02. Thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề ở tỉnh An Giang

02. Thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề ở tỉnh An Giang

 16:39 08/05/2018

Tóm tắt: Chất lượng của đội ngũ giáo viên nghề là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề hiện nay. Kết quả nghiên cứu về chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề ở tỉnh An Giang cho thấy, trình độ của giáo viên dạy nghề đã có những chuyển biến khá tích cực, số lượng giáo viên có trình độ đại học trở lên, số giáo viên đạt và trên chuẩn về trình độ đào tạo có xu hướng tăng lên qua các năm. Tuy nhiên, vẫn còn những tiêu chuẩn mà giáo viên dạy nghề chưa đáp ứng được hoặc tỉ lệ đáp ứng rất thấp.
Bài viết khảo sát thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề tỉnh An Giang hiện nay, từ đó đề xuất một số kiến nghị để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề tỉnh An Giang.
Từ khóa: chất lượng, tỉnh An Giang, giáo viên dạy nghề.

16. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy nghề hiện nay và kinh nghiệm các nước trên thế giới vận dụng vào Việt Nam

16. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy nghề hiện nay và kinh nghiệm các nước trên thế giới vận dụng vào Việt Nam

 10:30 09/02/2018

Tóm tắt: Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề ban hành theo Thông tư số 19/2011/TT-BLĐTBXH cho thấy chương trình đã góp phần quan trọng trong việc chuẩn hóa và nâng cao năng lực sư phạm cho nhà giáo dạy nghề. Tuy nhiên hiện nay một số nước như Mĩ, Australia, Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia... xác định công nghệ giáo dục là động lực cho sự phát triển xã hội. Vì vậy, một số vấn đề mới như bồi dưỡng giảng viên, xây dựng quỹ khuyến khích phát triển giảng viên, cấp chứng chỉ hành nghề, sát hạch giảng viên, chuẩn nghề nghiệp giảng viên… của họ, rất cần chúng ta nghiên cứu để vận dụng ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.
Bài viết hệ thống kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm áp dụng vào Việt Nam.
Từ khóa: Bồi dưỡng giáo viên, nghiệp vụ sư phạm, giáo viên dạy nghề.

57.	 Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

57. Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

 15:41 19/07/2017

Bài báo trình bày thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề vùng đồng bằng SCL những năm qua và những khuyến nghị của tác giả.

19.	Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp giáo viên dạy nghề trong các trường dạy nghề quân đội theo tiếp cận năng lực

19. Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp giáo viên dạy nghề trong các trường dạy nghề quân đội theo tiếp cận năng lực

 10:28 14/07/2017

Bài báo trình bày mục tiêu, yêu cầu của công tác bồi dưỡng giáo viên dạy nghề; biện pháp thực hiện bồi dưỡng giáo viên dạy nghề đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp giáo viên dạy nghề trong các trường dạy nghề quân đội theo tiếp cận năng lực.

08. Phối hợp giữa các trường dạy nghề quân đội với các doanh nghiệp trong phát triển nghề nghiệp giáo viên dạy nghề theo tiếp cận năng lực

08. Phối hợp giữa các trường dạy nghề quân đội với các doanh nghiệp trong phát triển nghề nghiệp giáo viên dạy nghề theo tiếp cận năng lực

 11:39 17/10/2016

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu, đề xuất giải pháp phối hợp với các doanh nghiệp quân đội nhằm phát triển nghề nghiệp cho giáo viên các trường dạy nghề quân đội theo hướng tiếp cận năng lực, đảm bảo nhiệm vụ dạy nghề gắn với tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ và các đối tượng chính sách, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh quốc phòng trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Trường dạy nghề, quân đội, phát triển nghề nghiệp, giáo viên dạy nghề.

1. Những yếu tố cơ bản để phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng nghề

1. Những yếu tố cơ bản để phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng nghề

 16:40 27/09/2016

Tóm tắt: Để đạt được các yêu cầu đối việc phát triển đội ngũ giảng viên dạy nghề trong các trường cao đẳng nghề hiện nay (đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn giảng viên, giáo viên dạy nghề theo quy định), việc phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên dạy nghề cần phải đạt được các yếu tố cơ bản. Bài viết phân tích vai trò của các yếu tố cơ bản để phát triển đội ngũ này, bao gồm: Hiệu lực của các quy định về phát triển đội ngũ giảng viên dạy nghề; chất lượng hoạt động đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ; nguồn lực vật chất và chính sách sử dụng đội ngũ giảng viên dạy nghề.
Từ khóa: giảng viên, giáo viên dạy nghề, trường cao đẳng nghề, phát triển đội ngũ

14. Hoạt động sư phạm của giáo viên dạy nghề

14. Hoạt động sư phạm của giáo viên dạy nghề

 16:08 14/09/2016

Giáo viên dạy nghề giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng dạy nghề, là động lực, nhân tố quan trọng đảm bảo nâng cao năng lực cạnh tranh của nhân lực nước ta. Giáo viên dạy nghề là những người làm công tác giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Bên cạnh những điểm tương đồng với hoạt động lao động của nhà giáo nói chung, giáo viên dạy nghề có những đặc điểm riêng, đặc thù về lao động sư phạm. Bài viết đề cập đến đặc điểm lao động sư phạm và những hoạt động của giáo viên dạy nghề.

5. Vai trò của đội ngũ giáo viên dạy nghề trong việc nâng cao hiệu quả giáo dục tại các trường dạy nghề

5. Vai trò của đội ngũ giáo viên dạy nghề trong việc nâng cao hiệu quả giáo dục tại các trường dạy nghề

 15:24 13/09/2016

Bài viết xuất phát từ những văn bản của Đảng, Nhà nước, từ thực trạng, nêu lên vai trò quan trọng của đội ngũ giáo viên dạy nghề trong việc nâng cao hiệu quả giáo dục tại các trường dạy nghề.

5. Quản lí đào tạo giáo viên dạy nghề đáp ứng nhu cầu xã hội

5. Quản lí đào tạo giáo viên dạy nghề đáp ứng nhu cầu xã hội

 16:14 03/09/2016

Quản lí đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội thực chất là quản lí ”cung” đáp ứng “cầu” lực lượng lao động xã hội về số lượng, chất lượng và cơ cấu ngành nghề. Quản lí đào tạo đáp ứng nhu cầu thể hiện ở từng khâu của quá trình đào tạo (đầu vào, kế hoạch tuyển sinh được xác lập trên cơ sở quy hoạch …). Qua trình dạy – học được tổ chức phù hợp với sản phẩm đầu vào và yêu cầu của đầu ra. Sản phẩm đào tạo trước hết phải đáp ứng được mục tiêu ngành học về phẩm chất, kiến thức và kĩ năng, thỏa mãn yêu cầu của thị trường lao động, có khả năng học tập và tự học ở trình độ cao hơn.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây