8. Một số vấn đề lí luận về hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển chương trình nhà trường

8. Một số vấn đề lí luận về hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển chương trình nhà trường

 16:50 18/09/2018

Tóm tắt: Bài viết tập trung nghiên cứu một số nội dung bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học cơ sở như kiến thức bắt buộc, kiến thức tự chọn và kiến thức đáp ứng yêu cầu phát triển chương trình nhà trường. Các phương pháp và hình thức bồi dưỡng chuyên môn được quan tâm như bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên và tự bồi dưỡng chuyên môn. Kết quả nghiên cứu cho thấy thực trạng khách quan của kết quả bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học cơ sở và với kết quả này, người quản lí có thể so sánh, đánh giá với mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra.
Từ khóa: Bồi dưỡng chuyên môn, giáo viên trung học cơ sở, chương trình nhà trường.

9. Một số vấn đề lí luận trong quản lí bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển chương trình nhà trường

9. Một số vấn đề lí luận trong quản lí bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển chương trình nhà trường

 16:50 18/09/2018

Tóm tắt: Hoạt động quản lí bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu của chương trình nhà trường có vai trò rất quan trọng nhằm giúp các nhà trường và giáo viên liên tục cập nhật những kiến thức mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của mình. Bài viết tập trung nghiên cứu các chức năng của quản lí bồi dưỡng chuyên môn gồm: Lập kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn và hoạt động kiểm tra bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu của chương trình nhà trường.
Từ khóa: Bồi dưỡng chuyên môn, giáo viên trung học cơ sở, quản lí chương trình nhà trường.

15. So sánh đánh giá giữa các nhóm đối tượng liên quan về chương trình bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh dành cho giáo viên trung học cơ sở thuộc Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020

15. So sánh đánh giá giữa các nhóm đối tượng liên quan về chương trình bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh dành cho giáo viên trung học cơ sở thuộc Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020

 12:00 28/02/2018

Tóm tắt: Đề tài sử dụng phương pháp điều tra xã hội học qua 3 bảng câu hỏi khảo sát gồm các câu hỏi đóng theo thang 5 bậc Likert và các câu hỏi mở được thực hiện trên 3003 giáo viên tiếng Anh, 180 giảng viên các trường đại học, cao đẳng và 115 cán bộ quản lí các sở giáo dục và đào tạo trong cả nước. Số liệu thu thập được đã xử lí và mã hóa theo đúng quy trình nghiên cứu khoa học xã hội. Bằng phép phân tích T-Test và ANOVA, điểm số đánh giá giữa các nhóm đối tượng khảo sát khác nhau không hoàn toàn đồng nhất, và vẫn còn một bộ phận nhỏ giáo viên, giảng viên không hài lòng với chương trình bồi dưỡng, một số khác muốn có những thay đổi đối với chương trình bồi dưỡng trong thời gian sắp tới.
Từ khóa: Chương trình bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh, giáo viên trung học cơ sở, đề án ngoại ngữ quốc gia 2020, phương pháp giảng dạy tiếng Anh, đánh giá, sự hài lòng.

02. Một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên ở các trường trung học cơ sở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

02. Một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên ở các trường trung học cơ sở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

 10:18 07/08/2017

Tóm tắt: Trong quá trình phát triển giáo dục và đào tạo, đội ngũ giáo viên có vị trí rất quan trọng, là lực lượng quyết định đảm bảo chất lượng và sự phát triển của sự nghiệp giáo dục. Nhằm biến mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục của Đảng và nhà nước thành hiện thực, một trong những khâu then chốt là xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo một cách toàn diện cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ.
Từ khóa: đội ngũ, phát triển đội ngũ, giáo viên trung học cơ sở.

12. Trang bị kiến thức “Hà Nội học” cho giáo viên trung học cơ sở của Thủ đô Hà Nội: Vấn đề mang tính cấp thiết

12. Trang bị kiến thức “Hà Nội học” cho giáo viên trung học cơ sở của Thủ đô Hà Nội: Vấn đề mang tính cấp thiết

 17:50 09/07/2017

Tóm tắt: Xuất phát từ vấn đề “người Hà Nội” chưa hiểu biết về Hà Nội, bài viết tập trung vào phân tích thực trạng dạy học về Hà Nội ở các trường học trên địa bàn Thủ đô và đề xuất giải pháp. Trên cơ sở phân tích việc dạy học về Hà Nội, tác giả phát hiện những thành công và những vấn đề khó khăn. Một trong những giải pháp có tính cấp thiết là trang bị kiến thức Hà Nội học cho giáo viên trung học cơ sở của Thủ đô thông qua đào tạo, bồi dưỡng tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội.
Từ khóa: Kiến thức về Hà Nội, Hà Nội học, giáo viên trung học cơ sở, Hà Nội.

03. Một số giải pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở thành phố Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp

03. Một số giải pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở thành phố Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp

 15:48 07/11/2016

Tóm tắt: Bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở theo chuẩn nghề nghiệp là một xu thế, yêu cầu tất yếu, cần thiết trong xây dựng đội ngũ nhà giáo trung học cơ sở; nhất là trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, là nhân tố có ý nghĩa quyết định nâng cao chất lượng dạy học bậc trung học cơ sở; với đặc điểm Hà Nội là một trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa cả nước, thì hoạt động này càng có ý nghĩa quan trọng. Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng, và phương hướng giáo dục những năm tới, tác giả đưa ra ba giải pháp để thực hiện có hiệu quả bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở thành phố Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp.
Keywords: giáo viên trung học cơ sở, chuẩn nghề nghiệp, thành phố Hà Nội.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Mời quảng cáo
Mời quảng cáo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây