13. PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN TIẾNG ANH  THÔNG QUA MÔ HÌNH C-POP  (COLLABORATIVE PEER OBSERVATION PROCESS)

13. PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN TIẾNG ANH THÔNG QUA MÔ HÌNH C-POP (COLLABORATIVE PEER OBSERVATION PROCESS)

 10:46 30/07/2020

Tóm tắt: Năng lực của người giáo viên tiếng Anh có thể được nâng lên nhờ quá trình làm việc, hợp tác với những giáo viên khác. Việc học hỏi nhau sẽ giúp phát triển chuyên môn của họ thông qua mô hình nhóm giáo viên tích cực. Thực hiện hoạt động của nhóm hiệu quả là yếu tố quan trọng dựa trên những am hiểu về mô hình có nhiều lợi ích này.
Kết quả: Bài viết này sẽ đề cập tới những vấn đề cơ bản nhất về mô hình phát triển chuyên môn C-POP (Collaborative Peer Observation Process) - mô hình hiện đại về nhóm giáo viên tích cực; đồng thời, đưa ra những khuyến nghị để việc vận dụng mô hình này có thể mang lại kết quả tích cực trong phát triển chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh.
Bàn luận: Những đề xuất cho việc vận dụng thực hiện mô hình nhóm giáo viên tích cực được nêu ra như là tiền đề quan trọng nhằm phát huy tính hiệu quả trong việc phát triển chuyên môn của giáo viên nói chung và giáo viên tiếng Anh nói riêng.
Từ khóa: giáo viên tiếng Anh, phát triển, chuyên môn

5.	Quản lí hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiếng Anh tiểu học trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay

5. Quản lí hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiếng Anh tiểu học trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay

 15:00 19/07/2017

Bài báo trình bày các vấn đề xung quanh công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh (ĐT và BD GV TA) tiểu học như các khái niệm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; ĐT và BD GV TA theo hướng tiếp cận NL lấy thực tiễn làm trung tâm.

46.	Bàn về một số tiêu chí trong tuyển chọn giáo viên tiếng Anh là người nước ngoài

46. Bàn về một số tiêu chí trong tuyển chọn giáo viên tiếng Anh là người nước ngoài

 17:14 17/07/2017

Bài viết trình bày một số yêu cầu đổi mới đối với giáo viên, những yêu cầu cơ bản về năng lực của giáo viên tiếng Anh, thực trạng việc tuyển chọn giáo viên tiếng Anh là người nước ngoài hiện nay.

61. Thực trạng quản lí đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh tiểu học theo năng lực thực hiện tại 6 tỉnh Bắc Trung bộ

61. Thực trạng quản lí đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh tiểu học theo năng lực thực hiện tại 6 tỉnh Bắc Trung bộ

 15:07 13/07/2017

Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng năng lực đội ngũ giáo viên và thực trạng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiếng Anh tiểu học ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế; Hà Tĩnh, Nghệ An; thực trạng quản lí đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh tiểu học theo năng lực thực hiện.

3. BIỆN PHÁP QUẢN LÍ DẠY HỌC TIẾNG ANH TIỂU HỌC  Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC

3. BIỆN PHÁP QUẢN LÍ DẠY HỌC TIẾNG ANH TIỂU HỌC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC

 16:17 24/04/2017

Biện pháp quản lí dạy học tiếng Anh theo hướng tiếp cận năng lực ở các trường tiểu học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh hiện nay là: Phát triển năng lực chuyên môn của đội ngũ GV tiếng Anh theo chuẩn nghề nghiệp, đổi mới hình thức, phương pháp, phương tiện dạy học, mở rộng môi trường thực hành tiếng Anh cho HS, duy trì nền nếp, rút kinh nghiệm và kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây