháp luật trong môn Giáo dục công dân.

9.Giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở qua môn Giáo dục công dân

9.Giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở qua môn Giáo dục công dân

 17:13 31/10/2016

Bài báo trình bày thực trạng, ý nghĩa của việc học giáo dục công dân trong việc phát triển nhân cách học sinh và những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở qua môn Giáo dục công dân.

4. Giáo dục đạo lí “uống nước nhớ nguồn” cho học sinh qua môn Giáo dục công dân

4. Giáo dục đạo lí “uống nước nhớ nguồn” cho học sinh qua môn Giáo dục công dân

 16:44 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết khẳng định vị trí, vai trò của môn Giáo dục công dân trong nhà trường, phân tích giá trị đạo lí “uống nước nhớ nguồn” - một giá trị đạo đức căn bản của người Việt; từ đó, phân tích sự cần thiết giáo dục đạo lí này cho học sinh và đề cập những nội dung cơ bản câng giáo dục cho học sinh về đạo lí “uống nước nhớ nguồn” cho học sinh qua môn Giáo dục Công dân.
Từ khóa: Giáo dục Công dân, giáo dục đạo lí, học sinh, uống nước nhớ nguồn

21. Đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông

21. Đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông

 15:37 30/09/2016

Tóm tắt: Từ những nhận định và thực trạng dạy học và công tác kiểm ta, đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông với những điểm tích cực và hạn chế, bài viết đưa ra một số giải pháp đồng bộ nhằm đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hướng phát huy tính tích cực, sang tạo của học sinh, đó là: đổi mới nhận thức về hoạt động này; xác định những yêu cầu và tiêu chí cụ thể trong đánh giá; đổi mới nội dung và kết hợp các hình thức thi, kiểm tra; đổi mới cách nhận xét và chấm điểm. Đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học môn Giáo dục công dân là yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi sự chuyển biến mạnh mé trong nhận thức và hành động của giáo viên bộ môn, của bản than học sinh cũng như sự quan tâm của các lực lượng tham gia công tác xã hội.
Từ khóa: đổi mới, kiểm tra đánh giá, kết quả học tập, Giáo dục công dân, trung học phổ thông

20. Đổi mới có hiệu quả phương pháp học tập Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông hiện nay

20. Đổi mới có hiệu quả phương pháp học tập Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông hiện nay

 15:24 30/09/2016

Tóm tắt: Từ việc nhấn mạnh tầm quan trọng của đổi mới phương pháp dạy học nói chung, trong môn Giáo dục công dân nói riêng và những bất cập của vấn đề, bài viết đề xuất một số giải pháp góp phần đổi mới phương pháp học tập Giáo dục công dân có hiệu quả, đó là đổi mới trong thiết kế giáo án, vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học tích cực và truyền thống, không tuyệt đối hóa bất cứ phương pháp dạy học nào, vai trò của giáo viên.
Từ khóa: đổi mới, phương pháp học tập, Giáo dục công dân, trung học phổ thông

23. Phát huy vai trò của internet trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông

23. Phát huy vai trò của internet trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông

 17:06 27/09/2016

Tóm tắt: Bài viết phân tích vai trò của internet trong việc hỗ trợ dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông và đề xuất một số biện pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả sử dụng mạng internet trong dạy học môn học này như: nâng cao trình độ tin học, đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên bộ môn, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin - truyền thông trong trường học, hiện đại hóa thiết bị dạy học.
Từ khóa: vai trò của internet, dạy học, Giáo dục công dân, trung học phổ thông

13. Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông

13. Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông

 16:54 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến một số vấn đề chung về phương pháp thảo luận nhóm; thực trạng việc vận dụng phương pháp thảo luận nhóm ở môn Giáo dục công dân trong trường trung học phổ thông; qua đó định hướng cách tiến hành phương pháp thảo luận nhóm ở môn học này (với từng bước cụ thể).
Từ khóa: thảo luận nhóm, Giáo dục công dân, trung học phổ thông.

8. Góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân ở các trường trung học phổ thông hiện nay

8. Góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân ở các trường trung học phổ thông hiện nay

 16:32 19/09/2016

Để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giảng dạy mộ Giáo dục công dân ở các trường trung học phổ thông hiện nay, theo chúng tôi, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau: - Quán triệt cho các cấp quản lí giáo dục và đào tạo nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò, mục tiêu của bộ môn; - Tập trung đầu tư và chỉ đạo thực hiện chương trình bồi dưỡng giáo viên theo chu kì thường xuyên; - Nghiên cứu, đổi mới chương trình bồi dưỡng giáo viên theo hướng hiện đại hóa nội dung; - Tăng cường năng lực tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng cho giáo viên; - Giáo viên môn Giáo dục công dân phải là những chiến sĩ chiến đầu trên mặt trận văn hóa tư tưởng; - Thay đổi về cơ chế chính sách hợp lí.

15. Phương pháp hợp tác nhóm trong dạy học môn Giáo dục công dân ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

15. Phương pháp hợp tác nhóm trong dạy học môn Giáo dục công dân ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 10:34 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết nêu lên thực trạng sử dụng phương pháp hợp tác nhóm trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông, qua đó đưa ra một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp hợp tác nhóm trong dạy học môn Giáo dục công dân ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ khóa: hợp tác nhóm, Giáo dục công dân, trung học phổ thông, TP. Hồ Chí Minh.

14. Vận dụng ca dao, tục ngữ Việt Nam nhằm khơi dậy niềm say mê học tập của học sinh đối với môn Giáo dục công dân

14. Vận dụng ca dao, tục ngữ Việt Nam nhằm khơi dậy niềm say mê học tập của học sinh đối với môn Giáo dục công dân

 10:33 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết khẳng định vai trò của ca dao, tục ngữ trong dạy học Giáo dục công dân 10 (phần Công dân với đạo đức); cách thức vận dụng ca dao, tục ngữ vào dạy học phần “Công dân với đạo đức” nhằm khơi dậy niềm say mê học tập của học sinh đối với môn Giáo dục công dân.
Từ khóa: ca dao, tục ngữ, say mê học tập, Giáo dục công dân.

3. Xây dựng đội ngũ giáo viên Giáo dục công dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

3. Xây dựng đội ngũ giáo viên Giáo dục công dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

 17:02 16/09/2016

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng sự nghiệp giáo dục và đào tạo và quan tâm chăm lo đặc biệt đến công tác đào tạo đội ngũ giáo viên, đến đội ngũ những người làm nghề “trồng người”. Bài viết đề cập xây dựng đội ngũ giáo viên Giáo dục công dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nói chung, giáo viên giáo dục công dân nói riêng trong giai đoạn hiện nay.

15. Phương pháp thảo luận nhóm kết hợp với các kĩ thuật dạy học trong môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông

15. Phương pháp thảo luận nhóm kết hợp với các kĩ thuật dạy học trong môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông

 16:01 15/09/2016

Tóm tắt: Để nâng cao chất lượng dạy học ở bậc học trung học phổ thông nói chung và nâng cao hiệu quả của dạy học môn Giáo dục công dân nói riêng, mỗi giáo viên luôn phải đổi mới phương pháp dạy học, cách thức dạy học. Việc áp dụng phương pháp thảo luận nhóm kết hợp với các kĩ thuật dạy học là một trong những cách dạy học nhằm phát huy tốt nhất tính tích cực của người học.
Từ khóa: thảo luận nhóm, kĩ thuật dạy học, Giáo dục công dân, trung học phổ thông.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây