48. VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC THẨM MĨ  TRONG VIỆC XÂY DỰNG NHÂN CÁCH CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY

48. VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC THẨM MĨ TRONG VIỆC XÂY DỰNG NHÂN CÁCH CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY

 10:30 05/08/2020

Tóm tắt: Nhân cách không phải là cái sẵn có trong con người, mà nó được hình thành và phát triển từng bước theo những quy luật nhất định. Chính trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách, con người đã tạo ra các thước đo cho nhân cách hoàn thiện. Trong đó, thước đo của cái đẹp gắn liền với tình cảm thẩm mĩ của con người. Ở đây, giáo dục thẩm mĩ đóng vai trò rất quan trọng bởi thế giới thẩm mĩ, đặc biệt là thế giới nghệ thuật với bản chất, đặc trưng về thiên hướng toàn vẹn của nó sẽ tác động và làm phát triển toàn diện, hài hòa các mặt thể chất, tinh thần, trí tuệ và tài năng của con người bên cạnh sự phát triển của tất cả các lĩnh vực tri thức khác.
Từ khóa: giáo dục thẩm mĩ, nhân cách, người Việt Nam

29. GIÁO DỤC THẨM MĨ CHO TRẺ MẪU GIÁO  THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

29. GIÁO DỤC THẨM MĨ CHO TRẺ MẪU GIÁO THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

 16:20 08/07/2019

Tóm tắt: Đối với giáo dục mầm non thì nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của giáo dục mẫu giáo là giáo dục thẩm mĩ. Mỗi giáo viên có thể sử dụng nhiều con đường khác nhau để giáo dục thẩm mĩ cho trẻ, trong đó, lựa chọn và tổ chức hoạt động ngoài trời là một trong những cách thuận lợi và hữu hiệu để nâng cao hiệu quả việc giáo dục thẩm mĩ cho các em. Bài viết trình bày ý nghĩa của giáo dục thẩm mĩ đối với trẻ mẫu giáo, một số tồn tại trong việc tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ ở một số trường mầm non; từ đó, đưa ra một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động này.
Từ khóa: Giáo dục thẩm mĩ, giáo dục mầm non, trẻ mẫu giáo, hoạt động ngoài trời.

57. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THẨM MĨ  CHO HỌC VIÊN Ở CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

57. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THẨM MĨ CHO HỌC VIÊN Ở CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

 23:04 24/06/2019

Tóm tắt: Giáo dục thẩm mĩ cho nhân dân nói chung, cho học viên ở các học viện, trường sĩ quan quân đội nói riêng có vai trò quan trọng giúp họ có khả năng thưởng thức, đánh giá và sáng tạo thẩm mĩ trong cuộc sống và hoạt động quân sự, hoàn thiện nhân cách người cán bộ, sĩ quan. Trên cơ sở thực tiễn giáo dục thẩm mĩ, bài viết đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thẩm mĩ cho học viên ở các học viện, trường sĩ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Giáo dục thẩm mĩ, thẩm mĩ, văn hóa thẩm mĩ, học viện, sĩ quan quân đội.

3. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ GIÁO DỤC THẨM MĨ HỘI HỌA CHO TRẺ TRONG CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG DÃ NGOẠI

3. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ GIÁO DỤC THẨM MĨ HỘI HỌA CHO TRẺ TRONG CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG DÃ NGOẠI

 11:37 27/06/2018

Tóm tắt: Bài báo mô tả kết quả nghiên cứu thực trạng quản lí giáo dục thẩm mĩ hội họa cho trẻ trong các trường mầm non quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội thông qua hoạt động dã ngoại và các yếu tố ảnh hưởng. Từ đó, tác giả đề xuất một số biện pháp quản lí giáo dục thẩm mĩ hội họa cho trẻ em trong các trường mầm non quận Thanh Xuân, Hà Nội thông qua hoạt động dã ngoại nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thẩm mĩ hội họa cho trẻ lứa tuổi mầm non.
Từ khoá: giáo dục thẩm mĩ, trẻ mầm non, hoạt động dã ngoại, Thanh Xuân, Hà Nội.

29. MỘT SỐ KHÁC BIỆT GIÁO DỤC THẨM MĨ TRONG GIÁO DỤC MẦM NON CỦA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC CHÂU ÂU

29. MỘT SỐ KHÁC BIỆT GIÁO DỤC THẨM MĨ TRONG GIÁO DỤC MẦM NON CỦA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC CHÂU ÂU

 18:21 26/09/2017

Tóm tắt: Giáo dục thẩm mĩ trong trường mầm non của Việt Nam và các nước Châu âu nói chung và giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mầm non ở Đan Mạch luôn có sự khác biệt. Sự khác biệt này thể hiện từ việc cách tiếp cận, mục tiêu, nội dung, cách thức tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục thẩm mĩ ở trường mầm non và đương nhiên sẽ dẫn tới sự khác biệt về kết quả giáo dục thẩm mĩ trên trẻ mầm non.
Từ khóa: Giáo dục thẩm mĩ, trẻ mầm non

21. GIÁO DỤC THẨM MĨ LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM  THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MONTESSORI

21. GIÁO DỤC THẨM MĨ LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MONTESSORI

 16:17 23/08/2017

Giáo dục thẩm mĩ lấy trẻ làm trung tâm theo phương pháp giáo dục Montessori không nhằm hướng đến đào tạo nên những đứa trẻ hát hay, múa đẹp, tạo hình như một danh hoạ nhí với những kiểu mẫu ý tưởng rập khuôn mà hướng đến giáo dục trẻ phát huy năng lực cảm quan trong chính môi trường trẻ được sinh hoạt hằng ngày. Vì vậy, người giáo viên có nhiệm vụ tạo môi trường để trẻ trải nghiệm theo năng lực của mình bằng cách quan sát và thể hiện “nghệ thuật” theo cách riêng của trẻ.

18. PHÁT TRIỂN XÚC CẢM THẨM MĨ TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON THỰC NGHIỆM HOA HỒNG

18. PHÁT TRIỂN XÚC CẢM THẨM MĨ TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON THỰC NGHIỆM HOA HỒNG

 16:07 23/08/2017

Phát triển xúc cảm tình cảm thẩm mĩ trong các hoạt động giáo dục nghệ thuật là nhiệm vụ quan trọng của giáo dục thẩm mĩ trong Chương trình giáo dục mầm non 2009. Phát triển ở trẻ những xúc cảm thẩm mĩ, thị hiếu thẩm mĩ giúp trẻ biết yêu cái đẹp, biết rung cảm trước cái đẹp và dần dần biết sáng tạo cái đẹp góp phần hình thành và phát triển nhân cách hài hòa ở trẻ làm nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.

19. GIÁO DỤC THẨM MĨ CHO TRẺ MẨM NON  THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG VẬN ĐỘNG THEO NHẠC VÀ MÚA

19. GIÁO DỤC THẨM MĨ CHO TRẺ MẨM NON THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG VẬN ĐỘNG THEO NHẠC VÀ MÚA

 16:07 23/08/2017

Hoạt động âm nhạc nói chung và hoạt động vận động theo nhạc và múa nói riêng là một trong các phương tiện đắc lực nhằm mục đích giáo dục thẩm mĩ cho trẻ. Bài viết đề cập về vai trò của hoạt động vận động theo nhạc và múa trong việc hình thành và phát triển các mặt nhân cách của trẻ nói chung, trong giáo dục thẩm mĩ nói riêng và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kĩ năng trong tổ chức hoạt động vận động theo và nhạc góp phần giáo dục thẩm mĩ cho trẻ.

10. Những vấn đề cần quan tâm trong công tác giáo dục thẩm mĩ cho sinh viên Việt Nam hiện nay

10. Những vấn đề cần quan tâm trong công tác giáo dục thẩm mĩ cho sinh viên Việt Nam hiện nay

 15:51 04/01/2017

Bài báo trình bày những vấn đề cơ bản về nhu cầu thẩm mĩ, thị hiếu thẩm mĩ và chuẩn mực thị hiếu thẩm mĩ trong công tác giáo dục thẩm mĩ cho sinh viên Việt Nam hiện nay.

10. Giáo dục thẩm mĩ thông qua nghệ thuật bi kịch Hi Lạp cổ đại

10. Giáo dục thẩm mĩ thông qua nghệ thuật bi kịch Hi Lạp cổ đại

 14:23 30/09/2016

Tóm tắt: Giáo dục thẩm mĩ bằng nghệ thuật là hình thức giáo dục hấp dẫn, đi vào lòng người một cách tự nguyện, đem lại hiệu quả rộng lớn và lâu bền. Bài viết khẳng định tác dụng, ưu thế của giáo dục thẩm mĩ bằng nghệ thuật, phân tích “cái bi” và nghệ thuật bi kịch Hi Lạp cổ đại. Từ đó, tác giả trình bày nội dung giáo dục thẩm mĩ trong nghệ thuật bi kịch Hi Lạp cổ đại và minh họa qua một số tác phẩm nghệ thuật bi kịch Hi Lạp cổ đại.
Từ khóa: giáo dục thẩm mĩ, nghệ thuật bi kịch Hi Lạp cổ đại

8. Nâng cao các hoạt động chính trị - xã hội và vui chơi giải trí góp phần giáo dục thẩm mĩ cho sinh viên hiện nay

8. Nâng cao các hoạt động chính trị - xã hội và vui chơi giải trí góp phần giáo dục thẩm mĩ cho sinh viên hiện nay

 15:00 13/09/2016

Bài viết trình bày một số hoạt động chính trị - xã hội của sinh viên, thực trạng của hoạt động này; các hoạt động vui chơi, giải trí của sinh viên; một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này góp phần giáo dục thẩm mĩ cho sinh viên hiện nay.

2. Vấn đề giáo dục thẩm mĩ trong xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện theo Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI)

2. Vấn đề giáo dục thẩm mĩ trong xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện theo Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI)

 11:19 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số đề xuất về vấn đề giáo dục thẩm mĩ trong chương trình giáo dục phổ thông: đưa chỉ số giáo dục thẩm mĩ vào mục tiêu xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; chương trình, nội dung và phương thức giáo dục thẩm mĩ; trình độ, năng lực thẩm mĩ và năng lực giáo dục thẩm mĩ của các chủ thể thẩm mĩ.
Từ khóa: giáo dục thẩm mĩ, chương trình giáo dục phổ thông.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây