02. Một số đổi mới ở môn Địa lí cấp trung học phổ thông trong Chương trình giáo dục phổ thông mới

02. Một số đổi mới ở môn Địa lí cấp trung học phổ thông trong Chương trình giáo dục phổ thông mới

 21:31 09/02/2020

Tóm tắt: Việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới đã làm thay đổi nội dung, yêu cầu, mục tiêu tổng thể các cấp học, từng môn học nói chung và môn Địa lí nói riêng. Bài viết trình bày một số điểm mới của môn Địa lí ở cấp trung học phổ thông như: nội dung, thời lượng, hình thức kiểm tra đánh giá, yêu cầu cần đạt... Qua đó, tác giả cũng đưa ra một số khuyến nghị nhằm để đáp ứng phù hợp và có hiệu quả trong công tác dạy và học môn Địa lí trong chương trình phổ thông mới. Nội dung bài viết cũng là tài liệu tham khảo cho các trường sư phạm đào tạo giáo viên Địa lí trong quá trình xây dựng Chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.
Từ khóa: Chương trình giáo dục phổ thông mới, Chương trình môn Địa lí, giáo viên địa lí, phát triển năng lực.

2. XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ ĐỊA LÍ ĐỂ BỒI DƯỠNG CHO GIÁO VIÊN LỊCH SỬ  CẤP TRUNG HỌC CƠ SƠ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

2. XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ ĐỊA LÍ ĐỂ BỒI DƯỠNG CHO GIÁO VIÊN LỊCH SỬ CẤP TRUNG HỌC CƠ SƠ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

 09:53 04/09/2019

Tóm tắt: Để giảng dạy môn Lịch sử và Địa lí trong chương trình giáo dục phổ thông mới, giáo viên Lịch sử cần được trang bị năng lực dạy học môn Địa lí.
Bài viết này đề xuất xây dựng các chuyên đề Địa lí để bồi dưỡng GV Lịch sử, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, được tiến hành theo các bước: 1) Nghiên cứu dự thảo chương trình; 2) Xác định các tiêu chí năng lực dạy học Địa lí của giáo viên; 3) Xác định các môđun kiến thức, chuyên đề tương ứng với từng loại tiêu chí năng lực dạy học Địa lí, 4) Dự kiến chương trình bồi dưỡng. Các chuyên đề bồi dưỡng Địa lí gồm có: Khái quát về Địa lí tự nhiên đại cương; Khái quát về Địa lí châu lục; Khái quát về Địa lí Việt Nam; Xây dựng một số module tích hợp; Một số vấn đề trong dạy học Địa lí ở trung học cơ sở. Đây là những chuyên đề cốt lõi nhất nhằm hình thành những năng lực chuyên biệt của giáo viên dạy Địa lí.
Từ khóa: Lịch sử và Địa lí, chuyên đề Địa lí, giáo viên Địa lí.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây