07. Giải pháp phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Công đoàn

07. Giải pháp phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Công đoàn

 17:02 07/11/2017

Tóm tắt: Trường Đại học Công đoàn là trường đại học đa ngành, là trung tâm đào tạo cán bộ công đoàn, trung tâm nghiên cứu lí luận về giai cấp công nhân và công đoàn của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Chất lượng đào tạo là nhiệm vụ chính trị hàng đầu và là yếu tố quyết định sự tồn tại, phát triển của nhà trường. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng đào tạo được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Một trong những biện pháp để nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo chính là tập trung bồi dưỡng phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên.
Từ khóa: giải pháp phát triển, kĩ năng mềm, SV, Đại học Công đoàn.

18. Giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên cấp trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh

18. Giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên cấp trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh

 15:19 23/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng thiếu quy hoạch xây dựng đội ngũ và các giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên cấp trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

4. Giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên đại học khu vực đồng bằng sông Cửu Long

4. Giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên đại học khu vực đồng bằng sông Cửu Long

 10:10 10/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng đội ngũ giảng viên các trường đại học khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện nay và giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên đại học khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

1. Thực trạng và một số giải pháp về phát triển hệ thống dạy nghề tư thục ở Việt Nam

1. Thực trạng và một số giải pháp về phát triển hệ thống dạy nghề tư thục ở Việt Nam

 15:07 28/12/2016

Bài báo trình bày thực trạng và một số giải pháp cơ bản về phát triển hệ thống dạy nghề tư thục ở Việt Nam góp phần quan trọng thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác dạy nghề của Đảng và Nhà nước.

5. Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí phòng Giáo dục - Đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

5. Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí phòng Giáo dục - Đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

 10:09 28/09/2016

Tóm tắt: Để phát triển đội ngũ cán bộ quản lí phòng Giáo dục - Đào tạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, bài viết đề xuất và phân tích một số giải pháp cụ thể như: Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ quản lí phòng phòng Giáo dục - Đào tạo phù hợp với nhiệm vụ phát triển của giáo dục trong thời kì đổi mới và hội nhập, đổi mới công tác tuyển chọ, bổ nhiệm và sử dụng, luân chuyển, đánh giá cán bộ quản lí; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí và cán bộ kế cận; hoàn thiện các chính sách khuyến khích , đãi ngộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển đội ngũ cán bộ quản lí Phòng Giáo dục - Đào tạo
Từ khóa: đội ngũ cán bộ quản lí, giải pháp phát triển, phòng Giáo dục - Đào tạo, yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây