10. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÍ  HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN  TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

10. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 09:50 11/12/2020

Tóm tắt: Bồi dưỡng giáo viên là một hoạt động quan trọng, cần được tiến hành thường xuyên, đặc biệt trong bối cảnh đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện nay. Bài viết đề xuất giải pháp đổi mới công tác quản lí để nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động này đối với giáo viên môn Giáo dục công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội: 1) Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng; 2) Quản lí mục tiêu, nội dung bồi dưỡng; 3) Quản lí phương thức bồi dưỡng; 4) Quản lí hoạt động tự bồi dưỡng của giáo viên; 5) Quản lí môi trường - điều kiện bồi dưỡng; 6) Tăng cường văn hóa chất lượng trong giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng.
Từ khóa: giáo viên, Giáo dục công dân, bồi dưỡng giáo viên, quản lí

44. MỘT SỐ YÊU CẦU ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN GIÁO DỤC CÔNG DÂN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

44. MỘT SỐ YÊU CẦU ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN GIÁO DỤC CÔNG DÂN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

 10:30 05/08/2020

Tóm tắt: Nhiệm vụ thực hiện thành công chương trình Giáo dục phổ thông mới ban hành năm 2018 đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết về phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, phương pháp, kĩ năng sư phạm cho các giáo viên Giáo dục công dân trung học phổ thông. Bài viết phân tích nội dung các yêu cầu này để giáo viên bộ môn, các nhà quản lí có định hướng bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu thực tiễn đổi mới giáo dục, đào tạo ở nước ta hiện nay.
Từ khóa: chất lượng giáo viên, Giáo dục công dân, giáo dục phổ thông

12. TÍCH HỢP GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG TRONG GIẢNG DẠY  PHẦN CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC (GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10)

12. TÍCH HỢP GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG TRONG GIẢNG DẠY PHẦN CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC (GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10)

 10:46 30/07/2020

Tóm tắt: Giá trị sống được hình thành nhờ quá trình trải nghiệm và nhận thức của mỗi cá nhân, đặc biệt thông qua quá trình giáo dục. Môn Giáo dục công dân ở trường phổ thông có vai trò quan trọng góp phần hình thành nhân cách toàn diện, định hướng giá trị sống cho học sinh. Bài viết đề xuất tích hợp giáo dục giáo trị sống trong giảng dạy nội dung công dân với đạo đức của chương trình Giáo dục công dân lớp 10. Để thực hiện như đề xuất, giáo viên cần vận dụng sáng tạo các phương pháp dạy học tích cực, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học tự giác lĩnh hội tri thức, phát triển kĩ năng, năng lực cần thiết và hình thành lí tưởng, ước mơ, lựa chọn hành vi sống đẹp, sống có ý nghĩa thông qua những bài giảng.
Từ khóa: Giáo dục công dân, công dân với đạo đức, giáo dục giá trị sống, tích hợp

13. Một số nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Giáo dục công dân theo định hướng phát triển năng lực ở trường trung học phổ thông hiện nay

13. Một số nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Giáo dục công dân theo định hướng phát triển năng lực ở trường trung học phổ thông hiện nay

 17:27 26/07/2019

Tóm tắt: Trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đã được các cấp quản lí, giáo viên bộ môn quan tâm. Tuy nhiên, trong thực tế, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học bộ môn hiện nay còn thấp, chưa đáp ứng được những yêu cầu chung của việc đổi mới GD-ĐT. Bài viết xác định một số nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Giáo dục công dân theo định hướng phát triển năng lực ở trường trung học phổ thông hiện nay.
Từ khóa: nguyên tắc, ứng dụng công nghệ thông tin, Giáo dục công dân, năng lực.

10. QUẢN LÍ DẠY HỌC MÔN “GIÁO DỤC CÔNG DÂN”  Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ,  TỈNH PHÚ THỌ  THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC HIỆN

10. QUẢN LÍ DẠY HỌC MÔN “GIÁO DỤC CÔNG DÂN” Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC HIỆN

 10:54 23/06/2019

Tóm tắt: Bài báo công bố kết quả nghiên cứu về thực trạng quản lí dạy học môn Giáo dục công dân theo hướng phát triển năng lực thực hiện cùng với thực trạng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài nhà trường và bên trong nhà trường đến quản lí dạy học môn Giáo dục công dân theo hướng phát triển năng lực thực hiện trong các trường THCS thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đề xuất 06 biện pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục công dân trong nhà trường và phát triển năng lực thực hiện cho người học.
Từ khóa: quản lí, giáo dục công dân, phát triển năng lực.

38. TÍCH HỢP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH  TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 HIỆN NAY

38. TÍCH HỢP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 HIỆN NAY

 15:07 11/04/2019

Tóm tắt: Từ cơ sở lí luận và thực tiễn dạy học môn Giáo dục công dân gần đây cho thấy, việc tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh trong dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12 là cần thiết. Nhiều nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh có thể tích hợp được vào môn học, tiêu biểu là tư tưởng về Nhà nước của dân, do dân và vì dân; tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Các biện pháp tích hợp hiệu quả có thể kể đến là: sử dụng nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh để phân tích, minh hoạ, làm rõ và sâu sắc hơn nội dung bài học; sử dụng nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh để nêu vấn đề; sử dụng các mẩu chuyện, đoạn clip, tư liệu bằng tranh, ảnh về Bác Hồ để dẫn dắt, minh hoạ hoặc nêu vấn đề khi dạy môn Giáo dục công dân lớp 12. Có thể sử dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động kiểm tra, đánh giá môn học. Việc làm trên giúp cho giáo viên vừa hoàn thành tốt mục tiêu bài học, vừa hoàn thành nhiệm vụ giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức, tác phong của Hồ Chí Minh cho học sinh.
Từ khóa: tích hợp, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục công dân.

53. Bồi dưỡng giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường trung học cơ sở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

53. Bồi dưỡng giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường trung học cơ sở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 22:00 26/10/2018

Tóm tắt: Trong chương trình giáo giáo dục phổ thông tổng thể, Giáo dục công dân là một trong bốn môn học bắt buộc ở trường Trung học cơ sở, môn học này có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách, phẩm chất, đạo đức cho học sinh. Để nâng cao chất lượng dạy - học môn Giáo dục công dân, ngoài sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, giáo viên; thì việc tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức khoa học mới cho giáo viên giảng dạy Giáo dục công dân là yêu cầu cần thiết và khách quan. Bài viết này đề cập những nội dung cần bồi dưỡng cho giáo viên giảng dạy môn Giáo dục Công dân ở trường Trung học cơ sở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới.
Từ khóa: Bồi dưỡng; giáo viên, giáo dục công dân, chương trình giáo dục phổ thông mới.

12. Bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo lại giáo viên Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông nhằm đáp ứng việc giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông mới

12. Bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo lại giáo viên Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông nhằm đáp ứng việc giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông mới

 16:58 18/09/2018

Tóm tắt: Bài báo tập trung làm rõ nhu cầu cấp thiết của việc tiến hành bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo lại đội ngũ giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông để đáp ứng và thích nghi tốt với việc đổi mới chương trình giảng dạy trong thời gian sắp tới (2021-2022). Đề xuất quy trình và một số giải pháp để mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo lại giáo viên hiệu quả.
Từ khóa: Bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo lại giáo viên, Giáo dục công dân, quy trình đào tạo lại.

12. Áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy môn Giáo dục công dân 11

12. Áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy môn Giáo dục công dân 11

 16:01 23/01/2018

Tóm tắt: Trong những năm qua, giáo dục và đào tạo ở Việt Nam có nhiều thay đổi cả về nội dung và phương pháp dạy học. Việc nghiên cứu và áp dụng những phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy các môn học ở bậc học trung học phổ thông nói chung và môn Giáo dục công dân nói riêng là chìa khóa quan trọng để Việt Nam hoàn thiện chiến lược phát triển kinh tế tri thức, phát triển con người trong thời đại hiện nay. Bài viết đề cập đến những vấn đề lí luận chung về phương pháp dạy học tích cực. Từ đó, minh họa cụ thể cách áp dụng những phương pháp đó vào môn học Giáo dục công dân 11 để phát triển tư duy độc lập, sáng tạo, rèn luyện khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh.
Từ khóa: Giáo dục công dân, độc lập, sáng tạo, chủ động.

50. MỘT SỐ KHÓ KHĂN KHI GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CHO HỌC SINH ĐIẾC

50. MỘT SỐ KHÓ KHĂN KHI GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CHO HỌC SINH ĐIẾC

 16:12 06/12/2017

Tóm tắt: Trên cơ sở những đặc điểm cơ bản của học sinh điếc, bài viết đề cập đến vai trò của môn Giáo dục công dân đối với học sinh điếc. Việc giảng dạy môn Giáo dục công dân cho học sinh điếc là cần thiết; tuy nhiên, vấn đề này hiện đang gặp không ít khó khăn. Bài viết đề xuất một số biện pháp khắc phục, để những tri thức khoa học của môn Giáo dục công dân thực sự mang lại hiệu quả thiết thực cho học sinh điếc.
Từ khóa: Học sinh điếc, Giáo dục công dân, giảng dạy.

71.	Sử dụng phương pháp “nêu gương” nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức kinh doanh trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trung học phổ thông

71. Sử dụng phương pháp “nêu gương” nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức kinh doanh trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trung học phổ thông

 22:42 23/07/2017

Giáo dục đạo đức trong kinh doanh là một nội dung quan trọng trong việc giảng dạy công dân ở các trường trung học nhằm đào tạo sinh viên trở thành những nhân viên hiện đại, vừa có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh vừa là những công dân tốt trong tương lai. Một trong những phương pháp hiệu quả trong việc dạy đạo đức kinh doanh là nêu gương về giáo dục đạo đức tại các trường trung học, giúp học sinh tích cực, tích cực hơn và quan tâm hơn đến việc học của mình.

29.Quy trình xây dựng và triển khai kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân

29.Quy trình xây dựng và triển khai kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân

 21:39 16/07/2017

Dạy học theo quan điểm tích hợp và dạy học theo chủ đề đã và đang là vấn đề mang ý nghĩa thời sự trong nhà trường hiện nay. Trong bối cảnh giáo dục phổ thông nước ta đang chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học. Ở các trường phổ thông, vấn đề này càng có ý nghĩa quan trọng. Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân được thiết kế xây dựng nhằm phục vụ mục tiêu này. Bài viết tập trung làm rõ những nội dung chủ yếu sau: các căn cứ để tiến hành xây dựng kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân; những biện pháp, kinh nghiệm, bài học trong việc vận dụng phương pháp dạy học tích hợp theo chủ đề; các bước, quy trình, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục và cách thức kiểm tra đánh giá khi dạy học tích hợp theo chủ đề ở Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành và một số đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực cho học sinh.

43.	Một số biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông tại thành phố Đà Nẵng

43. Một số biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông tại thành phố Đà Nẵng

 09:29 14/07/2017

Bài viết trình bày về một số ưu điểm và hạn chế của việc bồi dưỡng giáo viên môn Giáo dục công dân tại thành phố Đà Nẵng hiện nay; một số biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông tại thành phố Đà Nẵng.

36.	Rèn luyện kĩ năng tổ chức dạy học trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn giáo dục công dân cho sinh viên khoa Giáo dục chính trị, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

36. Rèn luyện kĩ năng tổ chức dạy học trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn giáo dục công dân cho sinh viên khoa Giáo dục chính trị, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

 09:22 14/07/2017

Bài viết trình bày một số yêu cầu rèn luyện cho sinh viên khoa Giáo dục chính trị, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên khi tổ chức thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Giáo dục công dân.

71.	Dạy học tích hợp trong môn giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông.

71. Dạy học tích hợp trong môn giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông.

 14:57 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Nội dung và nguyên tắc tích hợp trong môn giáo dục công dân gồm: Quan điểm về tích hợp và dạy học tích hợp. Nội dung tích hợp trong môn giáo dục công dân. Nguyên tắc tích hợp trong môn giáo dục công dân; - Quy trình tổ chức dạy học tích hợp trong môn giáo dục công dân; - Giáo án minh họa.

74. Giáo dục đạo đức kinh doanh trong dạy học môn giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông

74. Giáo dục đạo đức kinh doanh trong dạy học môn giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông

 15:58 31/03/2017

Trong những năm gần đây, hậu quả tiêu cực của kinh tế thị trường xã hội gây nên bởi kinh doanh đang trở nên ngày càng trầm trọng, vấn đề đạo đức đặt được đặt ra cấp bách, đó là sự xuống cấp của đạo đức bởi sự cạnh tranh không lành mạnh cho mục đích thương mại, chạy theo lối sống thực dụng, thờ ơ với những người xung quanh, hủy hoại môi trường. Trong giáo dục Việt Nam, sự thực hiện đạo đức kinh doanh phù hợp hoàn toàn vào mục tiêu phát triển bền vững và cần phải bắt đầu từ giáo dục sinh viên tại trường THPT - tất cả của tương lai đất nước.

1. Chất lượng đội ngũ giáo viên giáo dục công dân cấp trung học hiện nay- thực trạng và giải pháp

1. Chất lượng đội ngũ giáo viên giáo dục công dân cấp trung học hiện nay- thực trạng và giải pháp

 15:09 23/02/2017

Bài báo trình bày kết quả đánh giá thực trạng, nguyên nhân và tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giáo dục công dân cấp trung học hiện nay góp phần quan trọng cho việc giáo dục những công dân chân chính cho đất nước.

20. Chương trình và sách giáo khoa Giáo dục công dân cấp trung học phổ thông trong xu thế hội nhập quốc tế

20. Chương trình và sách giáo khoa Giáo dục công dân cấp trung học phổ thông trong xu thế hội nhập quốc tế

 10:14 20/02/2017

Bài báo bàn về những ưu điểm và hạn chế của chương trình và sách giáo khoa Giáo dục công dân cấp trung học phổ thông hiện hành từ đó đề xuất hướng xây dựng chương trình và sách giáo khoa Giáo dục công dân đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

21. Nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục công dân ở trung học phổ thông hiện nay

21. Nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục công dân ở trung học phổ thông hiện nay

 10:14 20/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng dạy học và đề xuất một số vấn đề cơ bản nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục công dân ở trung học phổ thông hiện nay.

24. Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm môn Giáo dục công dân ở trường tiểu học – trung học cơ sở Đinh Công Bê (Cao Lãnh- Đồng Tháp)

24. Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm môn Giáo dục công dân ở trường tiểu học – trung học cơ sở Đinh Công Bê (Cao Lãnh- Đồng Tháp)

 09:55 13/02/2017

Bài báo trình bày phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm môn Giáo dục công dân ở trường tiểu học – trung học cơ sở Đinh Công Bê và đánh giá những ưu điểm và hạn chế của phương pháp này trong dạy học.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây