02. Một số biện pháp nâng cao chất lượng rèn luyện thể lực cho học viên đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng, an ninh ở trường đại học chính trị hiện nay

02. Một số biện pháp nâng cao chất lượng rèn luyện thể lực cho học viên đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng, an ninh ở trường đại học chính trị hiện nay

 14:11 04/01/2020

Tóm tắt: Rèn luyện thể lực cho học viên đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng, an ninh ở Trường Đại học Chính trị là nhiệm quan trọng, tạo ra động lực thúc đẩy sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Nhà trường. Qua đó, giúp học viên có cơ thể cường tráng, có sức khỏe dẻo dai, bền bỉ, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo đã xác định. Bài viết trình bày một số biện pháp nâng cao chất lượng rèn luyện thể lực cho học viên đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng, an ninh ở Trường Đại học Chính trị hiện nay.
Từ khóa: Rèn luyện thể lực, giáo dục quốc phòng, an ninh, Trường Đại học Chính trị.

19. Tăng cường việc tự học cho sinh viên Khoa Giáo dục quốc phòng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong bối cảnh hiện nay

19. Tăng cường việc tự học cho sinh viên Khoa Giáo dục quốc phòng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong bối cảnh hiện nay

 17:58 09/07/2017

Tóm tắt: Hiện nay, quy trình đào tạo của các trường đại học và cao đẳng trên cả nước cơ bản đã chuyển từ hình thức đào tạo niên chế sang học chế tín chỉ mềm dẻo, linh hoạt, trong đó coi trọng tính tự giác, tích cực, năng lực đọc sách, tự nghiên cứu của sinh viên. Tự học là con đường phát triển nội lực của mỗi cá nhân, động lực chính của quá trình phát triển giáo dục - đào tạo, là nhân tố giúp mỗi cá nhân phát triển toàn diện và phong phú. Bài viết này đề cập giải pháp tăng cường việc tự học cho sinh viên Khoa Giáo dục Quốc phòng - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: Tăng cường tự học, Sinh viên, Giáo dục Quốc phòng, Đại học Sư phạm.

42. Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp cho sinh viên khoa giáo dục quốc phòng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

42. Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp cho sinh viên khoa giáo dục quốc phòng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 14:08 28/02/2017

Bài báo trình bày ý nghĩa của hoạt động ngoài giờ lên lớp; 07 biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp cho sinh viên khoa giáo dục quốc phòng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

22. Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên giáo dục quốc phòng – an ninh ở trung tâm giáo dục quốc phòng Hà Nội 2

22. Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên giáo dục quốc phòng – an ninh ở trung tâm giáo dục quốc phòng Hà Nội 2

 15:56 17/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên giáo dục quốc phòng – an ninh ở trung tâm giáo dục quốc phòng Hà Nội 2.

3. Quản lí dạy học môn Giáo dục quốc phòng an ninh ở các trường đại học

3. Quản lí dạy học môn Giáo dục quốc phòng an ninh ở các trường đại học

 14:12 17/02/2017

Bài báo trình bày nội dung quản lí dạy học môn Giáo dục quốc phòng an ninh ở các trường đại học nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng – an ninh , xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

22. Phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên của trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh, Đại học quốc gia Hà Nội

22. Phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên của trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh, Đại học quốc gia Hà Nội

 14:44 26/10/2016

Bài báo trình bày chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên của trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh, Đại học quốc gia Hà Nội.

17. Sử dụng công nghệ thông tin vào dạy bài “Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia” (Giáo dục quốc phòng – An ninh 11)

17. Sử dụng công nghệ thông tin vào dạy bài “Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia” (Giáo dục quốc phòng – An ninh 11)

 16:17 03/09/2016

Dạy học giáo dục quốc phòng an ninh hiện nay giáo viên có thể sưu tầm nhiều loại kênh hình, kênh âm thanh như: hình ảnh QP – AN, phim tư liệu, lược đồ, biểu đồ… để thiết kế bài giảng điện tử. Bài viết đề xuất một số biện pháp sư phạm giúp gióa viên tổ chức bài học “Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia” với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin ở các nội dung”: Lãnh thổ quốc gia và chủ quyền lãnh thổ quốc gia, biên giới quốc gia, bảo vệ biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5. Bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên dạy học học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh trong các trường đại học hiện nay

5. Bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên dạy học học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh trong các trường đại học hiện nay

 16:11 07/07/2016

Bài viết trình bày vai trò và nội dung bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh. Tiếp đó, tác giả trình bày các giải pháp quản lí bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh: +) nâng cao nhận thức cho các lực lượng về quản lí bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; +) xây dựng nội dung và chương trình bồi dưỡng phù hợp với đối tượng; +) Đổi mới phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; +) Đa dạng hoá các hình thức bồi dưỡng;+) Quản lí kiểm tra đánh giá kết quả bồi dưỡng.

Từ khoá: bồi dưỡng, nghiệp vụ sư phạm, giáo dục quốc phòng, trường đại học

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây