57. ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU  BÀI HỌC - MỘT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

57. ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC - MỘT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

 17:50 04/09/2019

Tóm tắt: Đổi mới phương pháp dạy học cũng như thay đổi cách thức sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường phổ thông là điều cần thiết để đáp ứng mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Bài viết đề cập hình thức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học. Với hình thức này, giáo viên sẽ được nâng cao năng lực chuyên môn, giúp học sinh học tập một cách thực sự, mang lại hiệu quả cao cho giờ học.
Từ khóa: sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu bài học, dạy học, giáo dục phổ thông.

62. KHÓ KHĂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC  KHI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

62. KHÓ KHĂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC KHI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

 23:04 24/06/2019

Tóm tắt: Chương trình giáo dục phổ thông mới được thực hiện bắt đầu từ năm học 2020-2021 theo hình thức cuốn chiếu với từng cấp học, đến năm học 2024-2025 sẽ thực hiện chương trình mới cho toàn bộ 12 khối lớp của giáo dục phổ thông. Từ đó, nảy sinh vấn đề cần giải quyết là sẽ có 7 khối lớp mà học sinh sẽ học một phần theo chương trình cũ (hiện hành) và một phần theo chương trình mới. Điều đó đặt ra nhiệm vụ cho các cán bộ quản lí giáo dục, nhà trường và giáo viên cấp trung học cần phải nghiên cứu để có biện pháp khắc phục vấn đề này. Bài viết phân tích khó khăn nảy sinh khi triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới và đề xuất biện pháp khắc phục.
Từ khóa: Giáo dục phổ thông, chương trình, môn học, hoạt động giáo dục.

6. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC STEM TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

6. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC STEM TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

 10:25 11/04/2019

Tóm tắt: Trong các nghiên cứu về giáo dục hiện nay, một trong những vấn đề trọng tâm mà ngành giáo dục đang hướng tới đó là chuẩn bị được nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai; đặc biệt trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang bùng nổ trên toàn cầu. Giáo dục STEM là một trong những chìa khóa quan trọng nhằm giải quyết bài toán trên một cách hiệu quả mà nhiều nước trên thế giới đã áp dụng.
Từ khóa: Giáo dục STEM, giáo dục phổ thông, định hướng, nguồn nhân lực.

05. Một số yếu tố ảnh hưởng đến chính sách hỗ trợ trong giáo dục phổ thông đối với học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

05. Một số yếu tố ảnh hưởng đến chính sách hỗ trợ trong giáo dục phổ thông đối với học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

 17:12 06/03/2019

Tóm tắt: Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ trong giáo dục phổ thông đối với học sinh dân tộc thiểu số bậc tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Bắc Sơn, được chi thành hai nhóm, gồm nhóm các yếu tố chủ quan và nhóm các yếu tố khách quan. Kết quả khảo sát nhận thức của các khách thể chỉ ra cả hai nhóm yếu tố đều có ảnh hưởng rất rõ nét, song nhóm yếu tố về chủ quan có ảnh hưởng rõ hơn so với mức độ ảnh hưởng của các yếu tố khách quan.
Từ khóa: Chính sách, Giáo dục phổ thông, Học sinh dân tộc thiểu số.

01. Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

01. Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

 22:32 27/10/2018

Tóm tắt: Giáo dục hướng nghiệp là một nội dung của giáo dục phổ thông toàn diện. Tuy nhiên, thực trạng công tác giáo dục hướng nghiệp ở nước ta hiện nay còn ít được quan tâm; chưa đáp ứng được yêu cầu của học sinh và xã hội. Bài viết trình bày về thực trạng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.
Từ khóa: Giáo dục phổ thông, giáo dục hướng nghiệp, học sinh trung học phổ thông, quản lí giáo dục hướng nghiệp.

36. Bồi dưỡng giáo viên toán ở trường trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực tính toán cho học sinh thông qua các tình huống thực tiễn

36. Bồi dưỡng giáo viên toán ở trường trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực tính toán cho học sinh thông qua các tình huống thực tiễn

 21:43 26/10/2018

Tóm tắt: Năng lực tính toán là một trong những năng lực chuyên môn cần đạt được trong chương trình Giáo dục phổ thông mới ở nước ta; được hình thành và bồi dưỡng chủ yếu trong dạy và học môn Toán. Để trang bị cho học sinh năng lực này, đòi hỏi người giáo viên cần có sự chuẩn bị, thích ứng nhất định. Làm thế nào để đào tạo, bồi dưỡng người giáo viên đáp ứng được yêu cầu trong chương trình giáo dục mới là vấn đề đáng được quan tâm. Bài báo trình bày quan điểm của các tác giả về vấn đề này.
Từ khóa: Giáo dục phổ thông, năng lực tính toán, đào tạo bồi dưỡng giáo viên Toán.

16. Chương trình và sách giáo khoa ngôn ngữ cấp tiểu học của một số nước trên thế giới và đề xuất về cấu trúc sách giáo khoa tiếng Việt tiểu học trong giai đoạn mới

16. Chương trình và sách giáo khoa ngôn ngữ cấp tiểu học của một số nước trên thế giới và đề xuất về cấu trúc sách giáo khoa tiếng Việt tiểu học trong giai đoạn mới

 17:46 06/04/2018

Tóm tắt: Việc nghiên cứu và đề xuất mô hình sách giáo khoa đáp ứng chủ trương đổi mới giáo dục, phù hợp với chương trình giáo dục phát triển năng lực là cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Bài viết đã mô tả, phân tích sách giáo khoa ngôn ngữ cấp tiểu học của Hoa Kì, Pháp, Nga; trên cơ sở đó đề xuất cấu trúc sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học trong giai đoạn mới.
Từ khoá: Sách giáo khoa, sách giáo khoa Tiếng Việt, cấu trúc, giáo dục phổ thông.

1. XÂY DỰNG MÔ HÌNH GIÁO DỤC DÀNH CHO NGƯỜI ĐIẾC

1. XÂY DỰNG MÔ HÌNH GIÁO DỤC DÀNH CHO NGƯỜI ĐIẾC

 14:51 06/12/2017

Tóm tắt: Xây dựng mô hình giáo dục dành cho người điếc là đáp ứng nhu cầu học tập cho tất cả trẻ điếc; đồng thời là bước chuẩn bị để xây dựng mô hình học tập hoà nhập cộng đồng. Bài viết đề cập đến các nghiên cứu về đặc điểm học tập của người điếc; giới thiệu kết quả, những kinh nghiệm, khó khăn và đề xuất một số biện pháp xây dựng mô hình giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người điếc.
Từ khóa: Giáo dục đặc biệt, giáo dục hoà nhập, giáo dục phổ thông, học sinh điếc, khiếm thính.

4. CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CHO HỌC SINH ĐIẾC

4. CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CHO HỌC SINH ĐIẾC

 14:51 06/12/2017

Tóm tắt: Giáo dục dành cho người khuyết tật nói chung, người điếc nói riêng đã được Nhà nước quan tâm trong nhiều năm qua và đã tạo cơ hội đến trường cho nhiều trẻ khuyết tật trên mọi miền đất nước. Đây là vấn đề lớn cần nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa không chỉ của các giáo viên, của trường chuyên biệt mà còn là của toàn cộng đồng trong xu thế hướng đến xã hội học tập như hiện nay. Sự khác biệt tâm lí, đặc điểm học tập của học sinh điếc... dẫn đến những yêu cầu cần có và trách nhiệm cao ở giáo viên tham gia giảng dạy. Bài viết đề cập đến: (i). Một số vấn đề chung về giáo dục phổ thông dành cho học sinh điếc; (ii). Thực tiễn giáo dục phổ thông dành cho học sinhđiếc; (iii). Một số giải pháp tổ chức giáo dục phổ thông dành cho học sinh điếc.
Từ khóa: Học sinh điếc, giáo dục phổ thông, khác biệt tâm lí, đặc điểm học tập, ngôn ngữ kí hiệu.

11. Thực trạng phát triển năng lực tự học của học sinh ở một số trường trung học phổ thông đối với môn Hóa học

11. Thực trạng phát triển năng lực tự học của học sinh ở một số trường trung học phổ thông đối với môn Hóa học

 08:45 21/09/2017

Tóm tắt: Để nâng cao chất lượng dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông và đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, việc nghiên cứu thực trạng năng lực tự học và tự nghiên cứu của học sinh đối với môn Hóa học là rất cần thiết. Dựa trên việc phân tích thực trạng và xử lí số liệu, có thể giúp các nhà giáo dục có cái nhìn khách quan về năng lực tự học và tự nghiên cứu của học sinh, từ đó đề xuất các biện pháp phát triển năng lực này trong dạy học Hóa học. Đóng góp nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Hóa học cho giáo viên và học sinh trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: năng lực tự học, tự nghiên cứu, dạy học hóa học, giáo dục phổ thông.

02. Mô hình sách giáo khoa trường học mới đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

02. Mô hình sách giáo khoa trường học mới đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

 15:16 20/07/2017

Tóm tắt: Để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện chương trình giáo dục phổ thông, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, từ việc xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa, đào tạo giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ quá trình dạy học, đặc biệt là việc đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường tính chủ động sáng tạo, cũng như phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Bài viết này góp phần làm sáng tỏ ưu điểm của mô hình dạy học theo sách giáo khoa trường học mới.
Từ khóa: Sách giáo khoa, trường học mới, giáo dục phổ thông.

14. Biện pháp bồi dưỡng năng lực dạy học kĩ năng thực hành cho sinh viên trong quá trình đào tạo giáo viên ngành Giáo dục thể chất tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

14. Biện pháp bồi dưỡng năng lực dạy học kĩ năng thực hành cho sinh viên trong quá trình đào tạo giáo viên ngành Giáo dục thể chất tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 08:59 07/06/2017

Tóm tắt: Để dạy giỏi môn Thể dục, giáo viên không chỉ cần hiểu biết sâu sắc kiến thức lí thuyết mà còn phải có năng lực giảng dạy kĩ năng thực hành. Vì vậy việc bồi dưỡng, rèn luyện và phát triển ở sinh viên ngành sư phạm Giáo dục thể chất những kĩ năng, kĩ xảo phục vụ tốt cho việc giảng dạy sau này là một nhân tố mang tính chất quyết định. Báo cáo này đưa ra một số biện pháp bồi dưỡng năng lực dạy học kĩ năng thực hành cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Thể dục ở nhà trường phổ thông sau này.
Từ khóa: Giáo dục thể chất, Kĩ năng thực hành, năng lực dạy học, Giáo dục phổ thông.

56.	MÔ HÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN Ở MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ ĐỀ XUẤT VẬN DỤNG VÀO ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN Ở VIỆT NAM

56. MÔ HÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN Ở MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ ĐỀ XUẤT VẬN DỤNG VÀO ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN Ở VIỆT NAM

 15:23 14/03/2017

Đào tạo giảng viên để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục được chú trọng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Thông qua các mô hình đào tạo giáo viên ở các nước khác nhau, họ thường tập trung vào kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm và khả năng thích ứng với môi trường sư phạm ở mỗi quốc gia. Các cấp quản lý phải nghiên cứu và áp dụng các mô hình đào tạo giáo viên ở Việt Nam để đáp ứng nhu cầu của đổi mới giáo dục trong hội nhập của đất nước chúng ta.

7. Một số đặc điểm của chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực người học

7. Một số đặc điểm của chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực người học

 09:10 20/02/2017

Bài báo trình bày một số vấn đề về tiếp cận phát triển chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực người họcvà đặc điểm của chương trình xây dựng theo hướng phát triển năng lực người học.

4. Giải pháp đổi mới chương trình giáo dục sư phạm và định hướng đổi mới giáo dục phổ thông

4. Giải pháp đổi mới chương trình giáo dục sư phạm và định hướng đổi mới giáo dục phổ thông

 14:50 13/01/2017

: Bài báo trình bày giải pháp đổi mới chương trình giáo dục sư phạm và các định hướng cơ bản đổi mới đối với chương trình giáo dục phổ thông.

1. Một số định hướng về cơ cấu tổ chức phục vụ công tác quản lí việc xây dựng, nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông mới Việt Nam

1. Một số định hướng về cơ cấu tổ chức phục vụ công tác quản lí việc xây dựng, nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông mới Việt Nam

 23:40 24/12/2016

Phát triển đội ngũ xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới cũng như củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức phục vụ nghiên cứu về chương trình giáo dục phổ thông là những công việc quan trọng góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông theo yêu cầu nên tại các Nghị quyết, Quyết định của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Bài báo này đề cập đến một số định hướng về cơ cấu tổ chức để trước mắt phục vụ công tác quản lí việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời nêu một số hướng đi nhằm khắc phục hạn chế, bất cập và góp phần đổi mới căn bản trong phát triển đội ngũ nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam.

3. Sự phát triển của giáo dục phổ thông Thanh Hóa trong thời kì kháng chiến chống Pháp

3. Sự phát triển của giáo dục phổ thông Thanh Hóa trong thời kì kháng chiến chống Pháp

 17:13 31/10/2016

Bài báo trình bày đặc điểm giáo dục Thanh Hóa từ trước những năm 1945 đến 1954 đã làm tốt vai trò của hậu phương vững chắc, đặt nền tảng cho nền giáo dục nước nhà giai đoạn mới.

1. Đổi mới chất lượng đội ngũ nhà giáo - khâu then chốt của chất lượng giáo dục phổ thông

1. Đổi mới chất lượng đội ngũ nhà giáo - khâu then chốt của chất lượng giáo dục phổ thông

 11:01 27/09/2016

Tóm tắt: Đội ngũ nhà giáo bao gồm giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục - là lực lượng trực tiếp thực hiện công tác giáo dục, đóng vai trò quyết định chất lượng giáo dục. Họ không chỉ đơn thuần là người chia sẻ kiến thức và kĩ năng mà còn là người góp phần phát triển tâm hồn, tính cách, hình thành nhân cách, phẩm giá con người cho thế hệ trẻ. Bài viết bàn về đổi mới chất lượng đội ngũ nhà giáo, qua đó đưa ra một số giải pháp nhằm đổi mới chất lượng đội ngũ nhà giáo trong giáo dục phổ thông.
Từ khóa: đổi mới, chất lượng, đội ngũ nhà giáo, giáo dục phổ thông.

1. Đề xuất phương án tích hợp và phân hóa trong chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015

1. Đề xuất phương án tích hợp và phân hóa trong chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015

 17:04 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết phân tích, đưa ra một số đề xuất phương án tích hợp và phân hóa trong dạy học từ thực tiễn tổ chức ở Việt Nam cùng với kinh nghiệm của quốc tế (phân ban, phân ban kết hợp với tự chọn, tự chọn học các môn). Việc khảo nghiệm và thử nghiệm bước đầu cho thấy tính khả thi trong việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông sau 2015 theo hướng phân hóa.
Từ khóa: tích hợp, phân hóa, giáo dục phổ thông.

1. Một số ý kiến về định hướng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau 2015

1. Một số ý kiến về định hướng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau 2015

 11:03 19/09/2016

Tóm tắt: Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông là một trong những khâu quan trọng để thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục, cần được chuẩn bị có căn cứ khoa học. Nhiệm vụ này có những quan hệ thực tiễn với người học, giáo viên, và đào tạo giáo viên, cơ cấu hệ thống giáo dục, giáo dục sau phổ thông, các nhiệm vụ hiện đại hóa, chuẩn hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế của giáo dục Việt Nam.
Từ khóa: định hướng, chương trình, sách giáo khoa, giáo dục phổ thông.

1. Quản lí phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông - Kinh nghiệm của Hàn Quốc và đề xuất vận dụng thí điểm tại Việt Nam

1. Quản lí phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông - Kinh nghiệm của Hàn Quốc và đề xuất vận dụng thí điểm tại Việt Nam

 08:47 15/09/2016

Hàn Quốc là quốc gia có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam tại thời điểm bắt đầu đổi mới giáo dục phổ thông; đã và đang thành công trong đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nói riêng, đổi mới giáo dục phổ thông nói chung. Kinh nghiệm của Hàn Quốc về phát triển và quản lí phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông có thể tham khảo và vận dụng có hiệu quả trong công tác quản lí các hoạt động thí điểm phát triển công tác giáo dục nhà trường phổ thông của nước ta trong giai đoạn hiện nay.

19. Tìm hiểu “Chương trình giáo dục quốc gia” và “Chương trình môn toán” trong chương trình giáo dục phổ thông bắt buộc của Vương quốc Anh

19. Tìm hiểu “Chương trình giáo dục quốc gia” và “Chương trình môn toán” trong chương trình giáo dục phổ thông bắt buộc của Vương quốc Anh

 10:54 28/08/2016

Bài viết trình bày: - Giới thiệu Chương trình giáo dục quốc gia của Vương quốc Anh như: Chương trình giáo dục chung; Chương trình môn toán; - Phân tích các yêu cầu cần đạt của một số nội dung cụ thể trong chương trình môn Toán của Vương quốc Anh gồm: Phân tích các yêu cầu cần đạt của mạch kiến thức “Tính chất các hình” trong chương trình môn Toán, bậc tiểu học; Phân tích các yêu cầu cần đạt của nội dung Thống kê, Xác suất trong chương trình trung học; - Một số nhận xét và đề xuất.

22. Thực trạng dạy học tiếng Pháp trong giáo dục phổ thông tại thành phố Đà Nẵng và một số giải pháp khắc phục

22. Thực trạng dạy học tiếng Pháp trong giáo dục phổ thông tại thành phố Đà Nẵng và một số giải pháp khắc phục

 11:45 25/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về thực trạng dạy học tiếng Pháp trong giáo dục phổ thông tại thành phố Đà Nẵng; xác định các nguyên nhân của tình trạng sa sút, không ổn định của việc dạy học tiếng Pháp trên địa bàn nghiên cứu; đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường việc dạy học tiếng Pháp ở thành phố Đà Nẵng.
Từ khóa: thực trạng, dạy học, tiếng Pháp, giáo dục phổ thông, Đà Nẵng.

20. Kinh nghiệm một số nước về quy trình phát triển chương trình giáo dục phổ thông

20. Kinh nghiệm một số nước về quy trình phát triển chương trình giáo dục phổ thông

 15:51 24/08/2016

Tóm tắt: Việc phát triển chương trình giáo dục phổ thông phụ thuộc vào bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước và quốc tế trong một giai đoạn lịch sử cụ thể. Bài báo trình bày về quy trình phát triển chương trình của một số nước (Australia; Hàn Quốc, Pháp, Trung Quốc); từ đó đưa ra một số đề xuất về quy trình phát triển chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam.
Từ khóa: kinh nghiệm, phát triển, chương trình, giáo dục phổ thông, Hàn Quốc, Pháp, Trung Quốc, Australia.

9. Một số vấn đề về dạy học trải nghiệm trong chương trình giáo dục phổ thông

9. Một số vấn đề về dạy học trải nghiệm trong chương trình giáo dục phổ thông

 21:26 16/06/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về năng lực trải nghiệm; ý nghĩa của việc hình thành năng lực trải nghiệm cho học sinh phổ thông. Từ đó, tác giả đề xuất một số yêu cầu trong dạy học trải nghiệm (về môi trường học tập; về nội dung học tập và khả năng thực hiện của học sinh; về xây dựng đội ngũ giáo viên; huy động các nguồn lực kinh tế xã hội; vận dụng các phương pháp dạy học hiện đại (dạy học theo kịch bản (tình huống; dạy học theo dự án).

Từ khoá: dạy học; trải nghiệm, giáo dục phổ thông

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây