04. Một số vấn đề lí luận về giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh ở trường tiểu học

04. Một số vấn đề lí luận về giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh ở trường tiểu học

 10:46 04/01/2020

Tóm tắt: Giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh là nhiệm vụ cần thiết và quan trọng của các trường tiểu học nhằm hình thành và phát triển toàn diện nhân cách học sinh, góp phần xây dựng văn hóa học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Bài viết hệ thống hóa các vấn đề lí luận cơ bản về giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh ở trường tiểu học, như mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức, đánh giá kết quả của giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh và các điều kiện hỗ trợ thực hiện giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh ở trường tiểu học.
Từ khóa: văn hóa ứng xử, giáo dục văn hóa ứng xử, trường tiểu học.

22. GIÁO DỤC VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN  GÓP PHẦN HOÀN THIỆN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI

22. GIÁO DỤC VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI

 05:43 03/05/2017

Giáo dục văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên không chỉ tạo ra mối quan hệ gắn bó, hòa hợp giữa con người với tự nhiên, mà còn góp phần xây dựng nhân cách của con người có đầy đủ Đức - Trí - Thể - Mĩ trong xã hội hiện nay. Giáo dục văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên là nhiệm vụ cần thiết, là con đường trực tiếp hình thành nhân cách của con người trong việc ứng xử với môi trường tự nhiên.

7. Một số biện pháp giáo dục văn hóa ứng xử cho sinh viên trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc

7. Một số biện pháp giáo dục văn hóa ứng xử cho sinh viên trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc

 22:51 23/10/2016

Bài báo trình bày các biện pháp giáo dục văn hóa ứng xử cho sinh viên như: lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục văn hóa ứng xử vào giảng dạy các môn học có ưu thế; Nâng cao nhận thức về văn hóa cho sinh viên thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp; Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, chống tiêu cực; nêu gương sáng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; phối hợp các lực lượng giáo dục; tăng cường kiểm tra đánh giá và tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa ứng xử.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây