70. XÂY DỰNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN NỮ  Ở ĐẠI HỌC QUỐC GIA LÀO THEO TIẾP CẬN BÌNH ĐẲNG GIỚI

70. XÂY DỰNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN NỮ Ở ĐẠI HỌC QUỐC GIA LÀO THEO TIẾP CẬN BÌNH ĐẲNG GIỚI

 04:43 29/05/2020

Tóm tắt: Bài viết đánh giá thực trạng quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên nữ ở Đại học Quốc gia Lào theo tiếp cận bình đẳng giới. Theo đó, hoạt động này chỉ được đánh giá ở mức trung bình. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng, đề xuất biện pháp xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên nữ theo tiếp cận bình đẳng giới nhằm đảm bảo sự phát triển đội ngũ giảng viên nữ đủ về số lượng, chất lượng, đảm bảo cơ cấu đầy đủ, hợp lí, phù hợp về chuyên môn, chuyên ngành và trình độ đào tạo.
Từ khóa: Quy hoạch phát triển , giảng viên nữ, bình đẳng giới, Đại học Quốc gia Lào.

13. Xây dựng chính sách, chế độ và môi trường phát triển cho đội ngũ giảng viên nữ ở Đại học Quốc gia Lào theo tiếp cận bình đẳng giới

13. Xây dựng chính sách, chế độ và môi trường phát triển cho đội ngũ giảng viên nữ ở Đại học Quốc gia Lào theo tiếp cận bình đẳng giới

 10:02 04/01/2020

Tóm tắt: Kết quả khảo sát cho thấy, công tác xây dựng chính sách, chế độ và môi trường phát triển cho đội ngũ giảng viên nữ ở Đại học Quốc gia Lào theo tiếp cận bình đẳng giới mới chỉ ở mức trung bình. Trong đó, xây dựng môi trường làm việc, văn hóa, dân chủ, lao động tích cực và công bằng phát huy mọi khả năng đội ngũ giảng viên nữ và xây dựng chính sách ưu đãi, thu hút có tính đặc thù cho mọi đối tượng bảo đảm công bằng bình đẳng đội ngũ giảng viên nữ còn ít được quan tâm thực hiện. Từ kết quả khảo sát thực trạng nghiên cứu đề xuất biện pháp xây dựng chính sách và tạo môi trường làm việc thuận lợi trên cơ sở xác định rõ các ưu tiên chiến lược đối với đội ngũ GV nữ ở Đại học Quốc gia Lào.
Từ khóa: Giảng viên nữ, bình đẳng giới, Đại học Quốc gia Lào, chính sách, chế độ, môi trường phát triển.

65. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN NỮ Ở ĐẠI HỌC QUỐC GIA LÀO THEO TIẾP CẬN BÌNH ĐẲNG GIỚI

65. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN NỮ Ở ĐẠI HỌC QUỐC GIA LÀO THEO TIẾP CẬN BÌNH ĐẲNG GIỚI

 06:21 04/01/2019

Tóm tắt: Nâng cao năng lực cho người lao động là vấn đề cấp thiết của mỗi quốc gia. Trong những năm gần đây, Đại học Quốc gia Lào đã phát triển đội ngũ giảng viên nữ theo tiếp cận bình đẳng giới. Bài viết đề cập thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên nữ ở Đại học Quốc gia Lào theo quan điểm bình đẳng giới qua các nội dung cụ thể như quy hoạch; tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng viên nữ.
Từ khóa: Giảng viên, giảng viên nữ, bình đẳng giới, Đại học quốc gia Lào.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây