54. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên Trường Đại học Quảng Bình giai đoạn hiện nay

54. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên Trường Đại học Quảng Bình giai đoạn hiện nay

 22:00 26/10/2018

Tóm tắt: Giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên là hoạt động có tính chất thường xuyên, lâu dài, được thực hiện từ khi sinh viên mới vào trường đến khi tốt nghiệp. Để quá trình giáo dục đó hiệu quả, đòi hỏi phải có sự tham gia đồng bộ của toàn thể các lực lượng trong nhà trường, trong đó có giáo viên chủ nhiệm. Với tư cách là cầu nối giữa Nhà trường, Khoa, Phòng và các tổ chức trong nhà trường với sinh viên, giáo viên chủ nhiệm có sự tác động quan trọng đến tư tưởng chính trị, động cơ, thái độ của sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường. Bài viết này đề cập vai trò của người giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực công tác chủ nhiệm cho giáo viên, góp phần hoàn thiện công tác GD-ĐT của nhà trường trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay.
Từ khóa: Giáo viên chủ nhiệm, giáo dục, giáo dục chính trị tư tưởng, chính trị tư tưởng, sinh viên.

18. Đề xuất giải pháp quản lí hoạt động giáo dục tư tưởng, chính trị cho sinh viên khoa Giáo dục, Trường Đại học Vinh trong giai đoạn hiện nay

18. Đề xuất giải pháp quản lí hoạt động giáo dục tư tưởng, chính trị cho sinh viên khoa Giáo dục, Trường Đại học Vinh trong giai đoạn hiện nay

 14:31 15/10/2018

Tóm tắt: Đáp ứng yêu cầu của công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay, bài viết đề xuất một số giải pháp quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên ở Khoa Giáo dục, Trường Đại học Vinh. Các giải pháp đề cập đến một cách toàn diện; bao gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể trong quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên; Kế hoạch hóa giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên; Tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên một cách khoa học; Chỉ đạo giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên khoa học, kịp thời; Thường xuyên kiểm tra, đánh giá quản lí công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên.
Từ khóa: Giáo dục chính trị tư tưởng, sinh viên.

75. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÁCH VIẾT, CÁCH TRÌNH BÀY THUẬT NGỮ  GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG HIỆN NAY

75. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÁCH VIẾT, CÁCH TRÌNH BÀY THUẬT NGỮ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG HIỆN NAY

 15:14 19/12/2017

Tóm tắt: Nếu như các khái niệm có liên quan đến lĩnh vực chính trị học dễ được thống nhất và chấp nhận thì khái niệm về giáo dục chính trị - tư tưởng hiện vẫn có nhiều cách hiểu và cách trình bày khác nhau. Việc làm rõ cách viết, cách trình bày này giúp làm sáng tỏ thêm các nội dung thuật ngữ liên quan đến khoa học chính trị chuyên ngành Công tác tư tưởng, thống nhất cách viết, cách hiểu hiện nay về thuật ngữ này.
Từ khóa: Tư tưởng, hệ tư tưởng, chính trị, giáo dục chính trị - tư tưởng.

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây