42. MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN TƯ DUY CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

42. MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN TƯ DUY CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 18:03 04/01/2019

Tóm tắt: Phát triển tư duy trong dạy học môn Toán là một yêu cầu quan trọng, mang đặc trưng của môn Toán. Bài báo này trình bày một số kĩ thuật phát triển tư duy cho học sinh trong dạy học hình học 10 trung học phổ thông góp phần thực hiện mục tiêu dạy học môn Toán. Các kĩ thuật đã được sử dụng trong dạy học là tổ chức cho học sinh thực hiện một số thao tác tư duy, đặc biệt thông qua các bài toán chứng minh; tập luyện cho học sinh biến đổi nội dung và hình thức của bài toán để sử dụng các công cụ khác nhau trong quá trình giải toán; dạy học môn Toán thông qua quá trình phát hiện và giải quyết vấn đề; mở rộng, khai thác phát triển thành bài toán mới từ những bài toán cơ bản trong sách giáo khoa.
Từ khóa: tư duy, hình học, lớp 10, giải toán.

45. Khuyến khích sáng tạo của học sinh trong giải toán tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức

45. Khuyến khích sáng tạo của học sinh trong giải toán tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức

 14:36 13/07/2017

Bài báo trình bày về tóm lược về tính sáng tạo, khuyến khích tính sáng tạo của học sinh; một số tình huống khuyến khích tính sáng tạo của học sinh trong giải toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức.

49. Một số biện pháp dạy học giải toán có nội dung hình học cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm theo mô hình của Lewin

49. Một số biện pháp dạy học giải toán có nội dung hình học cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm theo mô hình của Lewin

 11:24 10/07/2017

Tóm tắt: Trong dạy học giải toán có nội dung hình học ở lớp 5, việc áp dụng dạy học giải toán thông qua hoạt động trải nghiệm là rất cần thiết. Bài viết đề xuất một số biện pháp dạy học giải toán có nội dung hình học cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm theo mô hình của Lewin, thông qua hoạt động trải nghiệm khi học toán học sinh phát triển được khả năng quan sát, trí tưởng tượng, cũng như mọi thao tác tư duy được phát huy tối đa.
Từ khóa: hoạt động trải nghiệm, giải toán, hình học, học sinh, giáo viên.

15. Một số sai lầm của học sinh khi giải Toán

15. Một số sai lầm của học sinh khi giải Toán

 09:22 20/02/2017

Bài báo trình bày các nguyên nhân cơ bản của một số sai lầm của học sinh khi giải Toán ở trường phổ thông.

20. Giúp học sinh tiểu học tập luyện thao tác khái quát hóa trong dạy học giải toán

20. Giúp học sinh tiểu học tập luyện thao tác khái quát hóa trong dạy học giải toán

 14:52 09/02/2017

Bài báo trình bày phương pháp giúp học sinh tiểu học tập luyện thao tác khái quát hóa trong dạy học giải toán để hình thành và phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh.

16. Thiết kế tình huống gợi vấn đề cho học sinh thảo luận trong hoạt động tìm kiếm và sửa chữa sai lầm khi giải toán

16. Thiết kế tình huống gợi vấn đề cho học sinh thảo luận trong hoạt động tìm kiếm và sửa chữa sai lầm khi giải toán

 15:25 04/01/2017

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu tổng hợp một số sai lầm thường gặp của học sinh trong giải toán và các bước thiết kế tình huống gợi vấn đề cho học sinh thảo luận trong hoạt động tìm kiếm và sửa chữa sai lầm khi giải toán.

17. Vận dụng nguyên tắc “đảo ngược” của Altshuller trong dạy học giải toán ở trường phổ thông

17. Vận dụng nguyên tắc “đảo ngược” của Altshuller trong dạy học giải toán ở trường phổ thông

 14:51 01/12/2016

Bài báo đề cập việc vận dụng nguyên tắc ( nguyên tắc thứ 13/40) “đảo ngược” của Altshuller vào việc tìm cách giải các bài tập trong dạy học Toán 10 ở trường phổ thông.

10. Một số biểu hiện về năng lực lập luận logic ở học sinh lớp 4, lớp 5 trong dạy học giải toán

10. Một số biểu hiện về năng lực lập luận logic ở học sinh lớp 4, lớp 5 trong dạy học giải toán

 16:57 22/11/2016

Tóm tắt: Phát triển năng lực lập luận logic cho học sinh tiểu học trong môn Toán là rất quan trọng và cần thiết. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày quan niệm, một số biểu hiện và đặc điểm của năng lực lập luận logic của học sinh lớp 4, lớp 5 trong giải toán. Qua đó, giáo viên có thể tham khảo để đưa ra các biện pháp tác động phù hợp nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toán học ở bậc tiểu học.
Từ khóa: năng lực, năng lực lập luận, lập luận logic, giải toán, biểu hiện.

20. Sai lầm và sửa chữa sai lầm của học sinh khi giải toán nhìn từ nhiều góc độ của lí luận dạy học

20. Sai lầm và sửa chữa sai lầm của học sinh khi giải toán nhìn từ nhiều góc độ của lí luận dạy học

 10:26 28/09/2016

Tóm tắt: Nghiên cứu những sai lầm của học sinh khi giải toán là vấn đề cần thiết góp phần nâng cao chất lượng dạy học toán. Bài viết làm rõ những sai lầm và sửa chữa sai lầm của học sinh khi giải toán nhìn từ nhiều góc độ của lí luận dạy học, qua việc trình bày quan niệm về: phương pháp dạy học giải quyết vấn đề, lí thuyết tình huống, thuyết hành vi, thuyết kiến tạo.
Từ khóa: sai lầm, sửa chữa sai lầm, học sinh, giải toán, lí luận dạy học

19.  Phát triển năng lực tư duy cho học sinh phổ thông trong dạy học giải toán

19. Phát triển năng lực tư duy cho học sinh phổ thông trong dạy học giải toán

 12:08 19/09/2016

Tóm tắt: Trong dạy học giải toán ở phổ thông, để tăng cường khả năng tư duy toán học cho học sinh, giáo viên cần đưa học sinh vào các hoạt động học tập, giúp các em rèn luyện và phát triển tư duy. Bài viết đề xuất một số biện pháp và các ví dụ toán học về vấn đề phát triển năng lực tư duy cho học sinh.
Từ khóa: năng lực tư duy, học sinh, giải toán.

18. Một số lỗi thường gặp của học sinh khi giải toán hình học không gian

18. Một số lỗi thường gặp của học sinh khi giải toán hình học không gian

 09:13 19/09/2016

Trong quá trình dạy học môn Toán, các sai lầm thường gặp của học sinh khi giải toán nói chung và giải toán hình học nói riêng là một vấn đề được nhiều giáo viên quan tâm, nghiên cứu. Bài viết đề cập một số lỗi thường gặp của học sinh khi giải toán hình học không gian, như: lỗi khi vẽ hình, lỗi khi sử dụng định nghĩa, định lí, với các minh họa cụ thể thông qua các ví dụ về giải toán hình học không gian.

18. Rèn luyện năng lực liên tưởng và huy động kiến thức cho học sinh trong dạy học giải toán bất đẳng thức

18. Rèn luyện năng lực liên tưởng và huy động kiến thức cho học sinh trong dạy học giải toán bất đẳng thức

 17:13 16/09/2016

Liên tưởng là năng lực rất quan trọng cần rèn luyện cho học sinh trong quá trình học tập môn Toán. Bài viết đề cập rèn luyện năng lực liên tưởng và huy động kiến thức cho học sinh trong dạy học giải toán bất đẳng thức, với 4 bài tập minh họa về rèn luyện năng lực liên tưởng và huy động kiến thức cho học sinh trong dạy học giải toán bất đẳng thức.

20. Tri thức phương pháp chứng minh trong giải toán ở trường trung học phổ thông

20. Tri thức phương pháp chứng minh trong giải toán ở trường trung học phổ thông

 22:36 15/09/2016

Bài viết đề cập tri thức phương pháp chứng minh trong giải toán ở trường trung học phổ thông, trong đó tập trung vào những nội chính như: nguyên lí phân tích đi lên và đi xuống; hướng dẫn học sinh tri thức phương pháp chứng minh bằng nguyên lí phân tích đi lên; hướng dẫn học sinh tri thức phương pháp chứng minh bằng nguyên lí phân tích đi xuống.

15. Bồi dưỡng năng lực huy động kiến thức của học sinh thông qua dạy học giải toán ở trường trung học phổ thông

15. Bồi dưỡng năng lực huy động kiến thức của học sinh thông qua dạy học giải toán ở trường trung học phổ thông

 08:29 22/08/2016

Bài báo trình bày về năng lực huy động kiến thức để biến đổi bài toán về dạng quen thuộc; năng lực huy động kiến thức để dự đoán vấn đề; năng lực huy động kiến thức để chuyển đổi ngôn ngữ trong quá trình giải toán.

11. Biểu diễn trực quan và tổ chức giải bài toán theo ba giai đoạn trong dạy học thuật toán cho sinh viên cao đẳng tin học

11. Biểu diễn trực quan và tổ chức giải bài toán theo ba giai đoạn trong dạy học thuật toán cho sinh viên cao đẳng tin học

 16:45 09/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày về thuật toán, đánh giá thuật toán, dạy học thuật toán cho sinh viên ngành Tin học (theo 3 giai đoạn) và một số ví dụ về dạy học thuật toán.
Từ khoá: biểu diễn, trực quan, giải toán, thuật toán, sinh viên, tin học.

17. Bồi dưỡng năng lực liên tưởng để kết nối thông tin khi giải quyết các bài toán

17. Bồi dưỡng năng lực liên tưởng để kết nối thông tin khi giải quyết các bài toán

 16:16 04/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày khái niệm liên tưởng, các ví dụ về liên tưởng, một số biện pháp bồi dưỡng năng lực liên tưởng cho học sinh trong quá trình học toán ở trường phổ thông.
Từ khoá: năng lực, liên tưởng, kết nối thông tin, giải toán.

10. Một số khó khăn và sai lầm của học sinh khi giải các bài toán biểu diễn hình học của số phức

10. Một số khó khăn và sai lầm của học sinh khi giải các bài toán biểu diễn hình học của số phức

 14:49 07/07/2016

Bài báo trình bày những ví dụ về các bài toán biểu diễn hình học của số phức mà học sinh thường gặp phải những khó khăn, sai lầm. Từ đó, tác giả trình bày những lời giải chi tiết, phân dạng để giúp học sinh nhận ra được sai lầm, hiểu đúng và rút kinh nghiệm trong quá trình làm bài tập tương tự.
Từ khoá: khó khăn, sai lầm, giải toán, số phức, biểu diễn hình học

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây