34. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LOẠI HÌNH CÂU LẠC BỘ KARATE Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TỈNH BÌNH DƯƠNG

34. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LOẠI HÌNH CÂU LẠC BỘ KARATE Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TỈNH BÌNH DƯƠNG

 10:22 15/09/2020

Tóm tắt: Giáo dục thể chất là một phần quan trọng trong mục tiêu giáo dục toàn diện giúp cho thế hệ trẻ không chỉ có kiến thức, có đạo đức mà còn có sức khỏe để làm việc và thích ứng với sự thay đổi liên tục trong môi trường lao động hiện đại. Để có nguồn nhân lực trên, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy giáo dục thể chất chính khóa cũng như các hoạt động thể thao ngoại khóa, trong đó có môn Karate. Trên cơ sở tổng hợp, phân tích các tài liệu, công trình nghiên cứu lí luận và thực tiễn về hoạt động giáo dục thể chất, tổ chức hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thống, bài viết đề xuất quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm dưới hình thức Câu lạc bộ Karate nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Giáo dục thể chất cho học sinh tiểu học tỉnh Bình Dương nói chúng và bộ môn Karate nói riêng.
Từ khóa: Hoạt động trải nghiệm, Giáo dục thể chất, câu lạc bộ, tiểu học, Bình Dương

35. GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIẾP CẬN TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC KHAI PHÓNG

35. GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIẾP CẬN TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC KHAI PHÓNG

 10:22 15/09/2020

Tóm tắt: Giáo dục khai phóng là một hệ tư tưởng giáo dục nhân văn cổ xưa, đã tạo ra một tác động tích cực đến nền giáo dục kể cả trong quá khứ hay hiện tại. Ở Mĩ, châu Âu và nhiều quốc gia châu Á đã và đang áp dụng rộng rãi mô hình giáo dục theo triết lí giáo dục khai phóng. Bài viết xuất phát từ quan điểm triết học về tự do, thông qua giáo dục khai phóng làm cơ sở, chỉ ra sự cứng nhắc, máy mọc và dập khuôn của các môn thể thao trường học; đưa ra định hướng nhằm thoát khỏi ảnh hưởng của tính thực dụng, trở lại đúng với phong cách thể thao giải trí, để các hoạt động thể thao trường học thực sự đáp ứng nhu cầu phát triển thể chất và tinh thần của sinh viên.
Từ khóa: Giáo dục khai phóng, triết lí tự do, giáo dục thể chất, thể thao trường học

64. THỰC TRẠNG THỂ LỰC CHUNG CỦA NỮ SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT KHOA NGOẠI NGỮ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

64. THỰC TRẠNG THỂ LỰC CHUNG CỦA NỮ SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT KHOA NGOẠI NGỮ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

 11:07 05/08/2020

Tóm tắt: Thông qua sử dụng phương pháp quan sát, phỏng vấn tọa đàm, phương pháp kiểm tra sư phạm và phương pháp toán học thống kê, bài viết tiến hành đánh giá thực trạng thể lực chung cho nữ sinh viên Khoa Ngoại ngữ năm thứ nhất Trường Đại học Hồng Đức, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho sinh viên của trường.
Từ khóa: Giáo dục thể chất, thể lực chung, sinh viên nữ

47. LỰA CHỌN HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUYÊN MÔN NHẢY XA CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

47. LỰA CHỌN HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUYÊN MÔN NHẢY XA CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

 10:30 05/08/2020

Tóm tắt: Bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy, chúng tôi đã tiến hành lựa chọn được 9 bài tập để đánh giá và xác định diễn biến phát triển thể lực chuyên môn của sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Đại học Hồng Đức. Đây chính là cơ sở khoa học để đánh giá và điều chỉnh nội dung chương trình nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo của nhà trường.
Từ khóa: thể lực chuyên môn, nhảy xa, giáo dục thể chất, sinh viên khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Hồng Đức

10. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

10. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

 17:22 28/07/2020

Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học phòng cháy chữa; từ đó đánh giá kết quả thực hiện giải pháp là tương đối khả quan và có thể áp dụng rộng rãi để nâng cao chất lượng dạy học bộ môn.
Từ khóa: Giáo dục thể chất, Trường Đại học phòng cháy chữa cháy, công an nhân dân.

61. BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ TRONG GIỜ HỌC CHÍNH KHÓA MÔN “GIÁO DỤC THỂ CHẤT” CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

61. BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ TRONG GIỜ HỌC CHÍNH KHÓA MÔN “GIÁO DỤC THỂ CHẤT” CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

 17:28 22/05/2020

Tóm tắt: Giáo dục thể chất là một trong những mục tiêu giáo dục toàn diện; do đó, việc hình thành hứng thú học tập môn Giáo dục thể chất sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn học này, tăng thêm sự yêu thích, ý thức của sinh viên đối với việc tập luyện tăng cường sức khỏe. Dựa vào các phương pháp nghiên cứu thường quy trong lĩnh vực giáo dục thể chất, nghiên cứu đã đề xuất 11 biện pháp nâng cao hứng thú trong giờ học chính khóa môn Giáo dục thể chất của sinh viên không chuyên Trường Đại học Tây Bắc.
Từ khóa: Hứng thú, giáo dục thể chất, sinh viên không chuyên, Trường Đại học Tây Bắc.

10. Năng lực sư phạm cần có của giáo viên môn Giáo dục thể chất trong trường phổ thông hiện nay

10. Năng lực sư phạm cần có của giáo viên môn Giáo dục thể chất trong trường phổ thông hiện nay

 14:44 13/12/2019

Tóm tắt: Để thực hiện tốt mục tiêu giáo dục nói chung, mục tiêu Giáo dục thể chất trong Nhà trường phổ thông hiện nay thì giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng. Trong dạy học môn Giáo dục thể chất ở trường phổ thông, đòi hỏi người giáo viên phải có trình độ chuyên môn vững vàng, phẩm chất nghề nghiệp và năng lực sư phạm cần thiết; phải là người có năng lực đóng nhiều vai diễn để góp phần giáo dục học sinh phát triển một cách toàn diện.
Từ khóa: Giáo dục thể chất, năng lực sư phạm, giáo viên giáo dục thể chất.

64. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO NGOẠI KHÓA CỦA SINH VIÊN K52 KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

64. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO NGOẠI KHÓA CỦA SINH VIÊN K52 KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 16:54 08/07/2019

Tóm tắt: Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy, đề tài nghiên cứu về thực trạng hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa của nam sinh viên K52 không chuyên trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Từ đó làm cơ sở lựa chọn ra được các nội dung phù hợp nhằm phát triển thể lực cho nam sinh viên K52 không chuyên, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất cho nhà trường.
Từ khóa: Lựa chọn, hoạt động, ngoại khóa, thể lực, không chuyên, giáo dục thể chất, trường Đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

43. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÍNH TỰ GIÁC, TÍCH CỰC CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC KHI HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

43. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÍNH TỰ GIÁC, TÍCH CỰC CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC KHI HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

 15:07 11/04/2019

Tóm tắt: Hiệu quả của giờ học Giáo dục thể chất phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó tính tự giác, tích cực của sinh viên là một trong những yếu tố tác động rất lớn đến chất lượng giờ học. Bài viết nghiên cứu, đánh giá thực trạng tính tự giác, tích cực trong giờ học giáo dục thể chất của sinh viên không chuyên Trường Đại học Tây Bắc dựa trên 12 tiêu chí nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giờ học Giáo dục thể chất trong nhà trường.
Từ khóa: tự giác, tích cực, Giáo dục thể chất, sinh viên không chuyên, Trường Đại học Tây Bắc.

44. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

44. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 15:07 11/04/2019

Tóm tắt: Nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực phát triển toàn diện, không chỉ có kiến thức, kĩ năng chuyên môn mà còn có sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu của công việc thì cần phải nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất tại trường học. Dựa trên việc nghiên cứu thực trạng giảng dạy các học phần Giáo dục thể chất, bài viết đề xuất một số các biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy Giáo dục thể chất tại Trường Đại học Công đoàn.
Từ khóa: nâng cao, chất lượng giảng dạy, giáo dục thể chất, sinh viên.

58.  NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN MỘT SỐ MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN      TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO HỌC SINH         TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MỸ ĐỨC A, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

58. NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN MỘT SỐ MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MỸ ĐỨC A, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 18:12 04/01/2019

Tóm tắt: Xuất phát từ thực tiễn công tác Giáo dục thể chất và môn thể thao tự chọn của Trường THPT Mỹ Đức A, Hà Nội, đề tài tiến hành lựa chọn nội dung môn thể thao tự chọn phù hợp với đặc điểm, điều kiện của học sinh và Nhà trường, qua đó góp phần nâng cao chất lượng Giáo dục thể chất, cũng như công tác đào tạo của Trường THPT Mỹ Đức A, Hà Nội.
Từ khóa: thể thao tự chọn, giáo dục thể chất, học sinh.

59. LỰA CHỌN BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

59. LỰA CHỌN BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

 18:12 04/01/2019

Tóm tắt: Giáo dục thể chất trong các trường đại học, cao đẳng là góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục - đào tạo toàn diện đội ngũ cán bộ khoa học kĩ thuật, quản lí kinh tế và văn hoá xã hội có sức khoẻ đáp ứng nhu cầu của nghề nghiệp và khả năng vận dụng lao động và sản xuất sau này. Việc tiến hành Giáo dục thể chất nhằm giữ gìn sức khoẻ và phát triển thể lực, tiếp thu những kiến thức và kĩ năng vận động cơ bản và có tác dụng chuẩn bị tốt về mặt tâm lí, tinh thần cho người cán bộ tương lai; giúp họ hiểu biết phương pháp khoa học để tiếp tục rèn luyện thân thể củng cố sức khoẻ, nâng cao năng suất lao động và góp phần tích cực vào việc tổ chức xây dựng phong trào thể dục thể thao ở cơ sở.
Từ khóa: giáo dục thể chất, sinh viên, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội.

11. Đánh giá hiệu quả vận dụng chương trình vận động Hexathlon - Mizuno (Nhật Bản) trong thực tiễn giáo dục thể chất cấp tiểu học Việt Nam

11. Đánh giá hiệu quả vận dụng chương trình vận động Hexathlon - Mizuno (Nhật Bản) trong thực tiễn giáo dục thể chất cấp tiểu học Việt Nam

 22:24 11/11/2018

Tóm tắt: Chương trình vận động Hexathlon - Mizuno Nhật Bản nhằm phát triển thể chất, sức khỏe cho học sinh tiểu học, trong đó có nhiều hoạt động dạy học tập trung vào các trò chơi vận động đã được nghiên cứu, thử nghiệm thành công và triển khai rộng khắp tại các trường tiểu học của Nhật Bản và thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Bài viết giới thiệu những ưu thế của Chương trình vận động Hexathlon- Mizuno, cũng như kết quả bước đầu khi vận dụng chương trình này vào giờ học Thể dục ở một số trường tiểu học đại diện cho các khu vực Bắc - Trung - Nam ở nước ta và những kiến nghị để có thể vận dụng phù hợp, khả thi vào chương trình giáo dục thể chất mới cấp tiểu học của Việt Nam.
Từ khóa: Giáo dục thể chất, trò chơi vận động, chương trình vận động Hexathlon, chương trình Giáo dục thể chất mới cấp tiểu học.

48. Đề xuất tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập môn Bóng rổ cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Hồng Đức

48. Đề xuất tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập môn Bóng rổ cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Hồng Đức

 22:00 26/10/2018

Tóm tắt: Bóng rổ là môn học nằm trong chương trình đào tạo của Khoa Giáo dục thể chất Trường Đại học Hồng Đức. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả giảng dạy và học tập đã được đội ngũ giảng viên hết sức coi trọng. Cuối mỗi học phần, kết quả giảng dạy, học tập được xác định thông qua việc tổ chức kiểm tra cho mỗi sinh viên trong nhà trường. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của các sinh viên ở mỗi học kì là cơ sở kiểm định chất lượng đào tạo của Bộ môn. Bài viết nghiên cứu đề xuất tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập môn Bóng rổ cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Hồng Đức, làm tiền đề và cơ sở để lựa chọn các biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn học này.
Từ khóa: Chương trình đào tạo, bóng rổ, tiêu chuẩn đánh giá, giáo dục thể chất.

49. Thực trạng thể lực chung của nữ sinh viên khoa sư phạm mầm non năm thứ nhất Trường Đại học Hồng Đức

49. Thực trạng thể lực chung của nữ sinh viên khoa sư phạm mầm non năm thứ nhất Trường Đại học Hồng Đức

 22:00 26/10/2018

Tóm tắt: Thông qua sử dụng phương pháp quan sát, phỏng vấn tọa đàm, phương pháp kiểm tra sư phạm và phương pháp toán học thống kê, chúng tôi tiến hành đánh giá thực trạng thể lực chung cho nữ sinh viên Khoa Sư phạm mầm non năm thứ nhất Trường Đại học Hồng Đức. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho sinh viên của Trường.
Từ khóa: Thực trạng, giáo dục thể chất, thể lực chung, nữ sinh viên, khoa sư phạm mầm non, Trường Đại học Hồng Đức.

13. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHUYÊN MÔN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

13. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHUYÊN MÔN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

 14:48 28/06/2018

Tóm tắt: Giáo dục thể chất học đường có vị trí quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo thế hệ trẻ phát triển toàn diện để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo vệ Tổ quốc. Thực tế hiện nay công tác giáo dục thể chất trong các trường phổ thông còn nhiều bất cập cần phải quan tâm nghiên cứu để phát huy hiệu quả dạy và học.
Bài viết nghiên cứu và đề xuất một số biện pháp chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho học sinh trung học cơ sở.
Từ khóa: Giáo dục thể chất, giáo dục thể chất học đường, chuyên môn, trung học cơ sở.

9. TỔ CHỨC GIỜ HỌC THỂ DỤC CHO TRẺ MẦM NON THEO HƯỚNG “LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM”

9. TỔ CHỨC GIỜ HỌC THỂ DỤC CHO TRẺ MẦM NON THEO HƯỚNG “LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM”

 09:25 22/02/2018

Tóm tắt: Thể chất là nền tảng giúp con người tham gia vào các hoạt động hàng ngày. Chính vì điều này mà trong nhiều năm gần đây, Vụ Giáo dục mầm non luôn quan tâm chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động phát triển thế chất cho trẻ mầm non, trong đó có giờ học thể dục cho trẻ. Để giờ học thể dục thực sự có hiệu quả thì nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phải phù hợp với khả năng, nhu cầu và hứng thú của trẻ.
Từ khoá: giáo dục thể chất, trẻ làm trung tâm, giờ học, giờ học thể dục

16. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

16. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

 09:03 19/12/2017

Tóm tắt: Trước những yêu cầu đổi mới về chất lượng đào tạo giáo viên thể dục thể thao, một trong những vấn đề được đặc biệt coi trọng trong giáo dục và đào tạo giáo viên Thể dục thể thao là chương trình đào tạo. Vì vậy việc đánh giá thực trạng chương trình đào tạo giáo viên chuyên ngành giáo dục thể chất của trường Đại học Sư phạm Hà Nội là việc làm cần thiết nhằm tìm ra những ưu nhược điểm của chương trình. Điều này sẽ làm cơ sở đề xuất một số định hướng phát triển chương trình đào tạo giáo viên chuyên ngành Giáo dục thể chất của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục phổ thông.
Từ khóa: Chương trình đào tạo, Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

6. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ MẪU GIÁO Ở TRƯỜNG MẦM NON HOA SỮA, QUẬN LONG BIÊN - HÀ NỘI

6. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ MẪU GIÁO Ở TRƯỜNG MẦM NON HOA SỮA, QUẬN LONG BIÊN - HÀ NỘI

 08:44 19/12/2017

Tóm tắt: Bài báo mô tả thực trạng mức độ thực hiện các hình thức giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo; các biện pháp quản lí giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo, các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo của hiệu trưởng trường mầm non. Đề xuất các biện pháp quản lí của hiệu trưởng trường mầm non đối với hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo.
Từ khóa: trường mầm non, mẫu giáo, giáo dục thể chất

14. Thực trạng và giải pháp nâng cao hứng thú học tập môn Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

14. Thực trạng và giải pháp nâng cao hứng thú học tập môn Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 15:05 05/12/2017

Tóm tắt: Hứng thú học tập giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của quá trình học tập. Vậy nên, việc hình thành hứng thú học tập cho sinh viên, đặc biệt là hứng thú học tập môn Giáo dục thể chất sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần tăng thêm lòng yêu thích cũng như trách nhiệm của sinh viên đối với việc rèn luyện sức khỏe của bản thân. Trên cơ sở nghiên cứu thực tế, bài báo này đề xuất một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
Từ khóa: hứng thú, biện pháp, hiệu quả, giáo dục thể chất, đề xuất, yêu thích.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây