55. GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG VÀ THỊ HIẾU THẨM MĨ CHO SINH VIÊN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA HIỆN NAY

55. GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG VÀ THỊ HIẾU THẨM MĨ CHO SINH VIÊN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA HIỆN NAY

 16:58 22/05/2020

Tóm tắt: Thị hiếu thẩm mĩ là một trong những yếu tố góp phần cấu thành nhân cách con người. Nó là cơ sở để hình thành tư tưởng, tình cảm, cách ứng xử, đồng thời là thước đo đánh giá năng lực thẩm mĩ của mỗi cá nhân; góp phần thôi thúc khát vọng, lí tưởng, động cơ, hình thành lối sống, học tập và lao động có mục đích, hướng đến giá trị chân - thiện - mĩ. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, sinh viên Việt Nam đang ngày càng ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình đối với đất nước. Tuy nhiên, sinh viên cũng có những nhược điểm về tâm - sinh lí, hạn chế về thế giới quan khiến cho việc giáo dục tư tưởng và thị hiếu thẩm mĩ gặp phải không ít những khó khăn. Từ thực trạng đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức và thị hiếu thẩm mĩ của sinh viên trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.
Từ khóa: Sinh viên, giáo dục tư tưởng, thị hiếu thẩm mĩ, văn hóa, Việt Nam.

2. GIÁO DỤC TINH THẦN THI ĐUA YÊU NƯỚC CHO THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

2. GIÁO DỤC TINH THẦN THI ĐUA YÊU NƯỚC CHO THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 18:50 07/04/2019

Tóm tắt: Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, bồi dưỡng, phát triển thế hệ thanh niên yêu nước luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc, tỉ mỉ của Người. Từ Bản án chế độ thực dân Pháp (1925) đến Di chúc (1969), Hồ Chí Minh đều gửi gắm các quan điểm, tư tưởng dành cho “Thanh niên Việt Nam”, “thế hệ cách mạng đời sau”; những kì vọng, tình cảm nhằm khơi dậy lòng yêu nước, trí tuệ, bản lĩnh của lực lượng thanh niên Việt Nam đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Trong công cuộc đổi mới, nguồn nhân lực thanh niên giữ một vị trí rất quan trọng; do đó, việc giáo dục tinh thần thi đua yêu nước cho lực lượng thanh niên Việt Nam theo tấm gương tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là vấn đề khoa học, thiết thực.
Từ khoá: Giáo dục tư tưởng, giáo dục lối sống, thi đua yêu nước, thanh niên.

01. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh nhằm xây dựng lối sống cho sinh viên hiện nay

01. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh nhằm xây dựng lối sống cho sinh viên hiện nay

 16:37 06/04/2018

Tóm tắt: Giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên là một trong những vấn đề quan trọng trong mục tiêu giáo dục cho bậc cao đẳng, đại học ở nước ta từ trước đến nay. Tuy nhiên, vấn đề này hiện nay còn gặp rất nhiều những khó khăn, hiệu quả chưa cao. Từ những yêu cầu của thực tế, cần phải nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh nhằm xây dựng lối sống cho sinh viên bằng những giải pháp cụ thể. Bài viết đưa ra một số yêu cầu và đề xuất giải pháp góp phần xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Giáo dục tư tưởng, tư tưởng, đạo đức, xây dựng lối sống, sinh viên.

4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG HÌNH THÀNH,  PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH  SINH VIÊN HIỆN NAY

4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH SINH VIÊN HIỆN NAY

 20:42 01/10/2017

Tóm tắt: Từ thực trạng giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong sự hình thành, phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay, tác giả đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong sự hình thành, phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam: Thứ nhất, nâng cao vai trò của các chủ thể giáo dục; thứ hai, đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; thứ ba, chú trọng xây dựng môi trường xã hội, môi trường học đường lành mạnh để tác động thuận lợi đến giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; thứ tư, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tu dưỡng đạo đức của sinh viên theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong sự hình thành, phát triển nhân cách sinh viên giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, giải pháp giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, nhân cách sinh viên.

24. Giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Nha Trang

24. Giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Nha Trang

 15:27 27/02/2017

Bài báo trình bày về thực trạng số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên tại Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Nha Trang và một số biện pháp giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Nha Trang.

5. Giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên qua môn tư tưởng Hồ Chí Minh

5. Giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên qua môn tư tưởng Hồ Chí Minh

 16:41 07/01/2017

Bài báo trình bày quá trình nhận thức của Đảng về tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên qua môn tư tưởng Hồ Chí Minh để sinh viên thấy được trọng trách của mình trước dân tộc, đất nước.

6. Một số giải pháp xây dựng lối sống văn hóa cho thanh niên hiện nay

6. Một số giải pháp xây dựng lối sống văn hóa cho thanh niên hiện nay

 10:39 24/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày: - Sự cần thiết phải xây dựng lối sống văn hóa trong thanh niên; - Nội dung và chủ thể xây dưng lối sống văn hóa cho thanh niên hiện nay; - Một số giải pháp xây dựng lối sống văn hóa cho thanh niên hiện nay như: nhóm giải pháp về giáo dục tư tưởng, nhóm giải pháp hoạt động thực tiễn, nhóm giải pháp về tạo điều kiện cho xây dựng lối sống văn hóa cho thanh niên.
Từ khoá: xây dựng, lối sống văn hóa, thanh niên.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây