1. NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC  TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN GIÁO DỤC MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

1. NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN GIÁO DỤC MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

 16:43 28/06/2018

Tóm tắt: Trong bài viết này, tác giả luận giải, phân tích tầm quan trọng của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền giáo dục mới ở nước ta hiện nay, phát huy những thành tựu và khắc phục những hạn chế của giáo dục Việt Nam trong những năm gần đây. Trên cơ sở đó góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển.
Từ khóa: Giáo dục mới, giáo dục toàn diện, Tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng.

01. Giáo dục toàn diện cho học sinh tiểu học trong giai đoạn hiện nay

01. Giáo dục toàn diện cho học sinh tiểu học trong giai đoạn hiện nay

 10:43 08/01/2018

Tóm tắt: Giáo dục toàn diện là hoạt động giáo dục tổng thể, được tổ chức có kế hoạch, có mục đích nhằm hình thành và phát triển toàn diện nhân cách con người. Để đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện, cần kết hợp chặt chẽ năm mặt giáo dục về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và lao động. Hệ thống lí luận về giáo dục toàn diện là cơ sở khoa học để đề xuất các giải pháp giáo dục ở trường tiểu học trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục hiện nay.
Từ khóa: Giáo dục toàn diện, đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ, lao động.

9. Triển khai dạy học cả ngày nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các trường tiểu học huyện Sapa

9. Triển khai dạy học cả ngày nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các trường tiểu học huyện Sapa

 16:21 11/07/2017

Bài viết trình bày một số hoạt động chỉ đạo hiệu quả công tác dạy học cả ngày tại huyện Sapa: tích cực tuyên truyền vận động các lực lượng xã hội; mở rộng lội trình dạy học cả ngày với các trường ngoài mô hình SEQAP; nâng cao năng lực giáo viên và cán bộ quản lí; sử dụng hiệu quả hai loại quỹ; hiệu quả toàn diện từ SEQAP và tiếp tục duy trì, đảm bảo tính bền vững của mô hình dạy học cả ngày.

11. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên các trường sư phạm khối nghệ thuật, góp phần đổi mới giáo dục phổ thông

11. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên các trường sư phạm khối nghệ thuật, góp phần đổi mới giáo dục phổ thông

 16:21 30/03/2017

Một trong những mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông hiện nay là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Để đạt được mục tiêu này, đội ngũ giảng viên phổ thông cần phải có chất lượng dạy các môn nghệ thuật (Âm nhạc và Mỹ thuật). Điều này phụ thuộc nhiều vào chất lượng đào tạo giảng viên, dạy môn nghệ thuật trong lĩnh vực sư phạm nghệ thuật, mà chủ yếu là chất lượng của đội ngũ giảng viên.

11. Đề xuất hệ thống tiêu chí đánh giá nhân cách học sinh trung học phổ thông theo quan điểm giáo dục toàn diện

11. Đề xuất hệ thống tiêu chí đánh giá nhân cách học sinh trung học phổ thông theo quan điểm giáo dục toàn diện

 16:32 26/09/2016

Tóm tắt: Con người và nhân cách là những khái niệm trung tâm của tâm lí học xưa và nay. Có nhiều khoa học khác nhau nghiên cứu về con người và nhân cách. Tâm lí học là một khoa học nghiên cứu về những hiện tượng tâm lí khác nhau của con người. Bài viết đề xuất hệ thống tiêu chí đánh giá nhân cách học sinh trung học phổ thông theo quan điểm giáo dục toàn diện.
Từ khóa: tiêu chí đánh giá, nhân cách, học sinh, giáo dục toàn diện.

6. Quan điểm đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường phổ thông các tỉnh Tây Nguyên

6. Quan điểm đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường phổ thông các tỉnh Tây Nguyên

 16:32 19/09/2016

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục là một trong những giải pháp nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Do những đặc trưng mang tính vùng miền, phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường phổ thông các tỉnh Tây Nguyên phải dựa trên các quan điểm mang tính khoa học và thực tiễn trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội trên các bình diện toàn cần, khu vực, quốc gia, vùng miền và mang đẫm sắc thái vùng Tây Nguyên. Bài viết đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường phổ thông các tỉnh Tây Nguyên.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây